(15.20 hodin)
(pokračuje Jan Síla)

Já si velmi dobře pamatuji protagonistu herce Hromadu z roku 2006, protagonistu homosexuálů, který v televizi na přímou otázku, zda po přijetí zákona o registrovaném partnerství nebude následovat snaha o adopce a výchovu dětí v těchto homosexuálních svazcích, on přímo na tento dotaz odpověděl: "V žádném případě. Toto je náš poslední požadavek, to registrované partnerství." Později v médiích přiznal, že to byla pouze obezlička, protože dobře věděl, že přijímaný zákon je v rozporu se zákonem o rodině a že odstavec o nemožnosti adoptovat děti v registrovaném partnerství, který je tam explicitně uveden, bude muset být zrušen ústavním zákonem. Ten také pochopitelně zrušen byl. Po schválení stejnopohlavních sňatků řeknou, že se doba vyvíjí, a začnou tlačit na změnu terminologie, protože pojmy jako manželství, oženit se, vdát se nevystihují genderovou polohu dnešní doby. Kterým směrem asi snaha LGBT aktivistů dál povede? Je pravděpodobné, že jako další krok bude nejspíše následovat žádost o legalizaci náhradních institutů, jako je anonymní umělé oplození, surogátní mateřství a další podobné manipulace s dětmi.

Náš názor na stejnopohlavní manželství není zaměřen proti gayům. SPD je pro narovnání všech práv a povinností v soužití dvou partnerů, jakkoliv sexuálně orientovaných. Jsme však zásadně proti osvojování a výchově dětí v homoparentních rodinách. Vzhledem k těmto okolnostem bych ponechal současnou platnou legislativu, protože homosexuál si může zažádat o dítě jako samožadatel nebo samožadatelka. Když se pár přesto rozpadne, je předem jasné, s kým dítě odchází a v čí je péči. Bude méně válek a soudů o dítě. Tento přístup je vůči homosexuálům už tak hodně benevolentní. Dle čl. 3 Úmluvy o právech dítěte má blaho dítěte přednost před povinnostmi a právy jeho rodičů. Zájem rodičů je tak druhotný a ustupuje zájmu dítěte.

My v SPD se domníváme, že stát musí primárně prosazovat zájmy dětí, a ne emocionální vztah dospělých dvou osob, ať homo-, či heterosexuálních. Proto tímto směrem je také zaměřen náš pozměňovací návrh, který načtu potom v podrobné debatě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Až bude otevřena podrobná rozprava, přihlaste se ke svému pozměňovacímu návrhu.

Je zde jedna faktická poznámka - pan poslanec Josef Bernard. Prosím.

 

Poslanec Josef Bernard: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom pár poznámek. Znám také jednu studii, která tvrdí, že běhání prokazatelně škodí zdraví a ztloustnete po něm. A to není o tom, že si najdu jednu studii, která říká něco jiného než těch sto a tisíce ostatních. My nejdeme do žádného experimentu, my nejdeme do neosvědčeného konceptu. My jsme poučeni příkladem 35 zemí, kde institut manželství pro všechny je založen, a statistiky a zkušenosti z těchto zemí mluví naprosto jasně a nepotvrzují slova mého předřečníka, s vaším dovolením, pane předsedající.

Pokud se chceme bavit o psychologických aspektech tohoto problému, tak si myslím, že asi nejlepší je dneska se podívat do metastudie Cornellovy univerzity. To je jedna z osmi prestižních univerzit ve Spojených státech, která udělala opravdu rozsáhlou, robustní metastudii všech různých studií z celého světa, které se tohoto problému týkaly, a závěry jsou naprosto jednoznačné. To, jak dítě bude vychováváno a jak kvalitní bude výchova, vůbec neovlivňuje to, jestli jsou dva tátové nebo dvě mámy nebo máma a táta. Ovlivňuje to láska, trpělivost a rodinná péče. (Potlesk části přítomných.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další faktická poznámka pana poslance Radima Fialy. (K řečnickému pultu přichází poslanec Síla.)

Pane poslanče, je to vaše faktická poznámka, omlouvám se.

 

Poslanec Jan Síla: Já se omlouvám. Chtěl bych jenom reagovat tady na svého předřečníka, a sice takovým způsobem, že já jsem právě měl podobný názor jak vy. Tu studii také znám, vím o tom, nebo snažil jsem se proniknout skutečně do hloubky. Beru to vyloženě z vědeckého pohledu, ne osobně nebo z nějaké zášti vůči gayům a tak dál, ale zjistil jsem, že prostě ty studie, ty ostatní, z kterých byla provedena ta metastudie, jsou vlastně studie, které se sestávají z 80 až 100 respondentů, to znamená, statisticky jsou podstatně méně významné než třítisícová studie Regneruse. Takže mluvit o tom, že ta metastudie, když vychází vlastně pravděpodobně z dost sporných údajů, že právě ta pravověrná, si myslím, že je dost sporné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě reakce pana poslance Bernarda faktickou poznámkou.

 

Poslanec Josef Bernard: Jenom rychlá poznámka. Není tomu tak, ta metastudie dávala dohromady mnoho studií a řada respondentů byla ve stovkách v jednotlivých studiích. Takže není to tak, že by to byly desítky, ale byly to stovky a někdy i přes tisíc respondentů, což je v statistickém vzorku dostačující počet k tomu, aby se prokázala validita toho zjištění.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Prosím, pane poslanče. Předpokládám s faktickou poznámkou opět? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Jan Síla: Můžete, prosím vás, uvést nějakou studii, kterou - já jsem jich četl skutečně zhruba šedesát až osmdesát - která by měla přes 1 000 respondentů mimo té Regnerusovy?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, série faktických poznámek. Prosím.

 

Poslanec Josef Bernard: Pane kolego, ještě jednou. Cornellova univerzita, seznam studií, které ta Cornellova univerzita brala v potaz. Jsou to desítky studií. Můžeme si sednout, já vám ten seznam ukážu. Jsou tam počty respondentů a prokážu vám ta fakta, která jsem tady řekl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. A nyní tedy budeme pokračovat v obecné rozpravě. Jako další vystoupí pan poslanec Jiří Navrátil, Helena Válková, Igor Hendrych. To je zatím pořadí přihlášených. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Navrátil: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám krátce představil společný pozměňující návrh, který byl nahrán v systému 19. listopadu pod číslem 3714 a prostřednictvím vás, pane místopředsedo, chci velice poděkovat své kolegyni, paní profesorce Válkové, za spolupráci na tomto tisku. Nejsem právník, nejsem schopen dohlédnout do každého detailu, ale přesto si uvědomuji, že je třeba připravit kvalitní materiál, kvalitní podklad, který je třeba projednat a který může po mnoha letech konečně posunout to, čím se tady zabýváme.

Cílem sněmovního tisku číslo 241 je umožnit osobám stejného pohlaví, které spolu chtějí trvale žít, uzavřít manželství. Nejedná se o první legislativní iniciativu na toto téma. V minulém volebním období to byl sněmovní tisk číslo 201. Oba návrhy zákonů podepsali zástupci stran vládní koalice i opozice. V čem však nejvíce naráželi, byl vždy ten název - název manželství, kterého si jedna část poslanců, a ta byla vždycky většinová, váží v tom, že manželství je svazek muže a ženy, a pak druhá část, která tvrdí, že na manželství mají mít právo úplně všichni.

Komplikovaná diskuse, která se k tomu vedla v prvním čtení, a ta opravdu nebyla záhodna ani stěnám této Sněmovny, ani ctihodným poslankyním a poslancům, mě z větší části jako gaye urážela. Dnešní diskuse je o krok dále. Mluví tady pouze ti, kteří představují nějaký svůj pozměňující návrh, kterým směřují k přijetí konečného společného cíle, a tím je napravit práva lidí stejného pohlaví, kteří spolu chtějí žít. Bavíme se o tom, jaký k tomu vzít název. Za nás osobně by to bylo, a jak zaznívá i z mnoha pozměňujících návrhů, partnerství, vypustit - a teď mě prosím omluvte - to hnusné slovo registrované. Ať se registrují v této zemi vozidla, ať se registrují lidé, kteří chtějí být v nějakém spolku, a nechci se dotknout ani myslivců, ani rybářů, ale neregistrujme lidi, kteří spolu chtějí sdílet domácnost, sdílet život. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP