Pořad 87. schůze

87. schůze (16., 23., 26. ledna 2024)

Zahájení schůze

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (16. ledna 2024)

103. Návrh poslanců Ivana Adamce, Romana Kubíčka, Tomáše Müllera, Róberta Telekyho, Michala Kučery, Jakuba Michálka a Jiřího Strýčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (16. ledna 2024)

104. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (16. ledna 2024)

109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 439/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2024)

112. Vládní návrh zákona o munici /sněmovní tisk 464/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2024)

113. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2024)

114. Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 472/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2024)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 473/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2024)

146. Tragická událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Projednávání (16. ledna 2024)Přihlásit/registrovat se do ISP