Pořad 78. schůze

78. schůze (10., 12., 13., 24., 25., 26., 27. října 2023)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (25. října 2023)
Projednávání, část č. 2

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení

Projednávání (12. října 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 450/ - druhé čtení

Projednávání (10. října 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení

Projednávání (24. října 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - druhé čtení

Projednávání (10. října 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - druhé čtení

Projednávání (10. října 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - druhé čtení

Projednávání (10. října 2023)

8. Vládní návrh zákona o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny /sněmovní tisk 515/ - druhé čtení

Projednávání (24. října 2023)

9. Návrh poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 454/ - druhé čtení

Projednávání (10. října 2023)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení

Projednávání (24. října 2023)

14. Vládní návrh zákona o munici /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení

Projednávání (24. října 2023)

15. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - prvé čtení

Projednávání (24. října 2023)

19. Vládní návrh zákona o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb /sněmovní tisk 539/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (24. října 2023)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (12. října 2023)
Projednávání, část č. 2 (13. října 2023)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 548/ - prvé čtení

Projednávání (10. října 2023)

99. Návrh poslanců Josefa Cogana, Marka Bendy, Radima Fialy, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Jiřího Navrátila a Radka Vondráčka na vydání zákona o správě voleb /sněmovní tisk 530/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (24. října 2023)

100. Návrh poslanců Josefa Cogana, Marka Bendy, Radima Fialy, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Jiřího Navrátila a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb /sněmovní tisk 531/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (24. října 2023)

107. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - třetí čtení

Projednávání (27. října 2023)

108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - třetí čtení

Projednávání (27. října 2023)

109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 385/ - třetí čtení

Projednávání (27. října 2023)

110. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - třetí čtení

Projednávání (27. října 2023)

112. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - třetí čtení

Projednávání (27. října 2023)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - třetí čtení

Projednávání (27. října 2023)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - třetí čtení

Projednávání (27. října 2023)

122. Vládní návrh zákona o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny /sněmovní tisk 515/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (27. října 2023)
Projednávání, část č. 2

124. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (25. října 2023)

125. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Projednávání (25. října 2023)

136. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o podrobnostech postupu při výběru kandidátů na členy Rady České televize a členy Rady Českého rozhlasu a při jejich volbě /sněmovní dokument 3235/

Projednávání (24. října 2023)

140. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k nedávné teroristické agresi hnutí Hamás proti Státu Izrael

Projednávání (10. října 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání, část č. 1 (12. října 2023)
Projednávání, část č. 2 (26. října 2023)

142. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (12. října 2023)
Projednávání, část č. 2 (26. října 2023)Přihlásit/registrovat se do ISP