(12.40 hodin)
(pokračuje Jan Skopeček)

Rozhodujeme o zásadním, fatálním, možná nejdůležitějším tématu tohoto volebního období. Rozhodujeme o hodnotovém tématu, a proto všechny, i ty, kteří jsou zastánci té změny, prosím, aby k tomu přistupovali opravdu s úctou k té tradici a skutečně popřemýšleli, jestli jakákoliv radikálnější změna má smysl a má důvod měnit osvědčené, staletími osvědčené instituce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji panu místopředsedovi. Jako další je přihlášen pan poslanec Jan Síla a připraví se posléze paní poslankyně Pavla Golasowská. Pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Síla: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo... (hledí do téměř prázdných vládních lavic), pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych vám nějak vyjádřil nebo vysvětlil svoje vlastní postavení, které reprezentuje názor SPD, a to je názor na manželství pro všechny. Domnívám se, že současná novela tohoto zákona není úplně jenom o tom posuzování manželství, názvu manželství a jednotlivých jako bodů nebo drobností, jak bylo tady několikrát v diskusi poznamenáno, ale chtěl bych pojmout ten svůj referát skutečně komplexně, protože jsem se snažil proniknout do té problematiky. Já sám jsem 45 let ženatý, vychoval jsem několik dětí a tak dál, čili mě se to jako přímo nedotýká. Nedotýká se to ani mých příbuzných. Ale to znamená, budu se snažit vás seznámit s názorem, který jsem si udělal po prostudování spousty materiálů.

A sice začal bych tak. V roce 2006 byl schválen zákon č. 115 o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. V roce 2018 předložen byl v Parlamentu návrh novely občanského zákoníku rozšiřující manželství rovněž na svazky osob stejného pohlaví. Parlament o něm nerozhodl. Od června 2022 nyní leží tady u nás ve Sněmovně zase sněmovní tisk č. 241, který má umožnit uzavírat stejnopohlavní manželství a změnu registrovaného partnerství na manželství. To je důležité. Zákon č. 115/2006 Sb. svým § 13 odst. 2 zcela vyloučil osvojení dítěte registrovaným partnerem bez ohledu na další okolnosti. A já se domnívám, že celý problém a meritum problému, který tady všichni probíráme, a je kolem něho tolik řečí, je, že opakovaně ke schválení je předkládána tato novela proto, že osvojení a výchova naší další generace v homosexuálních prostředích, v takzvaných homoparentálních rodinách, je vlastně hlavní příčinou toho všeho.

Proč si to myslím? Ústavní soud 14. června 2016 zrušil § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb. zcela vylučující osvojení dítěte registrovaným partnerem. Velmi dobře si pamatuji, já jsem to viděl sám na obrazovkách, jak protagonista LGBT komunity v České republice herec Hromada před přijetím zákona o registrovaném partnerství na přímý dotaz redaktorky České televize lživě vyjádřil, že tato komunita nikdy nebude usilovat o osvojení a výchovu dětí. Mimo jiné to byl šéf poradců ministryně pro lidská práva Džamily Stehlíkové a poradce ministra Michaela Kocába. Po zrušení dotyčného § 13 odst. 2 zákona č. 115 přiznal, že byl tento paragraf záměrně zapracován do zákona pouze jako obezlička pro zklidnění zásadních odpůrců zákona. Věděl totiž, že po přijetí bude muset v budoucnu Ústavní soud tento paragraf zrušit. Totiž tehdy platný zákon o rodině umožňoval nebo umožňuje ještě osvojení dítěte nebo pěstounskou péči o ně jak manželským párům, tak například homosexuálním jednotlivcům za podmínky, že poskytují vhodné výchovné prostředí. Tento jednoznačný rozpor v zákonech Ústavní soud vyřešil zrušením výše zmíněného paragrafu v zákonu o registrovaném partnerství. Čili cílem bylo registrované partnerství osob stejného pohlaví postavit na roveň manželství, které umožňuje osvojení dětí homosexuálním jednotlivcům. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, musí ještě zákonitě proběhnout legalizace stejnopohlavního manželství.

Návrh novely občanského zákoníku rozšiřující manželství také na svazky osob stejného pohlaví byl neúspěšně předložen již za dva roky po zrušení § 13 odst. 2 Ústavním soudem, to znamená v roce 2018. Od června 2022 tady leží ta novela, nebo sněmovní tisk č. 241 opět. Když se nad tím zamyslíme, nad jednotlivými termíny, zjistíme, že se vlastně jenom jedná o posouvání Overtonova okna. Overtonovo okno odráží dobový názor veřejnosti. Zastánci zájmů ležících mimo Overtonovo okno se snaží přesvědčit a manipulovat veřejnost tak, aby se okno posunulo jejich směrem. Názory veřejnosti se tak postupně v čase posouvají od nemyslitelného na radikální, přijatelné, rozumné, populární a nakonec uzákoněné. V rámci posunu Overtonova okna se dlouhodobě snaží čtyřprocentní menšina přenést na většinovou populaci zátěž své biologické anomálie.

Paragraf 655 občanského zákoníku říká, že manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon, a tak dál. Podle ustanovení § 800 téhož zákona stále ještě platí bod 1: osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Dříve se říkávalo: za vším hledej ženu. Já říkám: hledej cestu peněz.

Prosazením takzvaného manželství pro všechny bude zrušena poslední legislativní překážka masivnímu rozvoji výnosného byznysu privátních center asistované reprodukce, což jsou lékařské postupy a metody, při kterých dochází k manipulaci se zárodečnými buňkami nebo přímo s embryi. Současná česká legislativa umožňuje, aby se z České republiky stala velmoc pro poskytování umělého oplodnění cizincům. V Česku funguje několik i speciálních agentur, které toto zařizují. Už v roce 2019 útočili detektivové na tehdejší vládu k regulaci obchodu s dětmi, do kterého se zapojily úřady a zdravotnická zařízení v Praze. I u nás probíhají takzvané obchody s dětmi, protože singles nabízí náhradní mateřství i s výběrem pohlaví. Asistovaná reprodukce je... Vteřinku... (Zkoumá svoje papírové materiály.) Já jsem tam totiž udělal ještě vložený jeden odstavec, velmi důležitý, který měl vysvětlovat, proč asi nebyla v tom roce 2019 iniciována žádná zákonná úprava takzvaného surogátního mateřství. Nicméně to musím přeskočit, protože bychom se dostali do těžkých diskusí a debat, které by možná velmi prodloužily tady tuto debatu.

Asistovaná reprodukce by se měla stát záchranou pro bezdětná manželství, ale také se z ní stal výnosný byznys, který může mít nedozírné negativní následky pro budoucnost lidské populace. Pokud na to budete mít, tak si v blízké budoucnosti koupíte dítě jako domácího mazlíčka podle svých požadavků, blond klučinu s výškou 190 centimetrů a třeba s IQ 180. No a většina těch, co na to mít nebudou, se stane podřadnou rasou, jejichž IQ bude dále řízeno neúprosnou Gaussovou křivkou.***
Přihlásit/registrovat se do ISP