(11.20 hodin)
(pokračuje Petr Fiala)

Tady si dovolím položit řečnickou otázku, ale skutečně si ji každý položte a zkuste si na ni odpovědět: Kdy naposledy se česká vláda odvážila doopravdy překročit horizont jednoho volebního období a podniknout podobně podstatné kroky, které České republice zajistí energii a prosperitu i za desítky let? Kdy naposled se něčeho nějaká česká vláda takto odvážila? Už jen díky energetickým projektům, které jsem tu ve stručnosti jmenoval, jsem přesvědčen, že naše vláda toho dělá hodně pro dobrou budoucnost České republiky.

Chci také připomenout, že tato opatření a projekty nejsou jenom výsledkem naší reakce na krizi. Řadu z těch projektů naleznete už v našem programovém prohlášení, které jsme podepsali ještě před válkou a o kterých jsme mluvili dlouhodobě právě proto, že my máme strategii, máme představu a že jsme od počátku věděli, že bez těchto projektů, bez této změny se Česká republika dlouhodobě neobejde. Vývoj událostí nám dal za pravdu, přinutil nás urychlit některé naše kroky. Nemám radost z toho, že nám vývoj událostí dal za pravdu, protože jsou to tragické události, ale myslím, že by bylo spravedlivé nám tento smysl pro realitu a tuto předvídavost připočíst dobru. Protože nehledíme pouze k nejbližším volbám, ale naše vláda, naše vládní koalice má na paměti budoucnost České republiky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kroky směrem k energetické nezávislosti by neměly smysl, pokud bychom současně nedokázali zmenšit tlak, který energetická krize má na naše občany, zvláště na ty nejslabší a nejzranitelnější. Proto od začátku myslíme na to, že nikoho nesmíme nechat padnout, a pomoc domácnostem, pomoc firmám, pomoc zranitelným dokonce nadřazujeme nad rozpočtové sliby a nad principy odpovědné fiskální politiky. Netajíme se tím, říkáme to otevřeně. Důležitá je pomoc domácnostem, firmám, zranitelným v této těžké situaci a musí to stát nad našimi rozpočtovými sliby. Jsou to opatření, která pro stát představují zátěž, to není potřeba tajit ani to nějak zlehčovat. Je to zátěž, ale nikdy jsme nepochybovali o tom, že tato opatření jsou jednoduše nutná.

Chtěl bych proto zrekapitulovat i výsledky v této oblasti. Pro loňský rok jsme zavedli takzvaný úsporný tarif. Ten občany chránil, a účinně chránil, jak se ukázalo, před nejhorším zvýšením záloh na energie. Občané díky němu v loňském roce průměrně ušetřili 4 000 korun. Pro rok 2023 jsme zvolili řešení pomocí zastropování cen energií. Řešení, které je mnohem, mnohem rozsáhlejší. Pro domácnosti, malé a střední firmy a veřejné instituce jsme od začátku tohoto roku zastropovali cenu elektřiny na úrovni 6 korun za kilowatthodinu včetně DPH, u plynu na úrovni 3 korun za kilowatthodinu včetně DPH. Následně jsme připravili pomoc a zastropování pro velké firmy. Lidé i firmy na svých fakturách vidí, že jsme jim zatím do konce roku 2023 také odpustili poplatky za obnovitelné zdroje energie, ušetří tím 599 korun za každou megawatthodinu. Snažíme se pomáhat na různých úrovních a neustále také kromě těch opatření, která míří přímo na ceny energií, tak kromě toho také neustále vylepšujeme záchrannou sociální síť tak, aby touto sociální sítí nepropadali lidé, kteří se kvůli válce a jejím dopadům prostě kvůli situaci, za kterou nemohou, dostali do potíží.

Lidem, kteří se ocitli v mezní situaci, skončili třeba u dodavatele poslední instance, to připomínám, to jsme taky hned na začátku museli řešit, dopady krachu Bohemia Energy a dopadu na zákazníky, tak i těm, kteří skončili u dodavatele poslední instance jsme platnost tohoto režimu zkrátili na tři měsíce, aby rychleji mohli uzavřít novou, výhodnější smlouvu na energie. Spuštěním programu Zelená úsporám Light pomáháme šetřit s energií a motivujeme k efektivnímu hospodaření i ty lidi, i ty občany, kteří by si v současné situaci nemohli podobné investice dovolit, ale díky úpravám toho programu, díky programu Zelená úsporám Light, ten program zasahuje mnohem širší, nebo je využitelný pro mnohem větší skupinu občanů.

Rozšířili jsme také příspěvek na bydlení. Zvýšili jsme normativní náklady na bydlení od ledna 2022 a podruhé výrazně od října 2022, takže na příspěvek dnes dosáhne mnohem více lidí. Zjednodušila se i administrativa, zjednodušilo se dokládání nároku na příspěvek, který mnoha lidem pomáhá unést náklady na bydlení, zvýšila se i ta průměrná částka. Nyní se ta průměrná částka pohybuje kolem 4 700 korun měsíčně. A to je účinná pomoc státu. Občané kromě toho mohou použít další příspěvky - příspěvek na živobytí, na mimořádnou okamžitou pomoc - a ve všech těchto kategoriích sociální pomoci postupujeme maximálně cíleně, s rozmyslem, bez populistických akcentů, prostě tak, abychom pomohli těm, kdo to skutečně potřebují, a zároveň co nejméně přispívali k inflaci, která znehodnocuje veškeré peníze, které občané mají, a tedy i samotné příspěvky. Ceny elektřiny na světových trzích nyní z řady důvodů klesají, což se postupně promítne i do dalšího snížení cen pro koncové zákazníky.

Na uklidnění situace v Evropě, na to, že ceny plynu i elektřiny klesají, mělo jistě vliv i naše právě uplynulé předsednictví v Radě Evropské unie. A to je další výsledek naší vlády, výsledek, u kterého bych se chtěl také zastavit. Řadu věcí, o kterých jsem tady mluvil a které jsem připomenul, se nám totiž povedlo prosadit, vyjednat a posunout kupředu na evropské úrovni, jinak by je nebylo možné udělat. I to počítám mezi velké úspěchy naší vlády. Situaci, do které nás uvrhlo Rusko, totiž nedokážeme vyřešit úplně sami, a kdo to říká, tak neříká lidem pravdu. Když ale zajistíme, aby se na základních otázkách shodla celá Unie, mluvila k Rusku jedním hlasem, což se českému předsednictví povedlo, náš vliv je potom nesrovnatelně větší a snadněji tak dosáhneme toho, co naše země životně potřebuje. Mám velkou radost z toho a jsem hrdý na to, že naše předsednictví v tomto ohledu bylo úspěšné. Mnohem úspěšnější než leckdo, možná kdokoliv, na začátku předvídal.

Dokázali jsme v těch nesnadných dobách unést odpovědnost za celou evropskou sedmadvacítku. Dokázali jsme z našeho předsednictví dostat maximum a sklidili jsme uznání prakticky ze všech stran. Česká republika díky tomu získala zkušenosti, získala kontakty a hlavně, a to určitě nemusím zdůrazňovat, jsme si opravdu vylepšili svou dosud ne úplně dobrou reputaci. Před rokem jsme byli v Evropě považováni za stát, který dokáže jenom čerpat dotace a kritizovat všechny návrhy a nic nedokáže prosadit a nikdo ho moc nebere vážně. Naší vládě se podařilo během krátké doby vybudovat České republice v Evropě kredit, respekt a to teď můžeme využít a také to využíváme k dalším jednáním.

Obecným cílem našeho předsednictví bylo, aby se Evropská unie nedostala do slepé uličky kvůli vnitřním sporům, aby se dokázala naopak soustředit na to nejdůležitější. Na svou bezpečnost, odolnost a konkurenceschopnost v této rozkolísané kritické době ovlivněné válkou. A tento cíl se nám podařilo naplnit, jak ukazují výsledky v jednotlivých oblastech, a především v těch oblastech, které jsme si my sami stanovili jako prioritní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP