(17.40 hodin)
(pokračuje Vít Rakušan)

Proč tohle všechno říkám? Protože my samozřejmě doufáme, že účinnými opatřeními se povede snížit počty příchozích západobalkánskou trasou, a také doufáme, že znovu zavedená kontrola na vnitřní hranici se Slovenskem, s naším nejbližším sousedem, sousedem, ke kterému máme ty nejbližší osobní vztahy, bude dočasným řešením, že my tam ty kontroly rozhodně nenecháme věčně a rozhodně nechceme hazardovat se Schengenským hraničním kodexem, abychom porušovali jeho pravidla. Některé státy, přiznávám, to předvedly, ty hranice nechávají dlouhodobě a je to vystaveno soudnímu přezkumu. Víme, o kterých se bavíme - slovinsko-rakouské a německo-rakouské hranice - nicméně my bychom jako Česká republika touto cestou určitě jít nechtěli.

Zároveň chceme samozřejmě posilovat i naše zastoupení v rámci Frontexu a ochrany vnější hranice, kde ovšem motivujeme i jiné státy v rámci předsednictví, aby navýšily počet svých důstojníků na ochraně vnější hranice. Po dohodě se Slovenskem se nám třeba povedlo dosáhnout toho, že i Slováci vyslali 40členný kontingent na maďarsko-srbskou hranici, kde do té doby Slováci nebyli zastoupeni, což je určitě také účinné opatření.

Vycházím z vnitřní analýzy Policie České republiky, která říká, že současná organizace Policie České republiky a Služby cizinecké policie je pro výkon služby vyhovující a že i ta mimořádná opatření, která v současné době běží nějakým způsobem, neohrožují akceschopnost Policie České republiky při výkonu jejích povinností na celém území České republiky.

Já si samozřejmě uvědomuji vaši dlouhodobě vznášenou námitku, prostřednictvím paní předsedající. Určitě je to téma k diskusi. Určitě chceme obsazovat neobsazená policejní místa, což bude běh na dlouhou trať. U hasičů se nám to v letošním roce poprvé povedlo, u policie je neobsazených míst stále více, ale zatím tedy zůstáváme u členění policejních útvarů i s celorepublikovou působností, jak je organizačním řádem nastaveno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji a nyní prostor pro doplňující otázky. Prosím.

 

Poslanec Hubert Lang: Děkuju. V té první části myslím, že tam souzníme. Můžeme se bavit o nějakých detailech, jak bychom to dělali a podobně. V té druhé části, tam se neshodneme, protože já se opravdu domnívám, že kdybychom ten útvar vyčlenili, tak že bychom si ušetřili obecně, ať už prostě bude vládnout STAN, anebo bude u moci třeba za nějaké období někdo jiný, tak bychom si to prostě ulehčili.

Svoje vystoupení bych akorát ukončil tím, že bych se chtěl vrátit k interpelaci číslo 14, kterou tady přednesl kolega Vlček Lukáš, který je poslancem za STAN. To znamená, je zajímavé, že na interpelacích, které jsou z mého pohledu určeny pro opoziční poslance, aby se vyjadřovali k vládě, se vyjadřuje jeden vládní poslanec, který interpeluje vlastně svého stranického kolegu, pana ministra, položí mu otázku, takovou pěknou. Pan ministr vlastně potom úplně odpovídá k nám, jakoby k opozici. To znamená, ten vládní poslanec, toho už to nezajímá a ve své podstatě trošičku mentoroval naši stínovou ministryni paní Janu Mračkovou Vildumetzovou, která tady nebyla a nemůže se tedy bránit. Tak já bych jenom chtěl říci, že to bylo takové zvláštní. A jinak děkuji, pane ministře.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za dodržení času a prostor pro reakci pana ministra.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Pane kolego, prostřednictvím paní místopředsedkyně, lhát se nemá a určitě ne - to já říkám na sebe, takže já vám lhát nebudu, a samozřejmě že existují i takové nástroje, aby se vás vlastní poslanci na něco mohli zeptat. My jsme koneckonců tady strávili i minulé volební období, kdy vládla úplně jiná sestava a objevovaly se dotazy poslanců vašeho poslaneckého klubu, prostřednictvím paní předsedající, na vašeho tehdejšího pana premiéra. A v době, když se děla nějaká nepříjemnost, takových dotazů nebylo úplně málo. Tady byl dneska jeden malý dotaz jednoho našeho stranického kolegy, který jsem určitě využil k tomu, abych vysvětlil nějaké dezinterpretace, které se objevily ve včerejší debatě o státním rozpočtu. Ale jistě jsem hovořil ke svému panu kolegovi a vy jste bedlivě poslouchali. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. A teď ještě načtu v mezičase řadu došlých omluv: omlouvá se pan poslanec Jiří Carbol od 18 hodin z pracovních důvodů, Jaroslav Faltýnek od 18 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Ivana Mádlová od 18 hodin z pracovních důvodů, Lubomír Metnar od 18 hodin z pracovních důvodů, Alena Schillerová od 15 hodin z pracovních důvodů. To byly došlé omluvy.

Přistoupíme k další interpelaci pana poslance Jiřího Navrátila, kterého ale nevidím v sále, takže interpelace propadá. Další na řadě je pan poslanec Zdeněk Kettner a připraví se paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Zdeněk Kettner: Děkuji, paní předsedající. Jsem tady vlastně jakoby zbytečně. Máme ústní interpelace, dopadne to tak, že mi bude písemně odpovězeno, tak od toho máme písemné interpelace. Takže když tady pan ministr říká, když je mu vyčítána neúčast, ohání se neúčastí řadového poslance. Nyní máme ústní interpelace na ministry. Pan ministr ví, že bude interpelován, a není tady, tak to jaksi ztrácí smysl. Kdybych chtěl interpelovat písemně, interpeluji písemně.

Chtěl jsem se ho zeptat na jeho slova o tom, že se prodlouží odchod do důchodu. Chtěl jsem se ho zeptat, jestli si opravdu dokáže představit v tak pokročilém věku třeba zedníka, který nahazuje dům, nebo řidiče dálkového autobusu, od kterého se očekává nějaká fyzická a duševní kondice, jestli by těmto lidem skutečně svěřil svůj život v těchto povoláních. Takže samozřejmě budu opět interpelovat ústně, až tady pan ministr bude. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Je to vaše právo, pane poslanče. Jen se ujišťuji, nemusí vám tedy být zasílána písemná odpověď? (Ne.) Nikoliv.

A přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Karly Maříkové, připraví se paní poslankyně Lenka Knechtová. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane nepřítomný ministře, Nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval činnost Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se procesu vyčlenění peněz ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie na podporu rodinné politiky a dospěl k závěru, že zástupci rezortu často neměli přehled, jak reálně tyto peníze potřebným rodinám pomohly. Ve většině případů byl totiž sledován počet podpořených občanů, nikoliv kvalita a skutečně přínos té podpory. Pane ministře, vaše ministerstvo vyčleňuje peníze na podporu rodin, ale ani nevíte, zda ta pomoc skutečně funguje. To myslíte skutečně vážně, že to funguje tímto způsobem? Co budete dělat pro to, aby se způsob fungování v tomto případě změnil? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji, paní poslankyně. Opět pan ministr je omluven, bude vám odpovězeno.

A ještě mi došla informace, která je myslím dobré, aby zazněla, že je aktuálně právě omluvený pan ministr v Senátu na plénu, že to jsou ty pracovní důvody.

Nyní přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Lenky Knechtové a připraví se pan poslanec Hubert Lang. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lenka Knechtová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chystá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nové výzvy pro nevládní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, a to formou takzvaných šablon, což je pro malé organizace nesmírně zjednodušující? Ptám se na nové možnosti od roku 2023 a následně pro získání finančních prostředků převážně z rozpočtu EU, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Je vhodné, aby podpora vzdělávání nešla pouze institucím zapsaným ve školském rejstříku, ale i organizacím, které pracují s dětmi a mládeží mimo školu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za tuto interpelaci. Přistoupíme k další, protože i zde je pan ministr omluven, a odpověď přijde písemně. Nyní tedy je na řadě pan poslanec Hubert Lang, připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner. Prosím, dnes máte spoustu prostoru.

 

Poslanec Hubert Lang: Paní předsedající, já jsem netušil, že to bude mít takový rychlý průběh. Jsem samozřejmě rád, protože s panem ministrem rád diskutuji, a ten časový úsek je velice krátký. Já bych tady pokračoval v další interpelaci, která částečně naváže už na tu moji předchozí interpelaci. Pořád se bavíme o znovuzavedení kontrol na česko-slovenské státní hranici. Já tady plně respektuji, že samozřejmě v rámci Schengenu dlouhodobě provádět tyto kontroly je nekomfortní z pohledu českých občanů i slovenských občanů, všechny to zatěžuje nějakým způsobem, je to jasné, a i chápu, proč k tomu bylo přistoupeno, vlastně s tou silnou migrační krizí. Řekli jsme si tady, že nás to stálo už 300 milionů korun. Já jsem v té předchozí odpovědi nedostal vlastně odpověď na to, kolik tedy Ministerstvo vnitra předpokládá, že bude ta celková částka, a jestli v tom budeme tedy pokračovat i po Novém roce. To by byla jedna moje otázka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP