(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Nedoporučující.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 12, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 14, proti 88. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jiří Havránek: Nyní tedy pozměňovací návrh I3, znovu paní kolegyně Lucie Šafránková, snížení záloh na daň z příjmu ve druhém a třetím pásmu paušálního režimu, nicméně to snížení je nižší než v předešlém pozměňujícím návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Bez stanoviska.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 13, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 14, proti 88. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jiří Havránek: Děkuji. Nyní tedy pozměňovací návrh M2, paní kolegyně Schillerová, vrácení části veřejných pojistných přesahující částku odpovídající nižšímu pásmu paušálního režimu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Pan ministr? (Souhlas.) (Hluk v sále.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Poprosím o klid v sále. Hlasujeme.

Je to hlasování s pořadovým číslem 14, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro návrh 154, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Havránek: Děkuji. Nyní se tedy posuneme k výborovému pozměňovacímu návrhu pod písmenem A, je to návrh týkající se navýšení limitu pro podávání daňového přiznání. Stanovisko výboru je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 15, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 158, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím.

 

Poslanec Jiří Havránek: Nyní pozměňovací návrhy týkající se daně z neočekávaných zisků. Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrh M3 paní kolegyně Schillerové, který má za cíl zkrátit období pro uplatnění daně z neočekávaných zisků pouze pro rok 2023.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Bez stanoviska.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 16, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro návrh 68, proti 84. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Havránek: Jelikož pozměňovací návrh H byl stažen, posouváme se k pozměňovacímu návrhu D, tentokrát ve variantě 1 pana kolegy Michálka, snížení limitů rozhodných příjmů pro daň z neočekávaných zisků, u bank na 2 miliardy korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Bez stanoviska.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 17, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 4, proti 58. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Havránek: Tím, že varianta D1 nebyla schválena, můžeme hlasovat variantu D2, taktéž pan kolega Jakub Michálek, znovu snížení limitu rodinných příjmů pro daň z neočekávaných zisků, u bank nicméně na 3 miliardy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (I zde bez stanoviska.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 18, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 4, proti 49. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Havránek: Další pozměňovací návrh je pozměňovací návrh F, pan poslanec Josef Kott, zvýšení limitu rozhodných příjmů pro daň z neočekávaných zisků ze 2 miliard na 6 miliard, to je tedy mimo banky. A zde je stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 19, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 56, proti 86. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Havránek: Pozměňovací návrh G stáhl pan kolega Kučera, tudíž následuje pozměňovací návrh L pana kolegy Kubíčka, zúžení rozhodné činnosti pro daň z neočekávaných zisků pouze na výrobu elektřiny, nikoliv na prodej.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Nedoporučující.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 20, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro 56, proti 86. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Havránek: Pozměňovací návrh N byl stažen, tudíž se posouváme přímo k pozměňovacímu návrhu B pana kolegy Karla Havlíčka, dodatečná podmínka pro to, být poplatníkem daně z neočekávaných zisků v případě rozdělení. Zde je stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 21, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 56, proti 88. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Havránek: Další je tedy návrh paní kolegyně Jany Mračkové Vildumetzové pod písmenem J, zachování sdíleného výnosu daně z neočekávaných zisků v rámci RUD.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nejprve stanoviska. Pan zpravodaj, garanční výbor? (Bez stanoviska.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Nejprve vás všechny odhlásím. Požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Vypadá to, že musím ještě jednou, omlouvám se. Poprosím vás, přihlaste se.

 

Stanoviska zazněla. Můžeme dát hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 22, přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro návrh 68, proti 58. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Havránek: A poslední v bloku týkající se daně z neočekávaných zisků je tedy samotné zavedení této daně, pozměňovací návrh C pana ministra financí a poslance Zbyňka Stanjury.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 23, přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro 85, proti 1. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Havránek: Nyní blok ostatních pozměňovacích návrhů týkajících se daně z příjmu, nejprve tedy pozměňovací návrh E1 pana kolegy Hrnčíře, 10% sazba daně z příjmu právnických osob pro právnické osoby s příjmy do 2 milionů korun ročně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Nedoporučující.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 24, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 14, proti 88. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP