Pořad 39. schůze

39. schůze (16. září 2022)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (16. září 2022)
Projednávání, část č. 2

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (16. září 2022)
Projednávání, část č. 2Přihlásit/registrovat se do ISP