(11.50 hodin)
(pokračuje Karel Havlíček)

Těch modelů je více. Můžeme se dívat, jak to dělají ve Španělsku, v Portugalsku, kde šli právě přes producenty energií a těm dali striktní cenu na úrovni - dobře poslouchejme - 40 eur. Ano, ve Španělsku, v Portugalsku, na iberském trhu se dnes energie produkuje a dále prodává za částku 40 eur, elektřina myslím, u nás za částku 700 eur. Uvědomujeme si vůbec tu situaci?

Můžeme jít ale i cestou francouzskou - a zase jiný model. Ti to nastavili tak, že růst cen energií od výrobců může být jenom do určitého procenta, i když si osobně tedy myslím, že už je to pozdě, ta francouzská cesta, to se mělo odchytit dřív. Je zde i slovenská cesta, ať nechodíme daleko. Tam to udělali tak, že to zastropovali na částce 61 eur, ale zastropovali to pouze pro domácnosti a pro malé a střední firmy a živnostníky a s velkými firmami to hrají jinak, vytvářejí tam jiný systém podpory. Může to být různě namixováno, ale hlavně prosím, hovořme o tom! My chceme vidět ty vládní návrhy! My chceme slyšet to, jak má vláda naplánovaný případný výkup akcí od ČEZu. Jenom pro vaši informaci, i ve Francii dospěli k závěru, že je třeba vykoupit akcie minoritních akcionářů EDF. Asi víme všichni, že EDF je francouzský ČEZ, výrazně větší, protože mají 56 reaktorů. A řekli to přibližně ve stejnou dobu, kdy i naše vláda řekla, že by to mohla být cesta, což bylo někdy v červnu, v polovině tohoto roku. A víte, kdy řekli, že bude hotovo, zameteno, připraveno? Na podzim tohoto roku. Naše vláda řekla, že si bere rok na analýzu toho, aby se následně mohla rozhodnout, to znamená do polovičky roku 2023. Tak to se bude rok analyzovat. Pak se to bude vyhodnocovat, a jsme v roce 2024 a s cenami můžeme (něco) udělat v lepším případě na konci roku 2024. Tak to je ta rychlost, to je ta akceschopnost, akčnost, to jsou ty signály.

Já myslím, že by všichni tady z nás chtěli slyšet, jaký je další záměr s lipskou burzou. Já vím, že mně řeknete, že to je v kompetenci ČEZu, a my s tím souhlasíme. Taky se to váže na to, jak se bude s ČEZem pracovat, jestli se vykoupí akcie minoritních akcionářů, jestli se rozdělí na dvě části, což je dneska na stole, na část obchodní, na část výrobní, na část špinavou, na část čistou. Je celá řada variant, které jsme i my dokonce už předjednávali s ČEZem, a to nebyla žádná energetická krize. Ale máme tady dostatky energetických odborníků, aby na tom začali rychle pracovat. Na co čekáme?

My jsme projeli 200 měst za poslední dobu, za léto. Setkali jsme se s desítkami tisíc obyvatel. A můžu vám říct, že lipská burza je něco, na co se ptá, teď to nechci přehnat, možná každý desátý. Přece to musíte vědět, když se vás na to ptají vaši sousedi, vaši kamarádi, vaši známí. Tak proč to tady neřešíme? Na co čekáme? Já rozumím tomu, že státní pojištěnci je důležitá věc, rozumím tomu, že je důležitá věc NATO, ale prosím, vysvětlete lidem, kteří se na nás dívají, že nebudeme ochotni diskutovat dnes o energetických problémech a o podle mého názoru jediném možném řešení a to je zastropování cen energií. K tomu vyzývá prezident země. K tomu vyzývají vaši kolegové z krajů, k tomu vyzýváme my jako opozice už několik dní, možná dokonce týdnů. Věřte tomu, že to dopadne úplně stejně jako s těmi obnovitelnými zdroji. Nejdřív se nám vysmějete, pak přijdete s vlastním řešením a nakonec se to udělá plus minus podle toho návrhu, který jsme říkali. Problém je zde jiný: že než se k tomu dospěje, tak nám tady skončí obrovské množství firem, domácnosti se dostanou na hranici chudoby a budeme mít všichni problém i s institucemi, jako jsou školy, jako jsou nemocnice a podobně.

A můžete mi ještě říct jeden argument: ale ono i to zastropování, které vy byste chtěli, nejde tak rychle. A já s tím i souhlasím, že to není otázka několika dnů nebo možná týdnů, tím spíše, že se musí jednat s ČEZem a tak dále. Ale musíme tím pádem vytvořit režim do té doby, než to nastane. No a jiný režim než využití zisku z ČEZu není, protože ČEZ má gigantické zisky. A můžeme se bavit o tom, jestli mu zastropujeme cenu tak, že je bude mít nižší, tím pádem lidé budou mít nižší ceny energií, anebo do té doby, než tak nastane, tak ten zisk vezmeme a použijeme ho, redistribuujeme ho právě pro domácnosti, pro firmy, pro ostatní instituce. Ale ani to jsem zde neslyšel. Jediné, co se neustále omílá, je to, že se pracuje se ziskem z ČEZu, to víme všichni, z roku 2021. Ale já se bavím o roku 2022, kdy ho bude mít extrémně vysoký a kdy máme v ČEZu nerozdělený zisk z minulých let. Proč už se neudělala valná hromada, proč se to neřeší? My místo toho uděláme to, že ČEZu půjčíme 74 miliard korun na to, aby se zajistil na burze, lipské burze, ze které nakupuje drahou energii. To je nevysvětlitelné, jakkoliv chápu ekonomický záměr toho ČEZu a jakkoliv i chápu to, že ten ČEZ ty peníze potřebuje. Jakkoliv i chápu to, že cash flow nerovná se hospodářský výsledek, to tady všichni víme. Nechápu, proč vláda nedala záruku ČEZu a ČEZ si nešel půjčit na trh, kde by mu rádi ty peníze půjčili. A vláda naopak měla přemýšlet nad tím, jak z toho ČEZu ty peníze získat, stáhnout a využít je na podporu. Ale to už je celá řada dalších otázek, kterým asi všichni rozumíme.

A chápu i to, že na daně můžeme mít každý jiný názor. Ale prosím, vysvětleme dnes lidem to, že zůstáváme klidní jak želvy v době, kdy zde máme třicetisedminásobně vyšší ceny za plyn a sedmnáctinásobně vyšší ceny za elektřinu. Nepochopí to vůbec nikdo a nepochopí to ani vaši podporovatelé. Děkuju. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo. Zastropování cen energií je tedy návrh.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: A dáme to jako druhý bod. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Jako druhý bod, dobře, děkuji. Nyní s přednostním právem vystoupí pan ministr Blažek. Prosím, máte slovo. Pardon, ještě poté se připraví pan poslanec Lang.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Tak dobrý den. Děkuji za slovo. Já chci vlastně reagovat na všechny předřečníky a z projevu pana kolegy Havlíčka si vezmu tu větu, že se nějak smějeme opozičním návrhům. No já se opozici nesměju. Já tu situaci dokonce vidím ještě hůř než některé projevy, co slyším od opozice. A dovolte mi říci proč.

Je nabíledni, že společenská situace a atmosféra je pravděpodobně nejdramatičtější od roku 1989. Pokud se nevyřeší krize v energetice, tak je ohrožen politický systém této země. Pokud se nenajde celoevropské řešení, tak je dokonce ohrožena i Evropská unie jako taková, což konkrétně strana, kterou zastupuji já, si nepřeje.

Souhlasím s tím a myslím si, že jiná cesta už není, aby se uvažovalo o tom, čemu se lidově říká zastropování cen. Jenom bych rád zdůraznil, že to zastropování cen je složitější problém, a proto vystupuji já po té právní stránce. Zatím pořád slýchám od různých právníků, že to nejde. Já chci Sněmovně sdělit, že nebudu dělat teď nic jiného než nacházet takové právní řešení, aby to šlo, že slovo nejde já nemám rád, a prosím zkusím vysvětlit, v jakém smyslu by to podle mého názoru mělo být

Co se nedá vysvětlit žádnému občanovi tohohle státu, ani Pavlu Blažkovi, je to, jak to, že rostou tak neúměrně marže výrobců a obchodníků. Jinými slovy, zastropování cen nemusí být v tom, že stát řekne nějakou určitou cenovou hladinu a pak bude za pár let doplácet obchodníkům a výrobcům nějaké částky za něco, co bych nazval výrobní náklady a podobně. Dá se podle mého názoru, a snad to půjde i po té právní stránce, zastropovat to, čemu se říká výrobní marže, to znamená, že by nemusely vznikat ani spory o náhrady škod, protože na něco jako zisk neexistuje podle mého názoru právní nárok. To řešení se najít musí, protože jestliže tady vám říkám, že je ohrožený politický systém této země, právo nevzniklo proto, aby nám formálně bránilo v určitých řešeních, která jsou nutná. To znamená ano, možná bude nutné použít i mimořádné prostředky, které budou třeba i na hraně práva. Ale pokud se něco nestane, tak bych chtěl říci opozici, že jsem si vědom toho, že když vyvolává hlasování o nedůvěře vládě, je to jakési formální rozhodnutí Sněmovny. Pokud vláda nevyřeší krizi v energetice, tak tady stejně dlouho nebude. A já vám chci říct, že si jsem toho naprosto vědom, a budeme se snažit, včetně mě, udělat maximum pro to, aby k této situaci nedošlo. Protože by nemuselo dojít pouze k pádu jedné vlády, ale mohlo by dojít k něčemu, čeho se obávám nejvíc, a to tady schválně dramaticky nazvu něco jako revoluce, a zdaleka nejen u nás. To si, doufám, nikdo nepřeje.

Opozici chci požádat - já budu číst její návrhy - o to, abychom tu společenskou situaci - vím, že budou volby - ještě více nevyhrocovali, což je velmi těžké, protože na vině vyhrocování té situace jsou obě strany. Nebudu vinit opozici, že to dělá jednostranně. Těch výroků navzájem naprosto zbytečných a dramatických v dnešní těžké době je zbytečně mnoho a měli bychom se pokusit se v tomto mírnit, abychom ty občany ještě více nerozeštvávali, než se to děje teď. Děkuji za pozornost. (Tleskají poslanci ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Čili žádný nový bod, pane ministře, nenavrhujete. Jenom připomínám, že jsme v bodě návrhů změn programu.

Pardon, paní předsedkyně Alena Schillerová s přednostním právem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP