(16.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Dobrá. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Gazdík: Já se omlouvám. Myslím, že jde o nějaké nedorozumění, protože programové prohlášení vlády vláda předkládala až po tom, co jsme schválili onu tabulku pedagogických pracovníků, kterou jsme schválili myslím posledního prosince.

Ta čísla, která jsou pro mě zásadní a která jsou v programovém prohlášení vlády, jsou tři. Dvě z nich už jsem tady jmenoval. První číslo je 130 % objemu průměrné mzdy na jednoho pedagogického pracovníka. Ještě je nutno dodat, co je to ta průměrná mzda. Průměrnou mzdu beru při klasickém rozpočtovém cyklu. Vycházíme z predikce Ministerstva financí, která se dělá čtyřikrát ročně, takže v červnové predikci je to číslo průměrné mzdy a z té se vezme 130 % na jednoho pedagogického pracovníka. Schválí se státní rozpočet v procesu, který trvá řekněme od července nebo od června do schválení Poslaneckou sněmovnou, většinou někdy v prosinci. Takže neberme pak prosincové nebo zářijové číslo, skutečně budeme brát červnové číslo. Druhé číslo, které je pro mě zásadní, je číslo 20 % na nadtarifní složky tak, abychom mohli motivovat. Třetí číslo, ke kterému vládní prohlášení mluví, je číslo 5,2 % HDP na školství, ke kterému bychom se rádi přiblížili. To jsou moje čísla, to jsou moje konkrétní cíle v číslech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji, pane ministře. Přistoupíme k další interpelaci paní poslankyně Jany Berkovcové. Rovnou řeknu, že pan Richard Brabec stahuje, a následovat poté tedy bude paní poslankyně Jana Hanzlíková. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslankyně Jana Berkovcová: Děkuji. Vážený pane ministře Kupko, dovolte mi, abych na vás vznesla dotaz, který se týká stavby silnice I/33 - obchvat Jaroměře, který navazuje na úsek dálnice D11 u obce Heřmanice a měl by po svém dokončení odvést také tranzitní dopravu směrem k polské hranici Náchod - Kudowa Zdrój. Tato stavba je velice důležitá s ohledem na zdraví a bezpečnost obyvatel Jaroměře a dotčených obcí Čáslavky, Dolany a Svinišťany, které jsou zatíženy enormním provozem mezinárodní dopravy na původní silnici I/33, nehledě na další obce Heřmanice, Běluň a Krabčice včetně určitých částí Jaroměře, kde si řidiči našli nové alternativní cesty, jak se dostat z konce dálnice D11 na stávající silnici I/33. Vážený pane ministře, jak je možné, když je z veřejně dostupných zdrojů známé, že uvedená stavba již má vydané stavební povolení, realizaci vyhrála firma Metrostav Infrastructure, počasí přeje, ale na stavbě nikde není ani známka jakékoliv stavební činnosti? Existují nějaké důvody, proč se na stavbě nic neděje? Pokud ano, jaké jsou kroky a konkrétní termíny k jejich řešení? Obyvatelé se ptají, kdo opraví a nahradí vzniklé škody na silnicích třetí třídy a místních jaroměřských silnicích, které tím, že není obchvat hotový, jsou již nyní v dezolátním stavu způsobeným nadměrnou dopravou. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji. Pan ministr je řádně omluven a opět obdržíte odpověď v rámci lhůty 30 dnů.

Následuje interpelace paní poslankyně Jany Hanzlíkové, poté se může připravit pan poslanec Patrik Nacher. Prosím.

 

Poslankyně Jana Hanzlíková: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane nepřítomný ministře, není jistě třeba připomínat vysokou potřebnost sociálních služeb, které poskytují někdy až životně důležité služby nejohroženějším skupinám obyvatel. V současné době ale poskytovatelé sociálních služeb zažívají obrovskou nejistotu v oblasti svého financování pro rok 2022. V minulém týdnu byla totiž zveřejněna tabulka dotací MPSV na dotační titul poskytovatelům sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2022. Většina dodací je snížena oproti roku 2021 přibližně o 25 % a to se stává v době, kdy sociální služby řeší velké problémy s vysokými cenami pohonných hmot, energií a mnoha dalších komodit. Takto ponížené poskytnuté dotace by pro některé poskytovatele byly v této složité situaci prakticky likvidační.

Také Národní rada osob se zdravotním postižením považuje současnou situaci za velmi dramatickou a upozorňuje, že nedojde-li k dofinancování sociálních služeb, a to nejen na loňskou úroveň, může hrozit i kolaps části systému. Proto bych od pana ministra ráda slyšela nebo dostala písemnou odpověď, jaké plány má v oblasti financování sociálních služeb v roce 2022 a zda vzhledem k situaci se zvyšujícími se cenami energií a pohonných hmot budou naopak finance pro sociální služby navýšeny. Děkuji za případnou písemnou odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za vaši interpelaci. Odpověď určitě nebude případná, ale jisto jistá. Nyní pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Radek Koten. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, napotřetí už jsem se konečně dostal k mikrofonu k tématu hromadných žalob. Poprvé se pan ministr omluvil a já jsem to nechtěl nechávat na písemnou odpověď, tak jsem se také omluvil. Podruhé jsem to stáhl a změnil jsem pořadí, takže jsem stáhl interpelaci. Dneska je to potřetí a pan ministr - nebo jeho sekretariát - mi dneska volal, že tady stejně teď nebude. Tak já už to prostě měnit nebudu, takže budu požadovat písemnou reakci. Přijde mi to trošičku smutné napotřetí, zvláště po včerejším úspěchu s milostivým létem, ale co se dá dělat.

Institut hromadného řízení a hromadných žalob je podle mě zásadní věc v oblasti ochrany spotřebitele a tato vláda se zavázala, že bude dbát a bude přijímat takové normy - připomínám, třeba tady bude insolvenční novela - které zlepší postavení spotřebitelů. Tady ve Sněmovně byl vládní návrh, který se týkal hromadných žalob, a ten byl pozměněn po celou dobu, jak se vytvářel, tak, aby to zamezilo šikanózním žalobám, což je obava některých subjektů a politiků. I přesto nová vláda ten návrh - novelu - stáhla.

Můj dotaz je prostý: Kdy vláda České republiky sem přijde se zákonem o hromadných řízeních neboli s institutem hromadných žalob, v jakém termínu, v jaké podobě? Protože pokud nikoliv, jsem připraven to tady podat jako poslanecký návrh, tu předchozí verzi.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za dodržení času. Konstatuji, ano, pan ministr je řádně omluven z pracovních důvodů a současně vy samozřejmě obdržíte písemnou odpověď.

Ještě doplňuji, že právě dorazila omluva pana ministra Stanjury, pana ministra financí, a sice od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní předávám slovo panu poslanci Radku Kotenovi s jeho interpelací, připraví se paní poslankyně Taťána Malá. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, kolegové poslanci, já bych měl několik dotazů na pana ministra. Lidé mi píší - tedy nejenom na Ministerstvo průmyslu a obchodu a na ostatní státní instituce - v tom smyslu, že v podstatě všude jsou na státních institucích vyvěšeny ukrajinské vlajky, nicméně mnohde chybí ta česká. Jeden z dotazů by tedy směřoval tam, zda to je Ministerstvo průmyslu a obchodu Ukrajiny, anebo zda tedy to je ještě Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Dále bych se chtěl zeptat - protože to přímo zaznělo i v médiích - že snad vláda uvažuje o tom, že by se měl nějakým způsobem rozdělit ČEZ. Tak nevím, jestli na nějakou ziskovou část a neziskovou část, nebo nevím, jak to vláda myslí? Tak to by byla moje druhá otázka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP