(16.50 hodin)
(pokračuje Vít Rakušan)

Do té doby jsme aplikovali vlastní právní instrument, potom jsme to právě v rámci lex Ukrajina přetavili do našeho právního systému po projednání ve Sněmovně, Senátu, podpisu pana prezidenta. Na národní úrovni to máme jasně vymezeno tím lex Ukrajina, ale zjednodušeně na tuto otázku lze odpovědět úplně jasně, a to tak že příslušníci nebo občané jiného státu Evropské unie, jakéhokoli jiného státu Evropské unie, ať je to Maďarsko, Německo, Polsko, je to jedno, nemají nárok na dočasnou ochranu v jiném členském státu Evropské unie. Je to explicitně vytvořeno pro prchající z Ukrajiny, definováno podrobně v našem zákoně, o kterém jsme tady diskutovali. Ale ta základní otázka - nikdo s dvojím občanstvím nemá nárok na tuto ochranu, pokud je občanem země Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Táži se, jestli máte ještě doplňující otázku? Nemáte. Můžeme přejít k další interpelaci, která bude opět na pana vicepremiéra Rakušana, a to od paní poslankyně Karly Maříkové. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, z veřejných dostupných zdrojů vyplývá, že jste ustanovil pracovní skupinu k přípravě novelizace zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Podle informací od jednotlivých složek bezpečnostních sborů tato pracovní skupina již nějakou činnost skutečně vyvíjí. Součástí pracovní skupiny mají být dle vašeho vyjádření také zástupci odborových organizací. V dopise členkám a členům bezpečnostních sborů výslovně uvádíte: "Platí také, že vše samozřejmě budeme konzultovat s odbory bezpečnostních sborů, jejichž zástupci jsou členy zmiňované pracovní skupiny Ministerstva vnitra."

Mě by, pane ministře, zajímalo, na základě jakých kritérií jste do pracovní skupiny vybíral zástupce odborových organizací? Které odborové organizace jsou v pracovní skupině zastoupeny? A z jakého důvodu jsou to právě tyto odborové organizace, a nikoli další, které u bezpečnostních sborů prokazatelně působí? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji paní poslankyni. Poprosím pana vicepremiéra Rakušana o reakci. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji, pane místopředsedo. Ještě věcně odpovím, paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, na vaši otázku. Jenom potvrdím informaci, že tady existuje pracovní skupina pro novelizaci zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Chtěl bych jenom říci - a to není v rozporu s tím, co vy jste tvrdila, pouze na doplnění - že ta skupina není politická, nezasedá v ní jediný politik. Zasedají tam skutečně příslušníci jednotlivých ozbrojených sborů, jsou tam příslušníci policie, Celní správy, hasičů, jsou tam příslušníci i Vězeňské služby a skupina je vedena prvním náměstkem ministra vnitra, tedy rovněž ne politikem, ale odborným náměstkem.

Chci říci jednu věc, která se v rámci nejrůznějších fám objevovala ve veřejném prostoru. Tématem této skupiny nejsou výsluhy, tématem této pracovní skupiny není rušení výsluh. Žádné rušení výsluh se v rámci novelizace zákona o služebním poměru nepřipravuje. Je to jedna z těch fám, které se často objevují ve veřejném prostoru, a já děkuji za příležitost ji tady vyvrátit. Novelizace bude mít technický charakter. Bude se snažit odstranit málo srozumitelné pasáže zákona, bude odstraňovat nejasnosti panující ohledně způsobu výpočtu příjmu za službu přes čas, podmínek práce z domova, systému cestovních náhrad, vztahu mezi obecním správním řádem a řízením ve věcech služebního poměru a tak dále.

Cílem této skupiny je vyprodukovat odborný návrh, se kterým budou srozuměny veškeré svazy zaměstnanců v České republice, které zastupují ty nejdůležitější odborové organizace. Je to pět nejdůležitějších hlavních odborových organizací. Pracovní skupina je se svými 30 členy na hranici velikosti umožňující efektivní expertní spolupráci a domnívám se, že pět nejpočetnějších odborových organizací, které ve sborech spadajících pod zákon o služebním poměru působí, je velmi dostatečná a reprezentativní skupina, reprezentující skutečně terénní zaměstnanecký pohled jednotlivých příslušníků sborů.

Domnívám se, že vy asi míříte na odborovou organizaci Pro Libertate, ta skutečně přizvána nebyla, to je pravda, ale pět těch nejdůležitějších a nejpočetnějších ano. Spousta dalších menších organizací, které v rámci sborů fungují, prostě přizvána nebyla. Vycházeli jsme podle počtu jednotlivých odborářů, vycházeli jsme z toho, kdo je dlouhodobě partnerem Ministerstva vnitra při vyjednávání o veškerých zaměstnaneckých podmínkách. A troufám si říct, že tady nikdy nebyla na Ministerstvu vnitra ustanovena pracovní skupina, která by čítala dokonce pět odborových svazů. Ten počet považuji za dostatečný a reprezentativní.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Táži se paní poslankyně, jestli má zájem ještě položit doplňující dotaz? Ano, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, můžete tady jmenovat konkrétně, o jakých pět organizací jde a kolik mají jednotlivé organizace členů? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji za stručný dotaz. Slovo má opět pan vicepremiér Rakušan.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, nemůžu. Jedná se o ústní interpelace, na kterou ministři nemají až tak dlouhou přípravu. Já vám samozřejmě toto doložím s velkou radostí písemně, z hlavy si nepamatuji, ale vezmu si to jako úkol na trénování paměti, kolik členů má pět nejpočetnějších odborových organizací. Příště vám to řeknu z hlavy, ale do té doby jistě dostanete odpověď písemně. Díky.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji i za tuto reakci a můžeme přejít k další interpelaci. Paní poslankyně Pastuchová má zájem interpelovat pana ministra Jurečku. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Pan ministr tu není, což mě mrzí, i přesto mě možná někde slyší.

Znovu se vracím k tématu, o kterém se hodně mluví. Tím tématem je slibovaný příspěvek na dítě ve výši 5 000 korun. Jsem ráda, že se vláda rozhodla tímto způsobem pomoci rodinám, které nyní musí bojovat s rychle rostoucími cenami, i když já bych si tu podporu osobně představovala trochu jinak a trochu koncepčněji. Nechám asi stranou, že ačkoli jste říkali, že nebudete vypouštět komunikační bubliny a budete vždy o něčem mluvit, až když je to hotové, abyste nemátli veřejnost, tady se vám to zjevně nepovedlo. Z původní informace ministra Jurečky, že nárok na příspěvek budou mít domácnosti s ročním čistým příjmem do milionu korun, se stal příjem hrubý. Ale co mě zaráží? Zaráží mě omezení věku příspěvku do 18 let, kdy pan ministr řekne, ať jdou děti na brigádu a tím si přivydělávají.

Chci se zeptat, jestli jste opravdu nezvažovali, když už jste tolikrát změnili parametry tohoto příspěvku, jestli opravdu nezvažujete to, že tam věk navýšíte, protože jde o budoucí studenty, kteří se připravují na maturitu, na vysokou školu, a myslím si, že zrovna jim a matkám samoživitelkám těchto studentů by tento příspěvek patřil.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Vzhledem k tomu, že pan ministr není zde, poprosím dalšího s interpelací, a to je pan poslanec Síla, který bude interpelovat pana ministra Rakušana, pana vicepremiéra Rakušana. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Síla: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, v současné situaci na Ukrajině je patrná snaha poskytovat informace i dezinformace jako součást taktiky válčících soupeřů. Pokud je mi známo, naše republika s nikým ve válečném stavu není. Abychom mohli nějaké sdělení akceptovat, musíme být schopni pochybností a musíme být schopni sehnat si co nejvíce relevantních informací. Vláda nám bohužel v tomto základním lidském právu brání. Cenzuruje a doslova vypíná weby, které přinášejí jiná než oficiální stanoviska, a hrozí vězením těm, kdo mají na konflikt na Ukrajině jiný než oficiální názor. To samo o sobě není s demokracií slučitelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP