(15.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Také děkuji. A než předám slovo dalšímu poslanci, dovolila bych si přečíst ještě omluvy. Omluvu v tuto chvíli zrušil pan poslanec Robert Králíček, a to od 15.25 hodin. Dále zde mám omluvu pana poslance Karla Havlíčka dnes od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omluvu Petra Bendla, a to dnes od 18 hodin do konce jednání z pracovních důvodů, pak je zde omluva pana ministra dopravy Martina Kupky, a to od 18 do 19 hodin z pracovních důvodů a poslední je omluva poslance Jiřího Kobzy, a to dnes od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů.

Nyní s další interpelací požádám pana poslance Richarda Brabce, který je další v pořadí, k přednesení ústní interpelace na ministryni životního prostředí, paní Annu Hubáčkovou. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážená paní ministryně, děkuji, že jste přišla si poslechnout osobně tuto interpelaci. Já myslím, že už z názvu bude asi jasné, na co se chci ptát. Bez ohledu na naši politickou příslušnost, která je rozdílná, věřím, že se shodneme minimálně na tom, že program kotlíkových dotací, který jsme rozjeli v roce 2015, je velmi zdařilý program, který opravdu teď už více jak sto tisícům lidí přinese nebo přinesl nové ekologické a také levnější topení a přinesl i zlepšení kvality ovzduší v posledních letech, což je měřitelné.

My jsme vlastně pro novou vládu připravili další vlnu těch kotlíkových dotací až za 14 miliard korun z různých operačních programů a dalších fondů. Ale zásadní otázky teď prosím dvě: Co teď dál, to znamená, jaký je harmonogram dalších kroků, pokud jde o kotlíkové dotace? A především - vy jste se před několika dny vyjádřila do médií, že Ministerstvo životního prostředí nechce dále podporovat plyn v kotlíkových dotacích, což je úplně zásadní otázka, protože samozřejmě plynové kotle tvoří významnou část kotlíkových dotací. Pokud to takhle je, prosím o potvrzení této informace a o to, kdy se o tom rozhodne definitivně, protože ta vlna se rozjíždí velmi rychle a je důležité hlavně krajům, které se budou spolupodílet na těch výzvách, říct, co s tím dál. Stovky tisíc lidí samozřejmě dál čekají na tuhle informaci.

A druhé téma, jestli uvažujete - a já bych to velmi doporučoval - o posunu zákazu provozu kotlů první a druhé emisní třídy ze září 2022, protože podle expertů je stále možná víc jak 200 000 nevyměněných kotlů. Je nemožné to kapacitně stihnout do září, a navíc je dneska, jak všichni víme, obrovská nejistota na energetických trzích, to znamená, je otázka, co dále podporovat, když ne plyn. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za dodržení času a přednesení interpelace. Nyní bych požádala ministryni životního prostředí, paní Annu Hubáčkovou, o odpověď. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně životního prostředí ČR Anna Hubáčková: Děkuji. Dobré odpoledne, paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já vlastně děkuji za položení těchto otázek, jsou velmi významné a možná by nebyly položeny před měsícem. Teď jsou hodně aktuální a směřují tam, kam směřují i naše priority, to znamená, do zlepšení kvality našeho ovzduší. Kotlíkové dotace tomu mimořádně pomáhají, a především pomáhají nízkopříjmovým domácnostem.

My už jsme rozjeli výzvy pro kraje tak, jak byly připraveny, v minulých letech aplikované a v loňském roce na ten letošní rok. Nic jsme na nich neměnili, v zásadě jsme je chtěli jenom co nejdříve vyhlásit, což se stalo ještě před notifikací Evropskou komisí. Troufli jsme si do tohoto - trošinku riskuji - protože zájem na straně Evropské komise schválit takto úspěšný program bude. Kraje následně budou vyhlašovat výzvy pro občany někdy koncem května a začátkem června a v té době, spíš už v dubnu, musíme vědět, na kolik anebo jak to uděláme s plynem. Neřekla jsem pro noviny, že už jsme rozhodnutí, nevím, jak to bylo citováno, ale řekla jsem, že velmi zvažujeme, jak budeme podporovat plyn dál, a to hlavně z toho důvodu, jestli nízkopříjmové domácnosti by nakonec na plyn měly, když tak zdražil.

Nicméně první fáze, kterou už jsme prodebatovali a kterou už řešíme, je, že řešíme podporu na jiný typ, to jsou tepelná čerpadla, v tuto chvíli už můžu možná říct oficiálně ze 130 000 na 180 000 podporu, aby to víc motivovalo změnit možná ještě ty představy, že si koupím plynový kotel, tak možná to tepelné čerpadlo. U plynu určitě ve vztahu k žádostem, které byly podány a které už jsou teď v realizaci, nebudeme vůbec zasahovat, to necháme doběhnout.

Počet podaných žádostí na plynové kotle se snižuje, přirozeně, tak budu doufat, že ten trend bude pokračovat nejenom v kotlíkových dotacích, ale i v Nové zelené úsporám. Faktem je, v průběhu dubna musíme dát jasně najevo, jestli plyn tam necháme, a pak budeme doufat, že občané sami - uděláme nějakou osvětu, abychom jim vysvětlili, že je lepší třeba to tepelné čerpadlo. Nová zelená úsporám běží, tam bychom museli taky dát nějaký signál včas.

A vy jste měl ještě jednu otázku... (Poslanec Brabec z místa: Zákaz provozu kotlů.) Ano, zákon o ochraně ovzduší. Je to zase otázka, která před měsícem by nebyla pro mě žádná těžká, jednoznačně ne. Deset let od roku 2012 občané mohli požádat. Teď je ta otázka jiná. Musí někteří občané přehodnocovat, kapacity na výrobu některých kotlů jsou přehlceny, skutečně o tom velmi vážně uvažujeme a už tvoříme první verzi, abychom občanům neznepříjemnili život, že hned po 1. 9. naběhnou nějaké kontroly, že odložíme účinnost - zhruba uvažuji o dva roky - s ohledem na cenu plynu a s ohledem na vytížené kapacity výrobců i dodavatelských firem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji paní ministryni životního prostředí za odpověď a dodržení času. Zeptám se, zda je zájem o doplňující otázku? Ano, prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Richard Brabec: To bude spíše výzva než otázka a paní ministryně už to naznačila. Já bych chtěl určitě Ministerstvo životního prostředí i vládu požádat, aby to rozhodnutí bylo co nejdříve, protože je to opravdu v zájmu desítek tisíc domácností, které dneska jsou logicky znejistěny tím, co bude. Na mě se také jako na jednoho z autorů kotlíkových dotací lidé obracejí a říkají: My teď vlastně nevíme, jestli se máme zajímat, protože vy víte, že i kraje v alokaci, kterou teď dostávají, už poptávají lidi, i jestli by chtěli plynové kotle. Takže ta záležitost se zásadně mění a je potřeba tohle rozhodnutí udělat, stejně tak jako je velmi důležité co nejdřív udělat rozhodnutí o případném posunu ze září. Je to relativně jednoduchá změna zákona o ochraně ovzduší, ale co nejdříve je potřeba vyslat ven signál, že to takhle chceme, protože ti lidé samozřejmě teď také přemýšlejí o tom, jestli to do září stihnou, a jsou to hodně často právě nízkopříjmové domácnosti, které se dnes dostávají do velmi složité situace. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji. Požádám paní ministryni životního prostředí o odpověď.

 

Ministryně životního prostředí ČR Anna Hubáčková: Chtěla bych vyslat signál, že ty velmi staré kotle, první a druhá generace, občané, prosím, vyměňte, sledujte ty programy. A ty ostatní - budeme se tedy snažit vzít podnět a prodloužit termín účinnosti zákona o ochraně ovzduší, s odůvodněním samozřejmě, protože jsme si vědomi, že neplníme tím své povinnosti vůči Evropské komisi.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, paní ministryně. Nyní s další interpelací přijde k řečnickému pultu pan poslanec Marek Novák, který bude interpelovat prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Víta Rakušana. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP