(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než přistoupíme k ústním interpelacím, které jsou určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky, ostatním členům vlády, tak si dovolím přečíst ještě omluvy. Je tady omluva pana ministra Mikuláše Beka z dnešního jednání, a to od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Další omluvou je omluva pana poslance Roberta Králíčka z dnešního jednání od 14.30 do 17 hodin z pracovních důvodů, dále je zde omluva paní poslankyně Taťány Malé, a to dnes mezi 18. hodinou a 22. hodinou do konce jednacího dne z důvodu návštěvy lékaře, dále zde máme omluvu pana Marka Ženíška, a to dnes mezi 9. hodinou a 13. hodinou z rodinných důvodů, další omluvou je omluva pana ministra Ivana Bartoše, a to v době od 14.30 do 15.30 z důvodu přijetí viceprezidentky Lilyany Pavlové. Další omluvou je omluva pana Jana Jakoba, a to dnes mezi 14.30 a půlnocí do konce jednacího dne z důvodu nemoci.

Dále se omlouvají členové vlády: pan premiér Petr Fiala - zahraniční cesta, Ivan Bartoš, jak jsem avizovala, od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů, Martin Baxa z pracovních důvodů od 18 hodin, Mikuláš Bek od 12.30 - pracovní důvody, Pavel Blažek - pracovní důvody, Jana Černochová od 11 hodin - zdravotní důvody, Petr Gazdík do 15 hodin - pracovní důvody, Marian Jurečka - pracovní důvody, Martin Kupka od 14.30 do 15.30 - pracovní důvody, Helena Langšádlová od 18 hodin - pracovní důvody, Jan Lipavský od 11.30 do 16 hodin - pracovní důvody, Zdeněk Nekula - pracovní důvody, Vít Rakušan od 10 hodin do 13 hodin a od 18 hodin - pracovní důvody, Jozef Síkela - zahraniční cesta a Michal Šalomoun - pracovní důvody.

 

119.
Ústní interpelace

A nyní se tedy dostáváme k ústním interpelacím, které jsou určeny, jak jsem avizovala, předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Petra Fialu či na vládu České republiky, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného pana předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Nyní dávám slovo paní poslankyni, která byla vylosována jako první, a tou je paní poslankyně Berenika Peštová, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Vážená paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, vážený pane nepřítomný premiére, k 1. 1. 2022 nabyl účinnosti nový stavební zákon, který řeší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a zřízení krajských stavebních úřadů. Máme 24. 3. a já se ptám, jak byly splněny konkrétní úkoly dané zákonem, to je založení nového finančního místa v integrovaném informačním systému státní pokladny, změny ve státním rozpočtu, rozpočtová kapitola a eliminace prostředků mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Nejvyšším stavebním úřadem.

A druhá moje otázka: Jak budete zdůvodňovat neplnění milníku, kterým je zřízení Nejvyššího stavebního úřadu, a jak budete argumentovat Evropské komisi jeho nesplnění, když podmínkou schválení byla reforma stavební správy v České republice a Komise odsouhlasila částku 1,6 miliardy na zřízení a implementaci Nejvyššího stavebního úřadu? Děkuji potom za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za dodržení času. Jak jsem avizovala, předseda vlády je omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

S další interpelací vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, který byl vylosován jako druhý, a připraví se pan poslanec Andrej Babiš. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Paní místopředsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, nás je tady tak málo, že se tady člověk skoro bojí sedět.

Já bych měl interpelace na pana premiéra. Jakkoliv rozumím jeho neúčasti, nicméně i můj bod se v zásadě týká současné doby, a to jest počínající cenzura na sociálních sítích. Jak všichni víme, cenzura není nějaký akt, který by se děl z ničeho nic, ale je to taková ta salámová metoda, kdy se na začátku něčím začne, třeba při mimořádné situaci, a pak za dva, za tři, za čtyři, za pět let zjistíme najednou, že už se to zastavit nedá. Takže my jsme teď v mimořádné situaci, tomu já rozumím, ale ta dřív nebo později skončí, a u zásahů, které mají charakter cenzury, to pak setrvačností tady zůstane. Mě tedy zajímá, jakým způsobem došlo a do budoucna, jak se ukazuje, bude docházet, k blokování jednotlivých webů, proč se nepoužijí již u nás fungující zákony, které platí na šíření nenávisti, šíření - nevím - dětské pornografie, a těch věcí je tam vyjmenována celá řada? Protože CZ.NIC říkal, že to bylo po dohodě s Ministerstvem vnitra a případně vládou. Vláda, jak jsem si našel, tak to popírá. Mě by zajímalo, jakým způsobem a kde vzniklo to rozhodnutí a jakým způsobem to bude pokračovat. Říkám, některé ty weby, to si u nich dovedu představit, ale ten kobercový nálet mně přijde, že dlouhodobě může poškodit debatu, diskusi u nás a může se v budoucnu přerodit i v jiná témata, například nevhodné názory na covid nebo Green Deal a podobně. Pan premiér tady není, tak bych ho pak poprosil o písemnou odpověď. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Také děkuji, takže to byl pan poslanec Patrik Nacher a s další interpelací vystoupí pan poslanec a předseda hnutí ANO, pan Andrej Babiš.

Než tak učiní, tak mám tady ještě omluvu, a to omluvu pana doktora Jaroslava Dvořáka, který se omlouvá z dnešního odpoledního jednání, tedy 24. března od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů.

A nyní bych požádala o přednesení interpelace pana Andreje Babiše. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Andrej Babiš: Takže dobrý den, pane premiére, já vás zdravím do Bruselu. Prosím vás, vzpomeňte si na emisní povolenky. Pamatujete, jak jste mě kritizoval? A teď máte Evropskou radu, tak pokračujte v tom, co jsem říkal. Změňte tu směrnici, zastropujte emisní povolenky. Má to dopad na elektrickou energii, na elektřinu 25 %. Je to strašně důležité pro to, protože máme tu energetickou krizi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP