(20.40 hodin)
(pokračuje Lucie Šafránková)

Dále je také nezbytné poměřovat též intenzitu důvodů stavu legislativní nouze ve vztahu k omezení dotčených ústavních principů. Musí tak být zřejmé, jaké konkrétní důsledky podle vlády hrozí pro hodnoty vymezené v tomto ustanovení, tedy co konkrétně odůvodňuje například závěr o hrozbě značných hospodářských škod nebo ohrožení základních práv a svobod nebo bezpečnosti státu. To v případě současného vládního návrhu zcela absentuje. Tyto důvody navíc nesmí být svévolné, smyšlené a (musí být) konkrétní.

Návrh zákona, jehož projednání ve zkráceném řízení vláda navrhuje, musí být schopen zamezit vzniku nebo trvání předmětného ohrožení veřejného zájmu. Nic z toho v případě novely pandemického zákona naplněno není a vyhlášení stavu legislativní nouze je výsměchem zákonu a naprostou nehorázností. Vůbec bychom to neměli akceptovat. Je opravdu neskutečné, jak v posledních dnech a týdnech vláda a předsedkyně Sněmovny pošlapávají právo a ústavu, na kterou skládali slib a ke které se vždy verbálně hlásí, prohlašujíce se za jediné obránce demokracie a ústavnosti v naší zemi. (Předsedající: Váš čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. V současné době nikoho nevidím ani nemám přihlášeného v rozpravě. Vzhledem k tomu, že nikdo další se nehlásí, tak já rozpravu končím a přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby přišli na hlasování. (Poslanci přicházejí do sálu.)

Evidují žádost o odhlášení, v tom případě vás odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Počkám, až se ustálí počet poslankyň a poslanců v sále, poté bych zahájil hlasování. V současné době budeme - jenom pro pořádek - hlasovat, abychom posoudili, zda trvá stav legislativní nouze.

 

Já tedy vzhledem k tomu, že poslankyně a poslanci jsou již v sále, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 4, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 81, proti 20. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

A nyní se, než budeme pokračovat, s přednostním právem hlásí pan předseda Radim Fiala. Prosím, pane předsedo. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Je to škoda, myslel jsem, že vás přesvědčíme, že legislativní nouze v této věci nespadá ani do jedné kolonky Ústavy České republiky, kde bychom mohli použít legislativní nouzi na pandemický zákon. Mluvili jsme o tom dlouze, vysvětlovali jsme to, chtěli jsme, abychom alespoň ...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane předsedo, že vám vstupuji do vašeho projevu. Kolegyně a kolegové, já rozumím tomu, že už je pokročilá doba, ale přesto poprosím, abyste se navzájem respektovali, když někdo mluví. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji, pane předsedající. Abychom alespoň tento zákon projednali v normálním legislativním procesu, to znamená během tří čtení. Bohužel, bohužel pro občany České republiky, se nám to nepodařilo. Protože samozřejmě se potřebujeme poradit o další strategii, jak budeme pokračovat, žádám vás o přestávku na jednání poslaneckého klubu hnutí SPD v délce jedné hodiny.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Ještě se hlásí předseda klubu KDU-ČSL. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové, je naprosto zjevné, že po mnoha hodinách projednávání této normy, kdy poslanci SPD zde v rámci projednávání toho, zda trvá, či netrvá stav legislativní nouze, dlouze hovořili o zákonu samotném, čili mají ho dostatečně nastudovaný, jsem přesvědčen o tom, že návrh pana předsedy Fialy nese zjevně obstrukční charakteristiku, nebo rysy, a proto si dovoluji v této věci, která není nijak upravena jednacím řádem Poslanecké sněmovny, požádat, aby o této přestávce bylo hlasováno a Sněmovna suverénně rozhodla, zda přestávka bude, či nebude. Děkuji. (Mohutné bušení a projevy nevole v řadách opozice.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás, kolegyně a kolegové, požádám o klid! A vzhledem k tomu, že se jedná o věc, která...vzhledem i k předchozímu volebnímu období je postupováno jinak, v současné době přerušuji jednání schůze, požádám předsedy klubů, abyste přišli za mnou, abychom se domluvili, jakým způsobem tuto situaci budeme řešit, protože já jsem přesvědčen, že kontinuita v řízení schůze by měla pokračovat a případné změny by se měly dít pouze na základě dohody předsedů klubů. Děkuji. (U stolku předsedajícího probíhá jednání předsedů klubů.)

 

(Jednání přerušeno ve 20.46 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP