(12.30 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní radní, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych nejprve rád poděkoval zástupcům hlavního města Prahy, jmenovitě paní doktorce Marvanové, panu doktoru Hřibovi i panu kolegovi Nacherovi tady před námi, že se věnují tomuto důležitému tématu. Jako pražský poslanec se tomuto tématu věnuji od roku 2016, kdy jsem tehdy předložil první návrh regulace Airbnb paní primátorce Krnáčové, a od té doby se nám nepodařilo - a je potřeba si to říci otevřeně - tuto problematiku vyřešit. Podařilo se prosadit pouze dílčí změny v roce 2019, pokud se týká společenství vlastníků jednotek a povinnosti oznámit předem správci společenství vlastníků jednotek, že byt bude používán ke sdílenému ubytování, a změna výchozího nastavení rozúčtování.

Nicméně si myslím, že je důležité připomenout, že už jsme se jednou snažili tuto problematiku uchopit, a to v zákoně č. 189/2020 Sb., který i s naší podporou byl schválen v době nouzového stavu a ve kterém jsme schválili, že platformy pro ubytování musí hlásit příslušným živnostenským úřadům, kdo využívá jejich služeb, kdo na nich podniká, tak, aby živnostenské úřady získaly údaje, které jsou nezbytné pro výkon jejich pravomoci. Bohužel, musíme si říct, že i v rámci hodnocení efektivity této regulace se ukazuje, že do dnešního dne ani jedna ta výzva nebyla vyslyšena, čili ten systém, jak jsme ho tady tehdy nastavili, kdy se to dělalo v podstatě velmi překotně v době nouzového stavu, se neosvědčil, nefunguje. Je nezbytné ho upravit a vylepšit tak, aby fungoval v praxi.

Proto si myslím, že tyto záležitosti je žádoucí řešit v řádném legislativním procesu, protože je potřeba, aby to skutečně fungovalo - zohlednit evropské právo, je potřeba vzít v úvahu, aby bylo zmocnění vymezeno náležitě v souladu s ústavou, a zejména aby vymahatelnost nebyla vázána pouze na zákon č. 189/2020 Sb., ale tak, abychom zajistili, že skutečně zákony České republiky budou vymahatelné i vůči platformám, které podnikají na území České republiky. Současná právní úprava to žádným způsobem neupravuje, je neefektivní, a cokoli dalšího schválíme nad rámec současné úpravy, zmocníme obce, tak obce nebudou mít reálné možnosti, jak tu úpravu vymáhat, pokud zákony nebudou dotaženy do konce a nebudou platit i pro tyto platformy, jako je společnost Airbnb.

My jsme se v programovém prohlášení vlády konečně - vlastně je to první programové prohlášení, které se této oblasti věnuje a naznačuje jasný způsob, jak se v dané oblasti bude postupovat - zavázali, že oddělíme pronájem pokojů, který je příležitostný, od toho, když někdo pronajímá své prostory v podstatě jako hotelové pokoje nebo hotelové apartmány, tak, aby byla nastavena jasná a spravedlivá pravidla pro všechny, a ne že hotely budou v režimu regulace a někdo jiný nebude muset dodržovat žádná pravidla, to dosud nastaveno není, a samozřejmě na prvním místě je třeba chránit právo občanů České republiky na bydlení, do kterého může různými způsoby zasahovat právě tato podnikatelská činnost. Takže ta pravidla pro podnikání je skutečně potřeba nastavit. Myslím si, že to je věc, na které se shodneme, ale dodnes se to nepodařilo upravit.

V souvislosti s tím bych chtěl říci, že i já plně podporuji tu myšlenku - a také jsem pro to hlasoval v minulém volebním období - aby samosprávy měly zmocnění, na základě kterého mohou regulovat tuto problematiku na svém území v mezích, které jsou vymezeny a které musí být podle Listiny práv a svobod určeny.

Podstatné je, že vláda se zavázala z důvodu kvality legislativy, že tyto zákony budou procházet standardní cestou Legislativní radou vlády, hodnocením dopadu regulace a všech těchto dalších instrumentů, ledaže se dohodnou všechny poslanecké kluby v koalici na tom, že bude zvolen odchylný přístup. Byť já bych podporoval, aby se to projednalo zde, tak shoda v tento okamžik tady není, a proto je nezbytné, aby zákon prošel řádným legislativním procesem. Musíme samozřejmě v tomto ohledu respektovat koaliční smlouvu.

Já bych chtěl říci, že skutečně 80 % z pokojů nebo apartmánů, které jsou nabízeny přes platformy, jako je Airbnb, pro sdílené ubytování, jsou pokoje, které jsou výlučně určeny k poskytování ubytovacích služeb. Není to ta sdílená forma, ve které se kombinuje bydlení a využití třeba v době dovolených nebo když někdo odjíždí na zahrádku přes prázdniny, tak to poskytne. Sdílená forma skutečně tvoří pouhých 20 %, takže toto velmi odůvodňuje, proč je potřeba tuto problematiku řešit.

Já bych zde rád řekl i za kolegy ve vládě, kteří se té problematice věnují, že naším cílem bude připravit tuto novelu s maximální možnou rychlostí a se zapojením samospráv a dalších dotčených subjektů tak, aby byla předložena opravdu prioritně v tomto roce, ideálně po prázdninách, aby byla skutečně v praxi účinná, protože teď už si nemůžeme dovolit, že schválíme další zákon, který v praxi nebude fungovat a bude to jenom šidítko pro lidi, abychom předstírali, že na něčem pracujeme. Zákon musí fungovat v praxi efektivně, musí být vymahatelný vůči těm platformám, a to tam dnes není.

Já jsem to řešil několikrát i na Ministerstvu financí, a tehdy na Ministerstvu financí, když jsme to řešili s příslušnými náměstky, jsem se dočkal konstatování, že nejsme schopni ty zákony vůči digitálním platformám prosadit. Já to považuji za nepřípustné poraženectví. Chápu, že to je složité, že to je významná výzva a velký úkol, ale nemůžeme do toho jít bez toho, aniž by ty zákony ve finále nebyly vůči digitálním platformám vymahatelné. A to je věc, kterou musíme odpracovat i na úrovni vlády. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Také děkuji předsedovi poslaneckého klubu české Pirátské strany. Teď je tady v tuto chvíli klid, ale když tady pan předseda hovořil, opět hluk v sále byl. Znovu vás prosím, pokud si něco potřebujete vyřídit, běžte do předsálí. Myslím si, že i vy, kteří půjdete k řečnickému pultu, také budete chtít, aby vás nikdo ve vašem projevu nerušil.

Nyní jsme v obecné rozpravě. Mám tady v tuto chvíli do obecné rozpravy přihlášeného pana poslance Patrika Nachera, takže ho poprosím, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážená paní předsedkyně, členové vlády - členové vlády tady nejsou, jsou, aha, a ten nejdůležitější zrovna, protože na toho jsem také chtěl směřovat - dámy a pánové, no, nejdřív ten kontext, abychom si řekli, o čem se tady bavíme. Jenom připomenu, že to není návrh můj nebo hnutí ANO, to je návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy, kde je primátorem politik za Pirátskou stranu. Jenom abychom si rozuměli, to znamená, že váš nejvyšší činitel, než jste vstoupili do vlády, je garantem toho návrhu za hlavní město Praha. Jsem rád, že jste to podpořili, že to tady vůbec můžeme řešit, a pak tady vystoupí kolega Michálek, který se mnou byl čtyři roky v zastupitelstvu, a vlastně řekne, že se to musí tedy udělat celé znovu. Já teď tomu fakt nerozumím. Já jsem tady byl vlastně jenom jako takový pošťák, já jsem to tady... to není můj návrh, to je návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy pod vedením pirátského primátora a koalice, jak jsem tady řekl, STAN, KDU, TOP 09, Piráti. Férově musím říct, že ODS je tam v opozici, to musím tedy férově říct, jako my, nicméně připomenu, že to podpořilo celé zastupitelstvo. Já jsem se tady znovu ujišťoval u kolegyně Kordové Marvanové - celé pražské zastupitelstvo. To znamená - pro kolegu Vojtěcha Munzara - i členové ODS. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP