(17.20 hodin)

 

Poslanec Jan Síla: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, se současným šířením varianty omikronu přestávají být účinné monoklonální protilátky. Je nutné jejich nahrazení novými látkami - sotrovimabem v podobných indikacích. Já jsem se chtěl zeptat, kdy bude dostupný v České republice, nebo zda už je.

Účinek molnupinaviru, Paxlovidu a Remdesiviru není nijak ovlivněn mutacemi S-proteinu, čili tím se může dále léčit. Terapie antivirotiky a imunomodulanciemi v nastupující variantě omikron pravděpodobně nebude odlišná od dosavadní terapie předchozího viru. Sotrovimab již byl schválen EMA. Dále je účinný lék Evusheld schválený FDA, indikovaný u imunokompromitovaných pacientů.

Táži se: Máte informace, kdy tyto účinné nové léky budou v České republice k dispozici? Jak jistě všichni víme, pokud tělu chybí látky nezbytné pro správný chod imunitních reakcí, nemůže reagovat správně ani na vakcinaci, ani léčbu. Mimo dodržování obecných zásad posilování imunity je potřeba upřít zvláštní pozornost třeba k preventivní aplikaci vitaminu D3, zinku, vitaminu C a omega-3 mastných kyselin, což doložilo už mnoho studií. Jejich nízká saturace v naší populaci je jedním z důvodů vysoké mortality na covid-19 u nás, ale nejen u nás, i v okolních státech.

Druhá moje otázka zní: Navrhnete motivovat občany k posilování nespecifické imunity pomocí kampaní organizovaných státem a zdravotními pojišťovnami včetně veřejných médií s doporučením preventivního užívání zmíněných léků, které budou dotovány státem pro ohrožené skupiny obyvatel? Děkuji za pozornost a za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za vaši interpelaci a požádám pana ministra, aby odpověděl. Máte slovo, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, za ten dotaz velmi děkuji, protože to, aby se pacientům v případě mutace omikron dostala léčba včas, je naprosto klíčové. Doba, kdy musíme k pacientovi od prvních příznaků dostat lék, se pohybuje řádově ve dvou třech dnech, protože celé to musí proběhnout řekněme do tří dnů. A tady je potřeba upozornit, že každý, kdo má pozitivní PCR test, by měl vyhledat praktického lékaře, i když nemá příznaky. Je potřeba každý, především senior a rizikové skupiny, ale senior především, pokud má potíže, pokud má problémy, by měl vyhledat praktického lékaře, neotálet, nepřecházet případné příznaky, ale včas a raději zbytečně toho lékaře vyhledat, protože pak můžeme nasadit včas efektivní léčbu.

Ano, monoklonální protilátky nezabírají, některé nezabírají proti mutaci omikron, nicméně my jsme nachystali, a je potřeba poděkovat paní náměstkyni profesorce Vašákové a celému klinickému týmu včetně předsedy Společnosti infekčního lékařství panu primáři Dlouhému. My jsme nastavili tři, respektive čtyři protokoly. Aby bylo vše jednoduché, ty protokoly jsme poslali jasně, srozumitelně všem praktickým lékařům cestou společnosti praktického lékařství, a tady bych si zase dovolil poděkovat panu předsedovi této společnosti, kolegu Šonkovi. Takže oni mají jasná schémata, jak postupovat. Navíc u těch, u kterých provádíme diskriminaci, jasně a jednoduše uvádíme, o kterou mutaci se jedná, aby mohli volit optimální léčebný protokol. V podstatě všechna antivirotika, která jsou dneska na trhu, jsou schválená a jsou dobrá, jsou dneska v České republice k dispozici, stejně jako monoklonální protilátky. O posledním preparátu jedná nyní Evropská unie s firmou Pfizer a to jednání je velmi komplikované, o čemž by mohl můj předchůdce na Ministerstvu zdravotnictví mluvit, kdyby obě ty smlouvy nepodléhaly obchodnímu tajemství.

Takže mohu ujistit všechny občany, že léčba je dostupná, máme všechny potřebné léky, protokoly jsou dobře nastaveny, praktičtí lékaři jsou informováni. Máme jasně a srozumitelně definováno, která mutace to je, a podle toho volíme optimální léčebný protokol. A jediná věc, o kterou prosím a znovu ji opakuji: Pojďme, pojďte, pokud máte potíže, pokud máte PCR+ nebo máte příznaky, pojďte včas k lékaři, aby byla včas nasazena léčba. To je naprosto klíčové.

Jiná věc je podpora imunity, zdravého způsobu života a obecně lepší kondice, asi oba víme, zvýšení jakéhosi obecného zdraví, potenciálu člověka. V této době neexistují žádná doporučená data, respektive neexistují žádné studie, ani prospektivní, ani randomizované, které by podporovaly to, že suplementace populace vitaminem D či dalšími mikronutrienty může vést k nějakému zlepšení mortality či morbidity u nemocných s covid-19. Nejsou žádná data, která podporují tvrzení, že vysoké dávky vitaminu D, například podávané ve vysokodávkovém schématu, podobně jako vitamin C, nebo v infuzní léčbě, jak byly pokusy u některých onkologických pacientů, jsou přínosné pro prevenci či léčbu onemocnění covid-19, nicméně bezesporu vitaminy zvyšují ochranu organismu. Ale základním předpokladem pro dobrou imunitní odpověď při infekčních stavech, včetně covidu-19, je bezesporu zdravý organismus. A já velmi děkuji panu poslanci, že na tento problém upozorňuje. Občanům lze doporučit aplikovat obecná doporučení o zdravém životním stylu včetně výživy, přiměřené expozice slunečního záření, snahy o udržení fyzického a duševního zdraví. Suplementace vitaminu D je ale vhodná zejména v případech prokazatelného deficitu tohoto vitaminu. Kdy to je? Je to u osob s rizikovými faktory pro deficit vitaminu D. Například jsou to pacienti s osteoporózou, obezitou, malabsorpcí, hospitalizovaní, a ti všichni vitamin D dostávají a je to hrazeno pojišťovnou. Je pak vhodné suplementace vitaminu D zvážit po poradě s lékařem, protože tak, jak jsou avitaminózy, existují hypervitaminózy.

Takže já bych si závěrem dovolil shrnout: Jsem velmi rád, že už za minulé vlády jsme nastartovali spolu se zemědělstvím a školstvím projekt zdravé výživy, a rád bych, aby to byl jeden z pilířů preventivní péče o naši populaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Chci se zeptat, pane poslanče, zda budete mít doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Síla: Ani ne otázku, jako spíše radu. Děkuji za slovo. Tato moje interpelace vyplynula z intervence řady obvodních lékařů, praktických lékařů, kteří požadovali, ať se na to zeptáme, proč toto Ministerstvo zdravotnictví nezařídí. Já jsem si vědom těch vědeckých studií, které jsou sporné v mnoha případech u těchto léků, nicméně oni požadují - nebo žádali mě - že by bylo vhodné tyto léky, jako je ten vitamin D a já nevím, jak jsem je tam jmenoval, další - jim nasadit, těm lidem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr ještě na to bude krátce reagovat. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, ano, máte naprosto pravdu a děkuji. Od toho jsme Poslanecká sněmovna, od toho jste člen Poslanecké sněmovny, a já vás prosím, udělejme seminář spolu se Společností praktických lékařů. Bavme se o efektivním využívání vitaminů a ano, já si dovolím jmenovat moji kolegyni z Fakultní nemocnice Brno, doktorku Gimunovou, anestezioložku, která velmi na tomto tématu pracuje. Nicméně evidence-based, a to oba víme, je něco jiného než z osobní zkušenosti. Rozhodně je potřeba, aby se Poslanecká sněmovna postavila čelem k problému zdravé výživy. Není to jenom problém týkající se lékařů, je to problém týkající se zemědělství, školství a já věřím tomu - věřím tomu, že kvůli zdravé výživě nejenom dětí, ale celé české populace tady najdeme konsenzus napříč politickým spektrem, byť naše názory k různým problémům mohou být rozdílné, tak tu shodu na kvalitě výživy, zdravé výživě a zdraví české populace musíme najít. A já vám velmi děkuji, že k tomu vyzýváte.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Pokorná Jermanová s interpelací na pana ministra Martina Baxu a připraví se pan poslanec Jiří Hájek. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, filmové pobídky se nepřetržitě vypisují od roku 2013, nepřetržitě. Jejich výše se pohybuje v počáteční částce 500 milionů, potom postupně 800 a ta nejvyšší částka, která byla poskytnuta, byla 1,3 miliardy korun. Proč zmiňuji ty částky? Chtěla bych, abychom si uvědomili, že například částka 1,3 miliardy korun generuje příjem do státní kasy 9 miliard korun, 800 milionů korun potom 5 miliard korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP