(14.10 hodin)
(pokračuje Markéta Pekarová Adamová)

Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, což je sněmovní tisk 116, a o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk 117.

Svým rozhodnutím číslo 11 jsem rozhodla o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání, přikázala jsem sněmovní tisk 116 výboru pro sociální politiku, sněmovní tisk 117 rozpočtovému výboru a stanovila jim nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení, a to do dnes do 13. hodiny.

Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Otevírám k tomu rozpravu. Nevidím do ní nikoho přihlášeného, pokud se tedy nikdo nehlásí do rozpravy, a opravdu nikoho nevidím, tak ji končím. A rovnou přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení, o němž budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Já vás poprosím o hlasování. Zahajuji jej nyní a ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 2 je přihlášeno 183 poslanců a pro hlasovalo 176 z nich. Návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat ve stavu právě schválené legislativní nouze.

 

A přistoupíme nyní ke stanovení pořadu 6. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Vidím tady přihlášenou faktickou, ale předpokládám, že pan poslanec Štolpa jenom při hlasování... Ano, odmažu.

Nicméně seznámím tedy se shodou z dnešního grémia, kdy navrhujeme zařadit do návrhu pořadu schůze dva nové body, a to návrhy zákonů, které byly předloženy v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze. Jedná se o zmíněné tisky 116, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů ve zkráceném jednání, a sněmovní tisk 117, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých dalších státních orgánů a tak dále, ve znění pozdějších předpisů, opět zkrácené jednání. Tyto sněmovní tisky navrhujeme zařadit pevně, a to dnes, tedy v úterý 11. ledna, jako první a druhý bod jednání.

Dále bych vás chtěla informovat, že jsem dne 7. ledna tohoto roku obdržela dopis předsedy vlády, kterým požádal, aby vláda mohla předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a požádat o vyslovení důvěry. V této souvislosti navrhujeme zařadit nový bod Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry, a to do návrhu pořadu 6. schůze jako pevný bod na středu, tedy zítřek 12. ledna, jako první bod od 9 hodin.

A na závěr organizační sdělení: vláda dne 6. ledna tohoto roku vzala zpět následující návrhy zákonů: vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, což je sněmovní tisk 26, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, sněmovní tisk 27, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, krizový zákon, sněmovní tisk 2, vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, což je sněmovní tisk 29, vládní návrh zákona o hromadném řízení, sněmovní tisk 35, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení, sněmovní tisk 36, a konečně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, což je sněmovní tisk 69. Konkrétně se jedná v tomto programu o body 23, 24, 25, 26, 30, 31 a 51 v návrhu pořadu, který máte k dispozici, a proto vás prosím, abyste si tyto body škrtli nebo abyste si vyznačili, že tyto body už nebudou projednávány, ani se o tom nehlasuje. Je to na vědomí.

V souladu s naším jednacím řádem máme v návrhu pořadu 6. schůze zařazen bod 80, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace - k dnešnímu dni není tento bod naplněn. I tento bod si tedy můžete, prosím, škrtnout. To je z mé strany vše.

A nyní prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy. O slovo se už přihlásil pan předseda Tomio Okamura. Prosím ho tedy jako prvního přihlášeného, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych rád na úvod navrhl mimořádný bod s názvem Vysvětlení výroku předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové vůči Maďarsku. SPD odmítá nepřátelské, hloupé a arogantní výroky předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 o tom, že Maďaři mají v nadcházejících parlamentních volbách vyhnat premiéra Orbána.

Pokračují tak kroky nové Fialovy vlády na rozvrat spolupráce ve středoevropském regionu v rámci V4 a snaha o posun naší republiky zcela do područí Bruselu a Berlína. Vyjádření paní Pekarové Adamové navazuje na výroky nového ministra pro Evropské záležitosti Mikuláše Beka za hnutí STAN, který řekl, že Česká republika bude stát na straně Bruselu proti Polsku a Maďarsku. Ministrovi Bekovi vadí, že polský soud rozhodl, že polské zákony jsou nadřazené nad legislativou Evropské unie. Podle Beka rozhodnutí polského soudu prý destabilizuje středoevropský region a Česká republika by měla prý podle něj uzavřít užší spojenectví s Německem. Tak na úvod bych chtěl požádat pana ministra Beka, aby nemluvil za Českou republiku, protože vaše vláda a váš volební výsledek vaší pětikoalice nezískal většinu hlasů voličů v České republice, kdy se započtou i propadlé hlasy, tak byste získali menšinu hlasů voličů v České republice, takže vy nezastupujete Českou republiku ani na základě výsledků voleb. Vy zastupujete menšinu občanů České republiky. A když se podíváme i na to spektrum propadlých hlasů, tak jsou to voliči, kteří podle všeho nejsou nakloněni k vašemu politickému programu. Takže to bych vás chtěl důrazně požádat, abyste si nehráli na něco, co nejste, protože váš volební výsledek tomu neodpovídá.

Je zřejmé, že s touto vládou bude pokračovat naprostá bezvýznamnost české zahraniční politiky, kterou samozřejmě ztělesňuje i nový ministr zahraničí Jan Lipavský, kterého už sami ani voliči Pirátů nechtěli ve Sněmovně, proto propadl ve volbách. Nová vláda směřuje k tomu, že už nebude potřeba český ministr zahraničí, ale bude stačit český velvyslanec v Německu jako za protektorátu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP