(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 3. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a požádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 24 bude hlasovat pan poslanec a ministr Metnar.

Prosím vás o usazení a klid v jednacím sále, abychom mohli začít. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh 3. schůze ve čtvrtek 25. listopadu tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

Z dnešního jednání se omluvili poslanci: Bačíková Jana ze zdravotních důvodů, Baxa Martin od 17.30 hodin bez udání důvodu, Blažek Pavel - pracovní důvody... pan poslanec Blažek stahuje svoji omluvu, paní poslankyně Jana Černochová z pracovních důvodů, pan poslanec Radim Fiala ze zdravotních důvodů, pan poslanec Petr Fifka taktéž ze zdravotních důvodů, stejně jako paní poslankyně Jana Hanzlíková, pan poslanec Jáč Ivan - pracovní důvody, pan poslanec David Kasal - zdravotní důvody, pan poslanec Michael Kohajda od 16 do 17.45 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Tomáš Kohoutek - rodinné důvody, pan poslanec Martin Kolovratník - pracovní důvody, pan poslanec Štolpa David z rodinných důvodů, pan poslanec Karel Tureček - zdravotní důvody, paní poslankyně Milada Voborská ze zdravotních důvodů, s týž důvodů i pan poslanec Milan Wenzl.

Z členů vlády se omluvili: paní ministryně Marie Benešová z pracovních důvodů, pan ministr Jan Hamáček z pracovních důvodů, pan ministr Jakub Kulhánek z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Robert Plaga z pracovních důvodů, pan ministr Miroslav Toman z pracovních důvodů, pan ministr Adam Vojtěch ze zdravotních důvodů, pan ministr Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů.

Já vás ještě jednou žádám o klid, abychom mohli přistoupit k dalším bodům.

Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

 

Navrhuji, abychom určili poslance Ondřeje Koláře a poslance Petra Vránu ověřovateli dnešní schůze. Má někdo jiný návrh? Žádný protinávrh nevidím.

Zahajuji hlasování o určení ověřovatelů. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, bylo přihlášeno 174 přítomných poslankyň a poslanců, pro 166, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ověřovateli 3. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Ondřeje Koláře a Petra Vránu.

Dovoluji si vás opět požádat o klid. Možná chcete, abych tady měla premiéru s použitím zvonce, ale ještě zkusím znovu využít svých hlasových dispozic k tomu, abyste své případné rozhovory přesunuli do předsálí.

Paní poslankyně a páni poslanci, dne 25. listopadu tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 4 na základě návrhu vlády vyhlásila stav legislativní nouze na dobu od 25. listopadu 2021 do 7. ledna 2022. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o Vládní návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19, sněmovní tisk 49 - zkrácené jednání; Vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, sněmovní tisk 50 - zkrácené jednání; Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022, sněmovní tisk 51 - zkrácené jednání.

Svým rozhodnutím číslo 5 jsem rozhodla o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázala jsem sněmovní tisky 4950 výboru pro sociální politiku a sněmovní tisk 51 rozpočtovému výboru. Stanovila jsem výborům nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení, a to dnes do 12.00.

Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Otevírám tedy rozpravu k legislativnímu stavu nouze. Neeviduji žádného přihlášeného do rozpravy. (V sále je hlučno.)

Ještě jednou vás žádám o klid a přesunutí vašich rozhovorů do předsálí, nebo začnu speciálně jmenovat, koho žádám o klid.

Ještě jednou připomínám, že je otevřená rozprava, ale nevidím žádného přihlášeného a proto, pokud se tedy nikdo do rozpravy nehlásí, tak ji končím a rovnou přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 2 bylo přihlášeno 180 poslankyň a poslanců, pro 179, proti žádný. Návrh byl schválen, legislativní stav nouze trvá.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 3. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Z dnešního jednání grémia nevzešly návrhy k hlasování, a proto se nyní, paní poslankyně a páni poslanci, k návrhu pořadu můžete vyjádřit vy. O slovo se již přihlásil písemnou přihláškou pan poslanec, předseda Tomio Okamura, který může přednést svůj návrh. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO navrhuje, aby se vybrané skupiny obyvatel musely povinně očkovat proti koronaviru od 1. března 2022. Proto jménem poslaneckého klubu SPD navrhuji mimořádný bod na program dnešní schůze Sněmovny s názvem Diskuse o návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na povinné očkování, jelikož jsem přesvědčený, že značná část občanů tento krok odmítá, a nesouhlasíme s tím také my v SPD. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP