Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ondřej Benešík

Schůze: 3, 8, 16, 19, 31, 50, 63, 65, 68, 94, 97

3. schůze (1. 12. 2021)

3. Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 /sněmovní tisk 51/ - zkrácené jednání  
část č. 12 (1. 12. 2021)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

část č. 139 (2. 2. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva /sněmovní tisk 98-E/
část č. 80 (24. 3. 2022)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s výpovědí Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS) /sněmovní tisk 178/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 74 (24. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatek č. 1 k Hostitelské dohodě týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS), podepsané v Praze dne 27. ledna 2012 /sněmovní tisk 194/ - prvé čtení
část č. 184 (12. 5. 2022)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - třetí čtení
části č. 169-171 (11. 5. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

13. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení
části č. 63-64 (12. 7. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

88. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení
část č. 71 (12. 1. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

147. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 387/ - třetí čtení
část č. 110 (19. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 17 (16. 5. 2023)

část č. 18 (16. 5. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
část č. 20 (14. 6. 2023)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) /sněmovní tisk 593/ - prvé čtení
část č. 64 (29. 2. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
části č. 55-56, části č. 64-65 (20. 3. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP