Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Marek Ženíšek

Schůze: 1, 25, 29, 35, 70, 72, 86

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 45 (10. 11. 2021)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

148. Podpora územní celistvosti Ukrajiny a odsouzení válečné agrese Ruské federace
část č. 207 (15. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

12. Vládní návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon) /sněmovní tisk 256/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 42 (13. 7. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

22. Vládní návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon) /sněmovní tisk 256/ - druhé čtení
část č. 185 (27. 9. 2022)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
část č. 49 (27. 6. 2023), část č. 103 (28. 6. 2023)

72. schůze (19. 7. 2023)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení
část č. 3 (19. 7. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

102. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2023 /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení
část č. 54 (13. 12. 2023)


Přihlásit/registrovat se do ISP