Stenografický zápis 47. schůze, 1. června 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Sklenák
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát


156. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 587/ - třetí čtení

Poslanec Adolf Beznoska


157. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 639/ - třetí čtení

Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Holeček


158. Vládní návrh zákona celní zákon /sněmovní tisk 716/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Josef Novotný


159. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona /sněmovní tisk 717/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 11.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.36 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Josef Novotný


160. Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru /sněmovní tisk 679/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Milan Urban
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Ivan Gabal
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec František Laudát
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura


195. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Vladimír Koníček


196. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni

Poslanec Martin Kolovratník


197. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Kolovratník


195. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník


196. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni

Poslanec Martin Kolovratník


197. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Místopředseda PSP Petr Gazdík


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Michal Kučera


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ - druhé čtení

Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Radek Vondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jan Sedláček
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Martin Lank
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jan Sedláček
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Martin Lank
Poslanec Zbyněk Stanjura


30. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jan Klán
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Jan Klán
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Jan Farský
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Klán
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Farský
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jan Klán
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jan Farský
Předseda PSP Jan Hamáček
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 17.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP