(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Farský, připraví se pan poslanec Heger. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já bych jenom tady zvláště pro vládní poslance připomněl, že tento návrh na vynětí Budvaru procházel vládou a vláda k němu přijala neutrální stanovisko. Ani vláda to nepodpořila. Chcete říct, že vláda taky nemá rozum? Čtyři z pěti ministerstev, která byla dotázána a dávala stanovisko k vynětí Budvaru, řekla, že se nemá vyjímat. Řeklo to Ministerstvo průmyslu a obchodu, řeklo to Ministerstvo spravedlnosti, řeklo to Ministerstvo financí a stejně se vyjádřila i vláda. Jediné ministerstvo, které bylo pro vynětí Budvaru z registru smluv, je Ministerstvo zemědělství. Překvapivě, když tento návrh podal sám ministr zemědělství. To chcete říkat, že vláda nemá rozum?

A ještě bych chtěl doplnit. Samotný Budvar neohrožuje, že budou jeho smlouvy v registru smluv. Ty cenné smlouvy, o které někdo měl zájem, už si mohl vyžádat podle stošestky a dávno je měl. Mluvit o tom, že registr smluv odkryje, v které hospodě se čepuje Budvar, no to myslím, že také je spíš pro pousmání. Budvar ohrožuje to, když se v odposleších Rittiga a Nagyové objevuje, že identifikují v resortu zemědělství čtyři zlaté žíly a mezi nimi pozemkový úřad a Budvar. To je ohrožení Budvaru, a ne registr smluv. (Potlesk lavic TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Heger. Připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji pěkně, děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se vrátil k panu předsedovi Filipovi vaším prostřednictvím a dovolil bych si takovýhle dotaz na vás jakožto zastánce našich ústavních pořádků.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jenom pan místopředseda Filip, pokud vidím, není přítomen. Ale dotaz můžete položit.

 

Poslanec Leoš Heger: Tak možná si to přečte. Jak je možné, že nemá být ústavní to, že se jinak zachází se státním a s komerčním podnikem v rámci Listiny práv a svobod, když se zcela běžně zachází jinak se státními a s privátními nemocnicemi? Státní nemocnice podobně jako privátní hospodaří převážně s veřejnými prostředky z veřejného zdravotního pojištění a přitom státní nemocnice musí provádět výběrová řízení a ty nestátní nemusí. Tak to je také nerovné zacházení, ale jak se zdá, tak ústavně tenhle případ nikomu nevadí.

Takže pokládám tu argumentaci, která se týká Budvaru a ústavnosti trošku za účelovou. Děkuji. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Opálka, připraví se pan poslanec Klán s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, snaha zprivatizovat Budvar už tady byla v několika vlnách. Máme tu některé bývalé členy vlády, pravicové vlády ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, a ještě vlády předtím, a možná by se rozpomenuli, kolikrát třeba ještě před jednáním hovořili o tom, jak to s tím Budvarem provést. Víte, v České republice se nic neutají. Vynesou se i informace z těchto interních řešení. A když to nevyšlo, tak se zřejmě našla jiná cesta. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Jak tady tu rozpravu poslouchám, tak jsem si vzpomněl ještě na to, kdo je s kým zlobbován. Pan poslanec Farský tady říkal, že jsme tlačeni někam do hysterie. Neříkám, že všichni, ale někteří že jsou zlobbovaní zástupci státních podniků anebo národního podniku Budvar. Vždyť to není pravda.

Položme si otázku, kdo tlačil nejvíce registr smluv. No jeden největší lobbista - Rekonstrukce státu! To si uvědomme, to byli oni. A podívejme se na tu provázanost. Kdo platí Rekonstrukci státu, i když se tváří jako nezisková organizace? Podívejte se do jejich manuálu, kdy tam říkají o tom nejskvělejším, nejúžasnějším zákoně na světě. Do té jejich encyklopedie registr smluv. Tam to jasně najdete, kdo je podporuje. Soukromý kapitál! O to tady celou dobu jde. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Hovorka, připraví se pan poslanec Snopek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, souhlasím s panem kolegou Vondráčkem, že obchodní tajemství je řešeno v tomto návrhu zákona lépe než v zákoně 106 o poskytování informací. Chtěl bych říct, že nemám problém s vynětím Budvaru z působnosti tohoto zákona, ale chci říct jedno zásadní: To, že Poslanecká sněmovna schválila zákon o registru smluv, považuji za největší protikorupční opatření této Sněmovny v tomto volebním období. A byl bych velmi nerad, kdyby tento zákon, který teprve vlastně vstoupí v účinnost, byl demontován spoustou pozměňovacích návrhů, které z něho udělají torzo.

Nemám problém s vynětím Budvaru, ale chtěl bych požádat o umírněnost a uvědomit si, že všechny ty kauzy, které tady byly - Opencard, rozkrádání Nemocnice Na Homolce, další kauzy, všechny tyto kauzy by se nemusely stát, pokud by byla kontrola nad tím, jaké se dělají smlouvy, jak se uzavírají a jak se u nás hospodaří s veřejnými prostředky mimo jiné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Snopek. Připraví se pan poslanec Votava s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Snopek: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, hovory se stáčejí okolo národního podniku Budvar, ale uvědomme si, že v rámci tedy státních podniků nebo podniků ovládaných státem máme i podniky vojenské, výzkumné, opravárenské, které v podstatě zabezpečují úlohy obrany státu. Máme tady podniky, které pracují na obranu státu, a bohužel ty jsme také nevyjmuli z tohoto. Dokonce některé údaje, které nespadají pod ochranu obchodního tajemství, mohou vést i k ohrožení bezpečnosti státu. Proto budu v podrobné rozpravě zdůvodňovat svůj pozměňovací návrh.

Je potřeba, aby se daleko šířeji, ne pouze úzkým průzorem vidíme jeden podnik, musíme vidět ty problémy daleko širší a závažnější. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Klán s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já si především myslím, že to neměl být poslanecký návrh, měl to být vládní návrh, protože přece jenom vláda by měla předkládat takovéto návrhy.

A jestli pan kolega Farský, vaším prostřednictvím, si myslí, že tam jde jenom o to, kde Budvar má hospodu, no tak to se mýlí samozřejmě. Říkal jsem, že tam je řada citlivých údajů - odběratelé, dodavatelé atd. - a konkurence velice ráda na to skočí a velice ráda bude čerpat... Ty soukromé subjekty samozřejmě povinny nejsou zveřejňovat něco v registru. Takže v tom vidím velké ohrožení Budvaru. A nejenom Budvaru, já si myslím obecně i ostatních společností, firem s majetkovou účastí státu. Je to opravdu nebezpečná věc.

A já a priori nezavrhuji registr smluv, ale registr smluv by se měl týkat opravdu jiných věcí. Měl by se týkat resortů atd., ne tedy vysloveně firem s majetkovou účastí státu, které se pohybují často na trhu, v konkurenčním prostředí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP