(17.30 hodin)
(pokračuje Farský)

A debata nad tím, jestli národní podnik tam má být, nebo nemá být. Národní podnik je jenom jeden subjekt a je to Budvar. Ale posloužil jako beranidlo k tomu, že dneska už se sešlo 22 pozměňovacích návrhů. Z velké většiny od poslanců, kteří hlasovali pro přijetí tohoto zákona v listopadu loňského roku. Paradoxně tam nenajdete pozměňovací návrhy od odpůrců. Já bych chtěl požádat ty, kteří ještě loni v listopadu byli přesvědčeni, a myslím, že správně přesvědčeni o tom, že ten zákon má smysl, aby mu dali šanci. A všechny poslance tímto vyzývám k tomu, abychom nerozhodovali v nevědomé hysterii, ale abychom ten zákon nechali nějaký měsíc fungovat. Od toho tam vláda vložila tu roční zkušební dobu. Právě proto, abychom ozkoušeli, kde jsou skutečné problémy a kde je to jen domnělý nedostatek.

Proto bych chtěl navrhnout jednu z mého pohledu podstatnou věc vycházející z toho, že ať dnes projednáme - kdybychom dnes dokončili druhé čtení, tak stejně se stane to, že k 1. červenci zákon nabude účinnosti. Rozběhne se roční zkušební doba, která tam byla koaliční skupinou vložena. Tomu už nezabráníme. Povinnost zveřejňovat smlouvy dopadne na Budvar i další státní podniky. Ale pokud dnes uzavřeme druhé čtení, tak už nebude možné v rámci tohoto tisku k tomuto nějakým způsobem přistupovat a třeba i tento tisk 699 použít k tomu, abychom tam, kde se objeví skutečné problémy, je mohli prostřednictvím tohoto tisku nějakým způsobem vyřešit.

Je to věc, která dnes, když se podívám do systému, a ze včerejška tam je, nevím, jestli pět nebo šest pozměňovacích návrhů. Dneska tam je dalších pět pozměňovacích návrhů načtených, jeden z posledních minut. Jsou to pozměňovací návrhy, které se často překrývají. Stejní poslanci dávají dva různé pozměňovací návrhy ke stejnému paragrafu, které se evidentně vyvíjejí, ty pozměňovací návrhy. Ale takto bychom novelizovat normu před nabytím její účinnosti i před vstupem do zkušební doby skutečně neměli. Takhle se tvoří legislativní paskvily. Takhle se tvoří legislativní zmetky, které pak obtěžují život všech, kteří se jimi musí řídit.

Vzhledem k tomu, že ten zákon stejně 1. července vejde v účinnost, stejně se smlouvy budou zveřejňovat, já bych tady teď apeloval na rozum. Na nic jiného. Pojďme dát zákonu šanci. Pojďme vyhodnotit ve třech měsících, kde jsou skutečné problémy a kde to je jenom výplod hysterie, a pak se bavme o tom na Ministerstvu vnitra, které je tím legislativním orgánem, který byl vládou pověřen k tomu, aby zpracoval návrh, který jsme tady loni schválili, i ten okruh subjektů, který tady vzešel, pojďme s ním dát dohromady pozměňovací návrh, který bude řešit skutečné problémy a který nebude jenom výplodem lobbistů, kteří nějakým způsobem vstoupili do Poslanecké sněmovny.

Z tohoto místa tedy teď navrhuji, abychom přerušili druhé čtení tohoto zákona do 30. září letošního roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh na přerušení tohoto tisku, tak zavolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili k hlasování. Jestli jsme to dobře pochopil, tak navrhujete přerušení druhého čtení do 30. 9. letošního roku. Dobře. Požádám ještě o chvíli strpení, aby se dostavili kolegyně a kolegové z předsálí. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení svými kartami.

 

Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Je zde procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu ve druhém čtení do 30. 9. letošního roku.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh na přerušení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 260. Přihlášeno je 118 poslankyň a poslanců, pro návrh 40, proti 61. Tento návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

 

S faktickou poznámkou se hlásí pan místopředseda Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Členové vlády, paní a pánové, no ano, jde o zlomový zákon! Na rozdíl od zákona 106 jsme se postavili přijetím zákona o registru smluv proti Listině základních práv a svobod, proti článku 11. Najednou neplatí rovnost vlastnických forem! Můžete mi říct, jaké veřejné prostředky používá ve své činnosti a ve své obchodní činnosti národní podnik Budvar? Žádné! Odevzdává všechny prostředky ze své hospodářské činnosti, ze zisku právě do veřejných prostředků. A zveřejňuje smlouvy. Zato solární baroni, ti jsou v pohodě, ti nezveřejňují nic.

Tento zákon je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, protože povyšuje jednu formu vlastnictví nad jinou. A to je právě rozdíl mezi zákonem 106 a tímto zákonem. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že přerušení bylo právě onou výhodou, kterou měly získat soukromé firmy nad těmi, které jsou ve vlastnictví obcí, krajů, státu a jiných veřejných institucí. Je to ostuda! Tento zákon Poslanecké sněmovny nemá nic společného s ochranou veřejného majetku. Nemá nic společného s ochranou veřejných prostředků. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Než udělím další faktickou poznámku, přečtu omluvenku. Od 17.45 do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Květa Matušovská.

Další faktickou poznámku má pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych vaším prostřednictvím zareagoval na pana poslance Farského. Já jsem tady ty argumenty také slýchal už poměrně dlouhou dobu. Ale mě vždycky zaráželo, proč bychom měli mít registr smluv jako druhá země v Evropě. Proč to neřešíme komplexněji? To znamená ty zákony na začátku, zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu? Vždyť my se ve finále ukontrolujeme! Tohle je jenom ale pouze dílčí zákon a dílčí kontrola pouze, ten registr smluv. Ten nic nezachraňuje! Už jsem to tady říkal. Ten pouze poukazuje na problém, který máme na začátku v těch jednotlivých zákonech.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní pan poslanec Votava a připraví se pan poslanec Farský s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já budu také reagovat na pana kolegu Farského vaším prostřednictvím. On tady apeluje na náš rozum! Nezlobte se, při vší úctě, nepotratili jsme ten rozum, když se schvaloval ten zákon? Právě vůči Budvaru? Já mám čisté svědomí, já jsem pro to nehlasoval. Právě kvůli Budvaru. A nevím, jestli si pan kolega Farský uvědomuje, jaký hazard tady nastal právě s Budvarem. Budvar se přeci pohybuje v tržním prostředí. A ve tvrdém prostředí, konkurenčním prostředí. A jestliže ho takhle vysvlečete donaha, uděláte takový striptýz, tak ten Budvar položíte. Já se nedivím, že pan ředitel Boček, já jsem s ním o tom mluvil, byl jsem se v Budvaru podívat, že se mu to nelíbí. Samozřejmě že má obavu o firmu, o podnik, který vytáhl tam, kde dneska ta firma je. Navíc víte dobře, že se prodává skupina, která držela Plzeňský Prazdroj. A ta skupina samozřejmě, nebo ten vlastník, který to měl dostat, tak ten bojuje o známky Budvaru. Už i to je ohrožení Budvaru.

A to, že jestli se tvrdí, že se něco zamaže, začerní v těch smlouvách, tak to je totální nesmysl. Co začerníte? Začerníte dodavatele Budvaru? No to ta smlouva nemá smysl, aby pak byla. Už jenom ten dodavatel, to je setsakramentsky citlivý údaj. (Potlesk poslanců ČSSD, KSČM a dalších.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP