(11.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

Zboží bylo dopraveno zpět na Slovensko, kde bylo celně projednáno do režimu volný oběh a stalo se předmětem řady uskutečněných zdanitelných plnění, u kterých byly uplatněny odpočty DPH. To je tzv. karusel, forma otevřeného karuselového obchodu, podvodu. Po těchto transakcích na území Slovenska bylo zboží pořízeno společností A, která zboží do svobodného pásma umístila původně a která je následně umístila zpět do svobodného pásma. Takže to je další příklad, jak se dělá skvělý export ze svobodného pásma, že se dělají samozřejmě tyto podvody. Jsou dost složité, ale můžu vám ukázat schéma.

Za absolutně nejkřiklavější lze označit případ vývozního exportu - jsme dojati všichni - vývozu investičního celku, jehož deklarovaná hodnota při vstupu do svobodného pásma byla 690 milionů korun, a po následných přeprodejích zboží vystoupilo z pásma v hodnotě 9 milionů korun! 690 milionů korun vstup, výstup 9 milionů korun! Takže já fakt nevím, o jakých exportérech mluvíte. Čeští exportéři jsou poctiví. Děkuji. (Tleskají poslanci za ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Možná ti, kteří tleskají, by se měli zeptat, kolik z té částky by mělo podle pana ministra skončit v českém rozpočtu. Nula. Je vám to jasné? Nula. Možná že ruský rozpočet byl o něco ochuzen v tom prvním případu, to je možné. Ale já hájím zájmy českých daňových poplatníků a českých firem, a ne ruských. Takže to je zase dokument, který pan ministr přečetl, je nám znám z rozpočtového výboru. My jsme se ptali: A kde je ta škoda pro český stát?

Ten případ - jenom abychom věděli - ten případ s tou slovenskou firmou, ten je znám v komunitě svobodných pásem. Jak se na něj přišlo? No podnět přišel od slovenské policie, ne od české policie. A já jsem neříkal, že tam občas nemůže být podvod, ale od toho máme policii a orgány Celní správy, pokud se tam nějaké případné nekalosti dějí, aby to odhalily.

Takže je hezké, že ta čísla tady tak dramaticky ministr financí čte, ale řekněme si, pokud by platil ten zákon znova, kolik by na tom vydělal český státní rozpočet. Nic. Takže nemá cenu tady takhle přečíst firma A prodá B firmě C. Vy možná někteří zatleskáte, ale i kdyby to tak nebylo, tak ve státním rozpočtu bude pořád stejně. Tak si můžete zatleskat ještě jednou. Nic jste neušetřili. Nic jste nevydělali. Jenom ztížíte podmínky pro české firmy a české exportéry. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste, pane ministře financí, řekl: Kolem nás je Slovensko, Rakousko, Maďarsko a nikde to nemají. Tak především bych chtěl upozornit, že kolem nás není Maďarsko. Kdybyste si ráčil ujasnit, v které zemi vlastně ministrujete, bylo by to možná namístě.

Ale bez ohledu na to, s jakými státy sousedí Česká republika, výběr vašich zahraničních případů je až komicky selektivní. Kolem nás je 26 zemí, které nezavádějí chorvatský systém - nemluvím o registračních pokladnách, nemluvím o jiných systémech evidence tržeb. Ale chorvatský systém - my ho zavádíme. Proč, když kolem nás je Maďarsko, Slovensko a Rakousko, abych tady zachoval vaši představu o sousedících státech s Českou republikou, a tam to nikde nedělají?

Já jsem shodou okolností v pondělí a v úterý projel křížem krážem celé Německo po cestě do Lucemburska a marně jsem vyhlížel někde nějaké lány řepky. Když prostě nejsou v tom Německu, tak proč mají být u nás? Berme si ty příklady ze zahraničí vyváženě, pane ministře.

Vaše odpovědi, nezlobte se, vaše odpovědi, které nejsou odpověďmi, vaše odpovědi vyvolávají pocit, že tady skutečně nejde o nic jiného než o chorobnou podnikatelskou závist. Já optimalizuji a nechci, aby optimalizoval někdo jiný. Vy jste druhý největší zaměstnavatel v České republice, přesto se váš koncern neocitl v první dvacítce plátců daně z příjmů právnických osob. Nemyslím si, že jste spáchal něco nelegálního. Já vám mohu poblahopřát k vašim skvělým účetním a k vašim skvělým daňovým poradcům. Ale vy optimalizací ořezáváte tento stát o miliardy, a pak to chcete vytáhnout ze živnostníků. To je docela ohavný přístup. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jak jsem avizoval, požádám o přestávku v délce 30 minut, protože pan ministr neodpovídá ani na jednu z otázek, které tady byly položeny. Chci si to vzít ještě teď, dokud je rozprava, aby nám pak mohl odpovědět a my, kteří jsme kladli otázky, jsme mohli na to reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Jestli jsem tomu dobře porozuměl, chcete přestávku teď, pane předsedo. Ještě se hlásí kolega Beznoska se svým vystoupením. (Nesouhlasná reakce z lavic.)

Dobře. Uděláme to tak, že přeruším jednání schůze na 30 minut s tím, že poté je přihlášen do rozpravy kolega Beznoska. Pokračovat budeme v 11.35.

 

(Jednání přerušeno v 11.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP