(15.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

K tomu je zapotřebí zřejmě změnit i Ústavu, aby se to ošetřilo přesně s délkou mandátů apod. Ale myslím si, že je to věc, která by mohla zpřehlednit systém voleb, a stálo by za to vést debatu. To není věc politická, spíš toho - kdo někdy kandidoval, tak ví, jak se to neustále posouvá až k prázdninám, když budu mluvit o komunálních a krajských volbách. A pokud chceme mluvit o volební účasti, tak o prázdninách je ta pravděpodobnost nižší účasti prostě vyšší než v jiných měsících.

Takže to dávám jen k diskusi pro nějakou příští novelu, ale myslím, že by to stálo za to. Můžeme o tom přemýšlet u sněmovních voleb. Tam je to samozřejmě složitější. Zažili jsme to v minulém volebním období, tam ty mimořádné volby prostě být mohou, ať už z různých důvodů, nebo z vlastní vůle Poslanecké sněmovny, která se rozpustí ústavní většinou. Tam to není tak úplně jednoduché. Ale ani tam by nebylo od věci, kdybychom ty řádné termíny měli. Ale samozřejmě v okamžiku mimořádné volby to vždycky naruší. To znamená, buď by tam nebyl standardní termín, nebo nevím, jak přesně s tím. Ale u těch ostatních typů voleb by to za to stálo, abychom určili pravidelné termíny voleb. A jestli to bude tři roky a 364 dnů nebo čtyři roky a jeden den, je skoro úplně jedno. Věděli by všichni, kdy ty volby jsou. A já třeba osobně považuji ten říjnový termín za docela rozumný, protože v okamžiku, kdy probíhají třeba v listopadu komunální volby, tak s rozpočtem už nic neuděláte. Pak už vlastně ta nová koalice buď jde cestou rozpočtového provizoria a nějaké měsíce hospodaří podle rozpočtu, který schválí jiná koalice, neboť reálně to nemá čas připravit. Tak myslím, že by to stálo za úvahu a debatu napříč politickým spektrem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou nejprve pan předseda Filip, po něm pan poslanec Vondráček. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já opravdu jen fakticky. Ano, takový návrh existoval, myslím v roce 2009. Zpracovávali jsme ho s kolegou Kasalem tenkrát, protože ten posun je opravdu trvalý. A není o den, ale o týden. To znamená, že skutečně to narušuje ten systém. A není to nic protiústavního, ale kdybychom se chtěli vyhnout případné kritice ústavnosti, stačí ten pevný termín udělat ústavním zákonem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se tam ještě hlásil s normálním příspěvkem, ale já se asi... No ale teď nemám minutu patnáct... To není můj čas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To není váš čas. Prosím.

 

Poslanec Radek Vondráček: Já už asi stahuji přihlášku do obecné rozpravy, já to zvládnu v té faktické poznámce, protože už jsme vyčerpali argumentaci. Chtěl bych jenom reagovat na předřečníka pana Fiedlera.

To není tak, že bychom se nesnažili. Jinak. Všichni mají pravdu, že se bavíme víceméně celou dobu o bodu 16. Nicméně když se vrátím do bodu 15, v rámci ÚPV byla přijata celá řada pozměňovacích návrhů, které nenajdete v systému, nicméně jsou součástí usnesení ústavněprávního výboru, takže na ně odkazuji. Snažili jsme se vládní návrh ještě dopilovat poměrně výrazně u toho bodu 16, ale byly i pozměňovací návrhy k bodu 15. Za všechny bych mohl zmínit poměrně zásadní změnu - registrace třetích stran. Protože tak jak byl zákon předložen, by bylo velice snadné obcházet limity na volby tím, že by vznikl třeba spolek nezávislých podporovatelů pana premiéra, pana vicepremiéra - a ti by nebyli limitováni už ničím. Zavádí se tam institut registrace třetích stran, které mají také nějaké limity na svoji činnost a na svoje příspěvky do kampaní. Netvrdím, že je to samospasitelný systém, obejít se to dá vždycky a bude se to obcházet. Celým smyslem této právní úpravy není regulovat tyto subjekty, ale jenom ať se o nich ví, jenom je vytáhnout na světlo. Ať se ví, že když někdo zaplatí 10 milionů někomu na volby, ten může říkat, že s tím nemá nic společného, tak jenom ať společnost ví, že těch 10 milionů bylo vynaloženo. To je celé.

A už vidím pana kolegu, že bude reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív krátká reakce. A jaký pak má smysl v té vaší optice, vaší argumentaci, stanovovat limity volební kampaně? Vy jste říkal, že když někdo mu dá 10 milionů na kampaň, tak ať se o tom ví. Dobře, je lepší, když se o tom neví, tomu já rozumím. To jsou takové ty obecné rady. Ale když si řekneme, že na sněmovní volby je tam limit 90 milionů, a spolek přátel vicepremiéra Babiše dá 200, bude se o tom vědět - a co? Co se stane? Ale budeme mít úřad, že jo, který to posoudí. Já chci jen říct, že to je problém. A správný přístup by byl, že se ty peníze připočtou do toho limitu. A pak ať to dělá spolek přátel kteréhokoli premiéra či vicepremiéra.

A já jsem v prvém čtení mluvil o tom, jak budeme řešit Vodňanské kuře v kampani. To jsme si tak řekli na ten mikrofon a vládní koalice, která má ty týmy legislativců, na to nijak nezareagovala. Já jsem doporučoval přečíst si stanovisko velké televizní rady, která analyzovala průběh volební kampaně v roce 2013. A je to věc, která je nepopsaná zákonem, abych to řekl přesně a nedopouštěl se silných slov. Ale v okamžiku, kdy v televizi, kdy máte stanovené limity, kolik dostanou politické strany, když budu mluvit o veřejnoprávní televizi, kolik mají na šoty, a současně si komerčně některý z politiků kupuje komerční reklamu na produkt své firmy, tak ta soutěž prostě férová není. Protože když to běží v tom samém okamžiku, tak si logicky toho kandidáta, který dostane minutu v šotu, spojí volič s kandidátem, který propaguje produkt své firmy. A není to tak jednoduché. V různých státech se to řeší různě. Já si myslím, že stojí za to, aby se to omezilo např. v té televizi. Asi to nebudeme řešit v novinách nebo na internetu, to nemáme vůbec šanci dopočítat a dohledat. Ale myslím si, že pokud chceme mluvit o svobodné soutěži politických stran, tak by to nemělo být o tom, kdo má nejvíc peněz. A že to má vliv - velikost kampaně, velikost finančních zdrojů - a podle mého názoru mnohem větší vliv než kvalita volebního programu, bohužel, to doufám se přít nebudeme.

Proto jsem říkal od začátku, že jsem příznivec zavedení limitů na volební kampaně. Ale aby to omezovalo, příp. regulovalo všechny a ne jen některé. A ať už pak k tomu připočteme spolky příznivců kteréhokoli politika, třeba i opozičního, abych neříkal, že to může vždycky jenom vládní politik, a současně k tomu připočteme tu komerční reklamu na konkrétní produkt - a pak už ta soutěž prostě vyrovnaná není a pak ty peníze vítězí nad volebním programem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Pan poslanec Vondráček chce fakticky reagovat. Prosím, pane poslanče. A teď váš čas.

 

Poslanec Radek Vondráček: Slibuji, že naposledy. Ale byl jsem vyvolán. Nejsem propagátor limitů, takže otázka musí směřovat na někoho jiného. S nimi jsem já nepřišel. Já mám za to, že když je něco tak snadno obejitelné svým způsobem, tak je na zvážení, zda to má smysl. Platí to víc u bodu 16, kde se budeme bavit o limitech na dary. Limity na kampaně - myslím, že tady nějaký konsenzus je, že by být mohly.

Co se týče dotazu, na co by nám byly registrované třetí strany a proč to dělat, ať se to započte do té kampaně. Já si v Čechách umím ale představit situaci, kdy by to někdo udělal schválně, že by bez vědomí, nebo dokonce jemu ke škodě udělal mizernou kampaň a ta by byla pak započtena do jeho limitu na volby. Takže to prostě nejde takto udělat. Takže ta úprava, která je nyní navrhována, přiznávám, má stoprocentní slovenskou inspiraci. Vyzkoušeli si to teď v březnu, nějaký zásadní problém to nezpůsobilo. A aspoň opravdu ta veřejnost má nějaké reálné očekávání, že když někdo financuje něčí kampaň, tak bude na světle a bude se o něm vědět.

Vodňanské kuře nám doufám nehrozí, protože pan vicepremiér je v tuto chvíli poslanec a nemůže podle stávající platné právní úpravy účinkovat v reklamách. A kdyby nebyl, a my jsme se o tom bavili - ano, takovéto klipy jsou na hraně. A jestliže bude dobře pracovat ten úřad, který zřídíme, tak to třeba zahrne do té kampaně a tak to má být.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy. Jestli tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP