(15.30 hodin)
(pokračuje Hovorka)

V případě Německé republiky, tam je všechno v kompetenci Bundestagu, čili řeší to obdoba Poslanecké sněmovny, a podle mého názoru kontrola je tam řešena velmi dostatečně. I o tomto se zmiňuje důvodová zpráva, ale pouze velmi okrajově. A vůbec nechápu, proč možností, jako že by tou kontrolou se nadále zabývala Poslanecká sněmovna, potažmo kontrolní výbor, proč se dále vlastně zpracovatel nebo předkladatel nezabýval. Já si myslím, že je tady možnost, jakým způsobem ušetřit významné finanční prostředky a docílit stejného, tzn. důsledné kontroly politických stran i bez navyšování administrativy a s tím spojených nákladů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dále se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím, že debata, která se tady doposud odehrává, by se spíš měla týkat následujícího bodu 16, sněmovního tisku 569, nicméně ty body jsou spolu úzce spojeny a řadě z nás asi splývají, takže proto chápu tady tuto debatu.

Zazněly tady zmínky o tom, že politický systém nefunguje, tak jak by měl. Je to asi z toho důvodu, že občané sami vstupují a zakládají různé iniciativy, hnutí, aktivistické spolky. Je to z toho důvodu, že nejsou spokojeni s tím, jak vypadá politická situace u nás a jak fungovaly ty standardní dlouhodobé politické strany. Jestli chcete znát nebo si odpovědět, proč tomu tak je, tak tu odpověď já vidím v tomto. Nemyslím si, že jsem vševěd, ale já tu odpověď vidím v tom právě proto, že byla nespokojenost s tím, jak to funguje. A to, že tady jsou věci, které jsou k řešení, to se také domnívám, že tomu tak je.

K prvnímu řečníkovi, který vystoupil, mám jednu věc. Jestliže je tolik připomínek, já jsem se díval do sněmovních tisků 568, 569, tak když je tolik nápadů, jak by to mělo být jinak nebo jak je to špatně, tak jsem očekával, že tam budou nějaké návrhy, ale žádné návrhy jsem tam nenašel. Tak to bylo zase takové rétorické cvičení, abychom něco řekli a nic nevykonali. Dále se k tomu raději nebudu vyjadřovat.

Já mám potom pozměňovací návrh, ale to nechám asi až do podrobné rozpravy. V každém případě se domnívám, že tato debata bude ještě košatá u obou. A jestliže tady zaznívají takové závažné připomínky k tomu, jaká je situace, tak jsme asi měli trošku více přemýšlet, když to bylo v prvním čtení, nyní už je to ve druhém, ale jak se bude situace dále vyvíjet, určitě když máme možnost a je tento zákon otevřen, stejně jako je to u tisku 569, bod 16, tak bychom toho měli využít právě v tomto období, kdy se na nás chystají další volby, abychom se zamysleli nad tím, jaká ta situace je. Můj názor je, že určitě není dobrá. A výtky k tomu, že se dělá něco, co tomu nepřispívá... Přestaňme chvilku politikařit a pojďme se zamyslet nad tím, jak nastavit systém, který bude spravedlivější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se zabýval tímto návrhem zákona s tím, že sankce, které jsou předkládány, by měly být úměrné výdajům, které jednotlivé politické strany vydávají třeba na volební kampaně apod. Čili v případě volebních zákonů maximální pokuta sto tisíc korun za neoznačení inzerce znamená 0,11 % povolené sumy nákladů na volební kampaň do Poslanecké sněmovny. Měla by existovat možnost určit výši pokuty určitým procentem z celkových nákladů vynaložených na neoznačenou inzerci, aby se tak zabránilo šíření černé neoznačené inzerce, neb ty nepovolené, jež by s nízkou pokutou byla ekonomicky výhodným nástrojem pro cílené překročení volebních limitů. A tímto směrem je vlastně veden i pozměňovací návrh, který jsem si dovolil k tomuto tisku předložit a který máte v systému pod číslem 4494 a ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já se omlouvám, že se ještě jednou hlásím ke slovu. Budu reagovat na předřečníka, ale ne na kolegu Hovorku, ještě na kolegu pana poslance Radka Vondráčka, ale spíše k obsahu, k tomu, co kolega poslanec Vondráček říkal.

Tady bylo řečeno, že z 28 zemí jich pouze pět nemá nějakou kontrolu, čili bylo naznačeno, že bychom se měli dát na tu větší stranu, která má tento systém takto nastaven.

Já jsem si na začátku volebního období nechal zpracovat Parlamentním institutem zprávu o tom, jak to vypadá s volebními dny v jednotlivých státech Evropské unie, a je to zajímavé číslo. Když už to tedy padlo těch 28, tak já jsem si na to vzpomněl. Z těch 28 států Evropské unie jsou dvoudenní volby ve dvou zemích. Jedna země je Česká republika, druhá je Itálie. Já teď neříkám, že tady chci něco prosazovat nebo navrhovat, ale jestliže se díváme na to, jak je v okolních státech Evropské unie, tak jen tady sděluji tuto faktickou poznámku, že patříme mezi dvě ojedinělé země, které mají dvoudenní volby. Byl jsem překvapen tímto sdělením. A když už se tedy budeme bavit o tom, jak ty volby u nás fungují, jsou tady hlasovací lístky zasílané poštou, viz nedávný příklad Rakouska, jsou tady elektronické volby, hořekujeme nad tím, jaká je volební účast, budeme hořekovat nad tím, jaká bude volební účast v referendu, která je mimochodem tristní nebo bývá tristní, stejně jako u senátorských voleb, a možná bychom se měli zamyslet nad tím, jak přispět ke zvýšení volební účasti. Jestli by tyto věci, které jsou používány v okolních zemích, nepřispěly ke zlepšení (předsedající upozorňuje na čas) situace u nás. Omlouvám se, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl jenom požádat zástupce vládní koalice, až budou potom zařazovat třetí čtení na někdy napevno, aby zvážili to pořadí, protože my teď na to narážíme také, že se bavíme napřed o volebních zákonech a teprve v tom dalším bodě budeme zřizovat úřad. Teď ve druhém čtení o nic nejde, ale dovedete si představit situaci, že my potom ve třetím čtení schválíme tady ten sněmovní tisk 568, který počítá se zřízením úřadu, a v následujícím tisku neodsouhlasíme ta zřízení toho úřadu? To opravdu takový postup chcete zvolit? To dávám jenom na zvážení vládní koalici.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za tuto faktickou poznámku. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan ministr mě teď asi neuslyší, takže spíš na záznam, aby ho pak informovali jeho spolupracovníci. Pan ministr to uslyší, to jsem rád.

Nemám žádný návrh k tomuto návrhu zákona, ale chtěl bych, bychom začali vést debatu o tom, že bychom zavedli pravidelné termíny voleb, zejména tam, kde mimořádné volby jsou zcela nepravděpodobné, a to jsou obecní volby, krajské volby a senátní volby. To neustálé posunování termínů voleb dopředu v kalendáři podle mě není výhodné. Takže pokud bychom si uvědomili například, a teď to berte skutečně jako příklad, že krajské volby jsou jednou za čtyři roky vždy druhý víkend v říjnu a podobně komunální volby, do Senátu, tak by to určitě prospělo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP