(12.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Důležitá není výše kapitálu, důležitá je kapitálová přiměřenost. A i subjekt s nižší mírou kapitálu, třeba 15 nebo 10 mil. korun, se může chovat odpovědně a subjekt s vysokou mírou kapitálu se může chovat tak, že to lze označit za morální hazard nebo letadlo. Rozhodně není pravda, že absolutní výše vlastního kapitálu je tím správným indikátorem. Na to bych prosím chtěl upozornit. Nevidím důvod, proč tu zákonnou hranici nesnížit. Kromě jediného důvodu - líbí se to těm velkým retailovým domům, které chtějí, aby těch subjektů bylo na trhu co nejméně. A to si myslím, že Ministerstvo financí v jejich zájmu by až tak kopat nemuselo. Já nevím, kde má pan ministr své vlastní úvěry, jestli zrovna u těchto domů, ale přesto by za ně až tolik kopat nemusel.

Tolik dvě poznámky za klub TOP 09. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Nyní faktická poznámka pana poslance Milana Urbana. Pak s přednostním právem pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, s veškerou úctou k rozpočtovému výboru musím tady vyjádřit určitý nesoulad nebo nesouhlas s usnesením rozpočtového výboru v jedné věci. Protože se jedná v tomto zákoně pravděpodobně v každém pozměňovacím návrhu o peníze někoho, tak by bylo lepší, kdyby rozpočtový výbor zaujal jasnější stanovisko, tedy ano, nebo ne k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Když se podíváte do usnesení, tak zjistíte, že u 28 pozměňovacích návrhů se rozpočtový výbor nevyjádřil. Tedy jako garanční výbor, s veškerou úctou k rozpočtovému výboru a jeho předsedovi, bych čekal, že pro plénum Poslanecké sněmovny nám dá lepší vodítko, jak hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Urbanovi, ale mám tady další faktické poznámky, pana kolegy Beznosky a pana kolegy Kučery. Nyní pan poslanec Beznoska. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já také velmi stručně. Pokud budeme mít dostatek odpovědnosti při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích - a budeme hlasovat asi 108krát - a zákon dostane správnou konturu, tak ho vítám, protože je potřeba na trh spotřebitelských úvěrů vstoupit.

Dejte pozor, vážení kolegové, až budete hlasovat, abychom to nepřešvihli, protože například na Slovensku zůstalo na trhu asi 21 poskytovatelů a tím je ta volná soutěž poměrně značně omezena. Připomínám, že u nás máme několik set, reálně několik set poskytovatelů, možná několik málo tisíc.

Dvě věci, na které bych upozornil, a jednou to tady zaznělo od pana kolegy Kalouska také. Jsem pro to, abychom velmi pečlivě zvažovali a zamysleli se nad kapitálovou přiměřeností. Protože 20 mil. je podle mého názoru velmi ostré, velmi tvrdé opatření. A druhá věc, která určitě bude ovlivňovat situaci na trhu, je zbytečné zastropování smluvní pokuty. Mám na mysli zejména hranici 200 tis. korun.

Čili celkově ten návrh, pokud se dokážeme shodnout na reálných a dobrých pozměňovacích návrzích, které budou reflektovat potřeby spotřebitelů, ale současně nevyčistí ten trh, tak potom celkově myslím, že budu hlasovat pro.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Beznoskovi. Další faktická poznámka je pana poslance Michala Kučery, poté poslance Marka Černocha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den a děkuji za slovo. Já bych se tady připojil k svému předřečníku panu poslanci Urbanovi, a to k těm stanoviskům garančního výboru, resp. tady rozpočtového výboru, který s oblibou nepřijímá stanoviska k pozměňovacím návrhům. A ono to má dva možné důvody. Ten první důvod může být nějaký alibismus, to znamená: nebuďme tak ani tak. Ale já si spíš myslím, že ten důvod je jiný, a to je rozporuplný pohled na hlasování ve výborech, v garančních výborech o pozměňovacích návrzích. A chtěl bych skutečně tady vyzvat vedení Sněmovny a samozřejmě legislativu, aby tento pohled sjednotila.

Chci říct, že hospodářský výbor, jehož jsem členem, má úplně jiný postup při hlasování jako v garančním výboru, kdy skutečně hlasuje o tom návrhu ano - ne. To znamená, že někdo předloží pozměňovací návrh, tak hlasuji o jeho podpoře. V okamžiku, kdy tu podporu nedostane, tak logicky ten pozměňovací návrh, má k němu hospodářský výbor negativní stanovisko. To znamená ano - ne. Jiné další hlasování tam není. To znamená, minimálně dva významné výbory ve Sněmovně, to znamená hospodářský výbor a rozpočtový výbor, mají odlišný pohled na metodiku hlasování. Já bych chtěl skutečně ještě jednou vyzvat Sněmovnu i legislativu, aby pohled sjednotily, abychom tady příště do Sněmovny neměli stanoviska bez stanoviska. Potom bych si řekl, že se třeba obejdeme i bez garančního výboru. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan kolega Michal Kučera. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Černocha a logicky faktická poznámka předsedy rozpočtového výboru Václava Votavy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Já jsem se hlásil s faktickou už předtím, tak jenom krátká reakce na pana kolegu Klašku. Asi jsme si úplně nerozuměli. Nebo já jsem možná nepochopil to, o čem jste mluvil vy, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající. My jsme samozřejmě velmi rádi a vítáme tento zákon. Už jen z toho pohledu, že jestliže se řeší exekuce jako jedno z velkých témat, tak exekuce už jsou důsledek něčeho, co předchází. A ta příčina může být právě například v těchto spotřebitelských úvěrech. Takže určitě ta má poznámka byla jenom o tom, že si myslíme, že zastropování RPSN je nějakým systémem a nějakým nástrojem k tomu, jakým způsobem té lichvě zabránit. Proto jsem to říkal a za tím si stojíme, říkáme to celou dobu, co jsme tady ve Sněmovně. Takže to byla pouze tato otázka. Ale jinak samozřejmě tento návrh zákona vítáme.

A ještě malá reakce na pana kolegu Kalouska. Samozřejmě máte pravdu, pane kolego, vaším prostřednictvím, že by nebylo úplně dobré, kdyby tady bylo pouze pár vyvolených. Ale na druhé straně je pravda, že jestliže banka odmítne z nějakého důvodu dát úvěr, tak k tomu má nějaký důvod. A pak ti lidé, pokud jdou někam, kde dostanou ty podmínky, jaké se občas dostávají u těchto nebankovních ústavů, tak ti lidé se pak dostávají opravdu do problémů. Takže spíše z tohoto pohledu, tak aby to bylo vyvážené. Ne aby to bylo pár vyvolených, ale ne aby to bylo naprosto neregulovatelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance předsedy rozpočtového výboru Václava Votavy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vím, že zdržuji, ale nedá mi, abych se neohradil proti tomu, co tady řekli někteří kolegové i můj ctěný kolega pan poslanec Urban. Odmítám jakýkoliv alibismus rozpočtového výboru. To vůbec není v alibismu rozpočtového výboru! Já vím, to neřekl pan kolega Urban, to řekl pan kolega Kučera. To není vůbec žádný alibismus!

Ale pane kolego Kučero, prostřednictvím pana předsedajícího, tak jak vy hlasujete na hospodářském výboru, tak ale nehlasujete v souladu s tím, jak se hlasovat má v garančním výboru. Protože jestliže hlasujete, když se nejdřív hlasuje o souhlasném stanovisku a to neprojde, tak je automaticky nesouhlasné stanovisko, ale to není pravda. Musí se hlasovat o nesouhlasném stanovisku. A pokud neprojde ani nesouhlasné stanovisko, tak není žádné stanovisko. Takto je výklad legislativy. Já jsem se sám hádal o to, abychom takto nehlasovali. Ale bohužel, legislativa takhle na tom trvala. A hlasy zdržel se se v tomto nepočítají. Takže pokud neprojde souhlasné stanovisko, hlasuje se o nesouhlasném stanovisku. Pokud neprojde nesouhlasné stanovisko, není žádné stanovisko. Takto je to ve vyjádření anebo v požadavku legislativy Poslanecké sněmovny, abychom postupovali v garančním výboru. Vidíte, co jsme si natropili garančním výborem a změnou jednacího řádu!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Votavovi za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje Klašky, poté pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Budu reagovat na kolegy, kteří tady říkali svůj pohled na věc.

K panu kolegovi Černochovi, prostřednictvím pana předsedajícího. O zastropování RPSN, roční procentní sazby nákladů, jsme se tady už bavili i minule. A bylo to o tom, že to poznání je takové, že problém České republiky se tímto způsobem nedá vyřešit. Protože více než RPSN je to věcí sankcí, které jsou daleko vyšší, a to je to, co dlužníky ožebračuje. Čili zjistili jsme před těmi dvěma lety, že roční procentní sazba nákladů a její zastropování věc neřeší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP