(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Nyní tedy otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První pan poslanec Černoch, připraví se paní poslankyně Zelienková.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké stále ještě dopoledne, dámy a pánové. Já musím říct, že jsem nepochopil stanovisko vládní většiny k návrhu Úsvitu na zastropování RPSN. Všechny vládní strany se předháněly před volbami ve slibech, jak s lichvou zatočí. Když jde ale do tuhého a mají se zastropovat úroky z půjček a podstatně tak říznout do zisku lichvářů, najednou z toho nic není.

Dlouholetá praxe bohužel ukázala, že stát není žádným jiným způsobem schopen lichvě čelit. Orgány činné v trestním řízení doposud nebyly schopny aplikovat trestní zákon tak, aby občany před lichvou ochránily. Vše je podtrženo faktem, že u soudu v praxi končí jen velmi malá část podezřelých půjček. Velká většina lidí, kteří se stali oběťmi lichvářů, se nesoudí, protože na to nemají peníze ani možnosti. Proto je velmi důležité jednou provždy jasně říci, co je a co není lichva. Zákon o zastropování RPSN předložily svého času jak ČSSD, tak KDU-ČSL. Ale dnes v podstatě ten samý návrh pokrytecky odmítají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní eviduji dvě přednostní práva. První pan zpravodaj Klaška, po něm pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se malinko vrátil jako zpravodaj k tomuto tisku a nejméně k jednomu z pozměňujících návrhů. A možná ještě malinká reakce na kolegu Marka Černocha.

Na počátku tohoto volebního období jsme ve Sněmovně přijali usnesení, kdy jsme vyzvali vládu, aby předložila návrh se zásadním zpřísněním regulace tohoto segmentu spotřebitelských úvěrů. Máme tedy po dvouleté práci zde, jsme ve finále ve třetím čtení o novele zákona o spotřebitelském úvěru, kde zásadním prvkem je změna podnikání, kdy nebude možno podnikat na živnostenský list nebo poskytovat spotřebitelské úvěry, ale na licenci, kterou bude udělovat Česká národní banka, a to na základě odbornosti, kapitálové přiměřenosti, důvěryhodnosti a bezúhonnosti. Součástí toho jsou i sankce včetně odebrání licence jako sankce poslední.

Sešlo se množství pozměňujících návrhů - o tom tady mluvil už pan ministr - od 11 poslanců a čeká nás poměrně dlouhá hlasovací procedura. Avizuji, že v podrobné rozpravě načtu ještě drobnou legislativně technickou úpravu a potom bych vám předvedl celou hlasovací proceduru, protože tam budou drobné změny.

Já sám jsem podal několik pozměňujících návrhů, mezi nimiž bych chtěl zmínit dva. Jednak je to zákaz rozhodčích doložek, o tom budu mluvit v navazujícím bodě, sněmovní tisk 680. A k tomuto bodu jsem předložil pozměňující návrh, který řeší jednu nedokonalost tohoto zákona, protože ten byl, jak jsem říkal, dva roky připravován, byl velmi široce projednán, ale bohužel z něj vypadla jedna důležitá okolnosti a to je dozor nad nelegálními poskytovateli. Budeme zde mít stav, kdy legální poskytovatelé budou podnikat pouze na licenci udělenou Českou národní bankou s jejím velmi precizním dozorem a nelegální poskytovatel, pokud poskytne nelegálně půjčku, dobře, je to trestný čin nelegálního podnikání, měl by být stíhán potom Policií České republiky, ale to je taky jediný orgán, který vůbec může nelegální poskytovatele kontrolovat. A nechtěl bych se ani ptát, kolik už jich zkontroloval. Takže na nelegálního poskytovatele je uvalena jediná v uvozovkách sankce, tj. když nelegálně půjčí peníze, tak nemá nárok na úrok a nemá nárok na sankce. Má nárok na jistinu. A nemusím vám jistě zdůrazňovat, že se to dá velmi jednoduše obejít. Takže je to taková nedokonalost, na kterou je třeba reagovat. A já jsem na ni reagoval pozměňujícím návrhem, který zavádí zpět dozor České národní banky, která je velmi úctyhodnou autoritou, a je jí také svěřen dozor nad celým kapitálovým trhem. Nebude už dále tedy možný dohled České obchodní inspekce ani živnostenského úřadu, jak jsem řekl, pouze Policie ČR.

Chtěl bych říci, že v Evropě je takový dozor poměrně obvyklý. Všichni poslanci dostali mapu od nestátní neziskové organizace Člověk v tísni, kde je jasně vyznačeno, ve kterých zemích centrální banka také dozoruje spotřebitelské úvěry, pokud mohou spotřebitelské úvěry poskytovat nebankovní instituce. Je to pro vaši informaci ve Francii, v Itálii, je to také v Irsku, ve Velké Británii, ve Švédsku, také v Bulharsku nebo v Maďarsku - a to i nad nelicencovanými subjekty.

Prakticky by tato záležitost mohla probíhat tak, že ty neziskové a nestátní organizace nebo také starostové, kteří se setkají s tím, že nelicencovaný věřitel bude soudně vymáhat pohledávku, tuto žalobu mohou poskytnout dohledovému orgánu, který tak bude mít dobře zadokumentovaný postup takového subjektu. Není tedy třeba vyjíždět do nějakých rizikových zón nebo vyloučených lokalit. Postačí pouze žaloba těchto nelegálních poskytovatelů na své dlužníky k soudu. Tam bude dostatek důkazů.

Pozměňující návrh také řeší, jakým způsobem dozor má probíhat, že tyto subjekty budou muset poskytnout nezbytnou součinnost. Jsou tam také dostatečná sankční ustanovení o tom, že takový nelegální poskytovatel potom může být postižen sankcí, a to ve výši až 20 mil. korun. O tom, že by dokázal Českou národní banku nějakým způsobem překabátit, že neposkytoval úvěr - když bude mít Česká národní banka při své odbornosti dostatek důkazů, tak nepochybuji o tom, že si v tom Česká národní banka zřídí jasno velmi rychle.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji několik přednostních práv. První vystoupí pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Černoch, po něm pan ministr financí. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom velmi stručně. Omlouvám se těm, kteří to již ode mě slyšeli na rozpočtovém výboru, popř. v prvním čtení.

Náš obecný přístup k této normě. Pokládáme za správné, že regulace spotřebitelských úvěrů dostane nějaký řád. Na druhou stranu někdy přílišná tvrdost nepřinese kýžený úspěch. Uvědomme si prosím, že poptávka po úvěru neklesne tím, když bude tvrdá regulace. A nenajde-li ten, kdo tu potřebu má, poskytnutí příslušné půjčky u legitimního subjektu s licencí, bude ji logicky hledat u nelegála bez licence a tam už většinou se nevymáhá dluh standardními nástroji, jako je třeba exekuční příkaz, ale vymáhá se tupou pálkou a ostrou břitvou. Uvědomme si, že vytvoříme tlak na poptávku po těchto poskytovatelích v určitém případě. To je jedna věc. A proto budeme podporovat pozměňující návrhy, které odstraňují podle našeho názoru přílišnou tvrdost této regulační normy.

Druhá poznámka, kterou bych si dovolil učinit - že je vidět jistý dráp velký retailových domů v této normě. Jejím logickým důsledkem bude významné pročištění trhu a snížení těchto subjektů a to si nemyslím, že je úplně špatně. Nicméně fascinuje mě jistota, se kterou Ministerstvo financí stanovilo indikátor na 20 mil. korun. Když jsme se ptali na rozpočtovém výboru paní náměstkyně, proč 20 mil. korun, tak jsme nedostali uspokojivou odpověď. Ona totiž neexistuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP