(12.10 hodin)
(pokračuje Klaška)

K panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím pana předsedajícího a možná ještě k dalším kolegům. Podívejte, je to tak, že jsme tady nějaké prostředí dosud měli, a výsledkem je podle pracovníků nestátních neziskových organizací, například Člověk v tísni, kteří také podporují můj pozměňovací návrh C2 o dalším dohledu České národní banky nad nelegálními poskytovateli, tak výsledkem je více než jeden milion exekucí. To není úplně radostný stav a myslím si, že mnoho těchto v uvozovkách věřitelů vyrábí dlužníky. A v tom případě to je celospolečenský problém a je prostě potřeba do toho sáhnout. S tím nic nenaděláme. Ta restrikce holt musí být v tomto případě přísná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Klaškovi i za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Michala Kučery, poté pana poslance Pavla Blažka, poté pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Už jenom krátce ke způsobu hlasování. On ten způsob hlasování, kdy máme více než dvacet pozměňovacích návrhů, které jsou bez stanoviska výboru, taky ukazuje na způsob práce této Sněmovny a na takovou tu dezorganizaci, o které už tady mluvil kolega Laudát.

Já skutečně nevím, co to znamená bez stanoviska. Čím se máme řídit? Tak k čemu máme ten garanční výbor? Aby nám řekl jednoznačný pohled na ten daný pozměňovací návrh. Od toho to je odborný výbor, tam má proběhnout odborná diskuse a výbor má přijmout jasné stanovisko, což znamená ano - ne.

Upozornil jsem na to, že jsou tady minimálně dva výbory, které patří mezi ty nejsilnější výbory, aniž bych je chtěl nějak vyzdvihovat, a to hospodářský výbor a rozpočtový výbor, který evidentně hlasuje jinak. Další důkaz té dezorganizace Sněmovny, která tady probíhá. A logicky, naprosto logicky, to mi snad dá každý za pravdu, že k pozměňovacím návrhům musíme přijmout jasné stanovisko garančního výboru, to znamená ano-ne.

Pokud někdo obhajuje jako pan předseda Votava, že stanovisko "bez stanoviska" je to správné, tak možná že to vyplývá z nějakého současného pohledu legislativy. Nicméně pokud je to skutečně jediný pohled, tak v tom případě jiný koaliční výbor, to znamená hospodářský, hlasuje špatně, za prvé, a za druhé prosím, pracujme na tom, abychom urychleně změnili legislativu tak, aby garanční výbor přijímal jasná stanoviska k pozměňovacím návrhům, to znamená ano - ne, aby žádné bez stanoviska nebylo možné.

Chtěl bych znovu vyzvat Sněmovnu a legislativu, aby připravily takové řešení, které nám umožní hlasovat pouze ano - ne a přijmout jasné stanovisko garančního výboru k pozměňovacím návrhům. Je to samozřejmě ku prospěchu práce této Poslanecké sněmovny. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Uplynul váš čas k faktické poznámce. Nyní pan kolega Pavel Blažek k faktické poznámce. A rád bych, abychom se vrátili nikoli k jednání o zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ale k zákonu, který projednáváme, tedy o spotřebitelském úvěru. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Jen bych rád zareagoval na některé předřečníky. Když slyším slovo exekuce, je to spojováno s tím, že je to za každou cenu špatně, tak bych rád připomněl to, co tady říkám pokaždé. V této sféře dluhy nevznikají tak, že jsou někomu vnuceny. Někdo si prostě dobrovolně půjčí. Možná se nenamáhá si vzít podmínky té půjčky. Chápu, že se to možná musí nějak řešit, ale dovolte mi připomenout - bez exekucí nikdy žádný právní systém nefungoval. Bez těchto zákonů, jako je o spotřebitelském úvěru, to jsou věci nové. A zatímco Římská říše s exekutory a s exekucemi vydržela stovky let, tak bez tohoto zákona se lidská společnost obešla tisíce let, si troufám říct. Takže nečekejme teď, v momentě, kdy schválíme nějaký lepší zákon, že už nebudou dluhy, nebudou exekuce. A hlavně buďme rádi, že ty exekuce jsou, protože není tak daleko doba, kdy exekuce žádné neprobíhaly a ekonomika byla narušena spíše tímto než tím, že bychom se tady dojímali nad množstvím voličů, kteří dluží. O to tady zase jde jako vždycky a mě to strašně rozčiluje. Chápu, že dlužníků je více, že je potřeba, aby se ulovili do politických sítí různých stran, ale správný postup to není.

Pan Babiš, abych o něm mluvil také někdy hezky, rád tady citoval Baťu. Tak já bych si tady vzpomněl na jeden jeho výrok, který se týkal bankrotu, a ono to s tím souvisí a je to o tomtéž pořád. On řekl: Bankrot je věcí mravního přesvědčení. Dluh taky. Prostě ten, kdo ví, že na tu splátku nebude mít, tak si nepůjčí, anebo udělá všecko pro to, aby ten dluh splatil. A my tady sedíme a horujeme o to, abychom se starali o některé spoluobčany, kteří se naprosto vlastní vinou dostali do nějaké situace.

A podruhé Babiš - viděl jsem ho včera v televizi, jak říkal o nějakém problému, že je potřeba něco do škol. Ano, ve školách se musí zavést výchova k tomu, že půjčovat si je špatně, pokud dopředu nevíte, že na to nemáte. (Potlesk některých poslanců hnutí ANO a zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče... Tak děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, poté pan kolega Černoch, poté pan poslanec Pilný. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom k panu poslanci Klaškovi a k jeho volání po tvrdosti normy. Má pravdu, věří-li, že s tvrdostí normy klesne počet poptávky těch, kteří na to nemají. Já jsem přesvědčen, že neklesne, jenom půjdou jinam. Takže pokud ubude díky tvrdé normě počet exekucí, tak logicky přibude počet vydíraných, zmlácených a pořezaných, protože prostě půjdou jinam, kde se ty dluhy vymáhají jinak. Pokud to pan poslanec Klaška vidí tak, že pak už to nebude problém rozpočtového výboru, ale výboru pro bezpečnost, tak má jistě pravdu. Ale nemyslím si, zda je to v zájmu společenském. Tvrdost normy není... Represe není tím řešením. Tím řešením je zvyšování finanční gramotnosti, která je zoufalá.

V roce 2011 jsem jako ministr financí s paní inženýrkou Zamrazilovou z Bankovní rady rozjel projekt zvyšování finanční gramotnosti nejenom na školách, ale i v občanské společnosti, zejména mezi seniory. Bohužel s odchodem Zamrazilové i mým ten projekt usnul. Když jsem včera slyšel v televizi pana ministra říkat, že přemýšlí o tom, že by se to mělo nějak na ty školy zavést, tak jsem si říkal, odkud přišel, když neví, že na ministerstvu se s tím přestalo přes velké úsilí, které se tomu věnovalo. A jsem přesvědčen, že se k tomu musíme vrátit. Prostě bez vyšší finanční gramotnosti se ten problém nevyřeší - a ta finanční gramotnost je zoufalá. A nikoho neochráníme... Jakoukoli normou nikoho neochráníme před jeho vlastní neodpovědností a hloupostí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To je další faktická poznámka. Nyní faktická poznámka pana poslance Černocha. (Hlásí se zpravodaj.) To nemohu přijmout, protože před vámi je, pane zpravodaji, ještě pan poslanec Pilný s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Omlouvám se. Jenom jsem hledal na internetu úroky, za které půjčují některé ústavy. Našel jsem tam 166 %, dokonce na jedné stránce 9 000 %, na další 410 %. Opravdu. Takže to je to, proti čemu tady bojujeme. Myslím si, že tohle je přesně ta chvíle, kdy je potřeba do toho sáhnout a těmto věcem zabránit. A to je přesně náš návrh. A nevidím jediný důvod, protože to funguje v jiných státech, a nevím, proč se pan kolega Klaška tomuto brání - zastropování RPSN. Je to naprosto běžná věc, funkční věc, efektivní věc. Pokud se ty věci mají řešit efektivně, tak tohle je přesně ten nástroj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Pilného a poté pan zpravodaj také s faktickou poznámkou, pak přednostní právo pana ministra Babiše. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Beru vážně vaše upozornění, abychom mluvili k věci. Nicméně jako předseda hospodářského výboru se musím vyjádřit ve faktické poznámce také k tomu, co tady bylo řečeno.

Ustanovení jednacího řádu o garančním výboru nejsou jednoznačná. Také není jednoznačný výklad legislativy. Hospodářský výbor k této záležitosti přistupuje tak, aby podle zásad zdravého rozumu, také proto, aby dal Sněmovně jednoznačné doporučení nebo nedoporučení k jednotlivým návrhům. To je esence celé záležitosti. A k témuž nutíme i předkladatele návrhu. Takže u nás ministr nebo předkladatel neuspěje s tím, že má neutrální stanovisko. Pokud bychom takhle nepostupovali, tak instituce garančního výboru nedává žádný smysl, protože bez názoru nebo nepřijal žádné usnesení nedává žádný návod Poslanecké sněmovně a pak ta jednání, která jsou velmi dlouhá, protože někdy jsou to desítky pozměňovacích návrhů, nedávají žádný smysl.

Takže pokud nebude upraven jednací řád, budeme jednat nadále podle zdravého rozumu a podle zodpovědnosti vůči zbytku Poslanecké sněmovny. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP