(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní další faktické poznámky. Nejdříve pan zpravodaj, paní poslankyně Langšádlová a potom pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Já musím reagovat na své předřečníky. Na některé znovu. K Markovi Černochovi - prostě tak to bylo, prostřednictvím pana předsedajícího, že na základě těch dvouletých, a možná i k panu kolegovi Kalouskovi také prostřednictvím pana předsedajícího, během dvouleté přípravy tohoto zákona, který byl opravdu velmi široce projednáván a rozesílán i na všechny poslanecké kluby, tak si můžete tipnout, kolik poslanců reagovalo na Ministerstvo financí a chtělo se o této věci nějak bavit, a to jakýmkoli způsobem. Dva! Byli to dva. Byl jsem to já a na toho druhého marně vzpomínám, jestli to byl pan poslanec Krákora. Můžeme se dotázat Ministerstva financí.

Jinak souhlasím s tím, že to je o finanční gramotnosti, to s tím naprosto souhlasím. Ale k těm exekucím musím říct, že také ten institut exekucí je zneužíván, že skutečně jsou tady věřitelé, kteří si ty dlužníky skutečně vyrábějí. Ale je to v nesrozumitelnosti těch smluv, kdy ta nejdůležitější ustanovení jsou psána obvykle malým písmem, navraťte peníze na neexistující adresy, v neexistující časy a já nevím co ještě. Prostě to je to minové pole, kdy se jenom čeká, kdy ten dlužník prostě vybuchne, která ta mina bude úspěšná. To je celé. Pokud by byli všichni fér, tak bychom to skutečně tady nemuseli řešit, to s tím souhlasím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Langšádlové a poslední zatím faktická poznámka, pana poslance Gabala, následuje. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Já bych chtěla opravdu krátce reagovat na to, že zastropování RPSN není jakýmkoli řešením a my nejsme takoví zpátečničtí, zatímco v jiných zemích to přece zastropováno mají. Abychom si byli vědomi té situace v Evropě ve vyspělých zemích. Máme tady Velkou Británii, Irsko, Itálii, Německo, Španělsko, Švédsko. Všechny tyto vyspělé země zastropování RPSN nemají. A nemají ho zkrátka z toho důvodu, že je to opravdu cesta do pekel, protože vy ty lidi, kteří se nedostanou ani k nebankovním poskytovatelům, vytlačíte na černý trh a necháte je zcela v rukou lichvářů. Takže proto i pro tu nejslabší skupinu je opravdu lepší nezastropovat RPSN, tak jako k tomu dospěli v té většině evropských vyspělých zemích. To není zpátečnictví, to je opravdu velmi racionální úvaha. Lepší cestou je nezastropovat a mít pod kontrolou. Proto podporuji ten návrh i kolegy Klašky, aby tam byl dohled České národní banky. Je to ta nejlepší cesta, jak i ty nejslabší skupiny ochránit, protože je pravdou, že i v zájmu nás, pravicových politiků, je, aby co nejméně lidí padalo do exekucí, protože nakonec jsou to naši voliči, kteří tyto náklady musí platit, když se tyto skupiny lidí dostanou z trhu práce a již se na něj nikdy nevrátí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Langšádlové. Nyní pan poslanec Ivan Gabal a doufám, že to bude poslední faktická poznámka a pak bude přednostní právo pana ministra financí, poté paní kolegyně Zelienková. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pane premiére, já jsem chtěl jenom dát k úvaze asi dvě myšlenky. Jedna je, jestliže se podíváme, často se tady vlastně hovoří jenom o obyvatelích z vyloučených lokalit, ale když se podíváte na vývoj exekucí do důchodů, tak uvidíte, že to je narůstající problém, který se tam objevuje, a nemusí být nesený, a to bych rád zdůraznil, pouze finanční negramotností, jakkoli její posilování je namístě.

To, co je třeba si uvědomit, a ten kontrolní mechanismus je namístě, že máme finanční instituce jako běžné banky, které si setsakra prověří vaši schopnost splácet a garanci nahradit ty finance, bez ohledu na to, jestli jste gramotní, nebo negramotní. Můžete být tisíckrát gramotní, stejně budete prověřeni, a na tom spreadsheetu buď vyjdete, nebo nevyjdete. A pak jsou finanční instituce, které se programově nestarají o schopnost svých klientů splácet, ba naopak, a přitom se zaštiťují tak, že nenesou žádnou odpovědnost za to, že si vyberou klienta, který ji nesplatí. Ta regulace je tady na místě a podle mého názoru tu metodu regulace, a o tom je možné vést diskusi, kterou se to udělá, Česká národní banka a její dozor. Je otázka, jestli to měřit počtem těch, kteří ty finanční služby poskytují, anebo počtem těch, kteří do těch dluhů spadnou. Mnoho jich z toho titulu uteklo do zahraničí. Ale to, co si myslím, že by mělo vyvolat větší pozornost, je prudký růst exekucí do důchodu. A do této situace se dostávají lidé, kteří jsou finančně gramotní, a jenom proto, že je do toho někdo zatáhne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní v řádné rozpravě přednostní právo pana ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je hlučno.)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já bych se rád vrátil k těm ranním pomluvám, které tady odezněly, od pana Laudáta a dalších. Já zásadně odmítám, že by naše koalice dělala ve Sněmovně nějaké zmatky. Já jsem v pátek navštívil s panem ministrem Hermanem Zlínský kraj, byl jsem ve věznici v Uherském Hradišti, která chátrá od roku 1994. Nikdo s ní nic neudělal. A ta schůzka byla organizována měsíc dopředu a byli tam zástupci soudu, Ministerstva spravedlnosti, kultury, kraje, města a další. A na organizačním výboru bylo víckrát řečeno, že jsem omluven a že moje zákony ve třetím čtení mají být čteny dnes. Takže je to jenom manipulace a lež a samozřejmě různé pomluvy. Já když chodím do krajů, tak z toho vypadne i výsledek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane ministře, přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud máte jakoukoli připomínku k diskutujícím, můžete využít institutu faktické poznámky nebo se přihlásit do rozpravy. Prosím, nechte jednotlivé poslance, ministry, mluvit tak, aby v důstojném prostředí mohli říct své stanovisko. Pokračujte prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já jsem 27. května 2015 navštívil Zlín a navštívil jsem bývalý památník Tomáše Bati, o kterém mluvil pan poslanec Blažek. A zhrozil jsem se, že hlavně pravice nebyla schopna Tomáši Baťovi ten památník vlastně vystavět a dát do pořádku. Tak jsem se vrátil a domluvil jsem se s panem ministrem kultury Hermanem, sehnali jsme peníze, projekt je hotov a příští rok se začne stavět. A bude tam i to letadlo. Takže památník Tomáše Bati by měl být příští rok možná hotov, ale určitě se začne stavět. Takže pokud mluvíte o Baťovi, ano, měli bychom mu být vděční.

Také jsem navštívil to kino, teď v pátek nebo v sobotu, největší kino v Evropě. Je zavřeno, je tam statický problém. Takže také budu dělat maximum pro to, aby to kino bylo zase dáno do pořádku. Takže já když jedu ven, do krajů, tak tam nerozdávám koblihy. Já jsem rozdával koblihy naposledy v Karlovarském kraji a od šesti ráno do sedmi ráno, potom jsem šel pracovat jako ministr financí.

Takže to je skvělé, že tady mluvíme o Baťovi. Příští rok bude 80. výročí knížky Jana Antonína Bati, který napsal: Budujeme stát pro 40 milionů. No škoda, že jste to nečetli v tom roce 1990, když jste začali budovat, jak se kdysi říkalo, kapitalismus nebo tržní ekonomiku. Mohli jste jít na stáž do Německa. On tam měl nakreslenou tu dálnici přes Zlín, protože tam bydlel, samozřejmě. Ale my ty dálnice ještě nemáme. Teď budeme otevírat v prosinci dálnici Praha-Ústí. Třicet jedna let ji stavíme.

Takže já zásadně odmítám, že bych já tady bránil v jednání Sněmovny. Byl jsem řádně omluven. A není pravda, že jsou tady nějaké zmatky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP