(10.10 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Ale ti úředníci by přece zůstali, to víme, když se jich 20 tisíc přidalo do celé státní správy, tak asi těch buď 400, nebo 700, to byla také zajímavá debata na rozpočtovém výboru, kolik úředníků se výběrem této daně zabývá, tam zůstane. Dokážu si představit, že zůstanou tam, kde se ty daně nevybírají. Čili nestrašme si tady tím, že pokles výběru daně musí být nutně 11,5 miliardy. Neříkám, že těch 11,5 miliardy vyberou hned všude někde jinde. Ale myslím si, že je reálná představa, že pokud 400 nebo 700 úředníků zaměří svou pozornost jinde, kde jsou daňové úniky, dojde k tomu kýženému efektu, který si přejeme. Že se zjednoduší daňový systém a budou potírány daňové úniky.

Takže vám dávám ke zvážení vzít tu odvahu a vyjádřit se k tomu, co navrhoval kolega Stanjura, čili tu daň zrušit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan poslanec Votava s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, chtěl bych jenom reagovat na slova pana kolegy předřečníka. Domnívám se, že to zvýšení daně z převodu nemovitosti tehdy bylo za vlády Občanské demokratické strany. A tehdy byl ministrem financí pan kolega Kalousek. Dneska je tady pozměňovací návrh, abychom tuto daň zcela zrušili. Státní rozpočet by přišel o 10 miliard korun. A tehdy právě za éry pana ministra Kalouska došlo ke zvýšení ze 3 % na 4 %. Takže trošku nechápu ty vaše logické postupy. Tehdy jste to chtěli zvýšit. Tehdy jste argumentovali tím, že to dáváme do souladu s tím, co je běžné v Evropě. A dneska to chcete zcela zrušit.

Už jsem tady k tomu jednou vystupoval a navrhoval jsem, nebo jsem říkal takovou kacířskou myšlenku, že by možná bylo vhodné, aby se i obce podělily o tuto daň, tak jak je to běžné v řadě zemí Evropy, kdy to nejde jen do státního rozpočtu, ale jde to buď celé do rozpočtu obcí, jako je daň z nemovitosti, ta jde také do rozpočtu obcí, anebo aby se obce podělily se státem, se státním rozpočtem fifty fifty - padesát na padesát. Je to, jak říkám, v řadě zemí.

Jenom jsem tedy chtěl říct, že nechápu, co tady pan kolega Kalousek, nebo pro co chce hlasovat, když sám tu daň z nemovitosti zvyšoval. Stalo se tak za vlád Občanské demokratické strany.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dvě faktické poznámky - pan předseda Kalousek, potom pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Když jsem mluvil, tak jsem to buď nesrozumitelně formuloval, nebo vy jste, prostřednictvím pana předsedajícího, špatně poslouchal. Myslím, že jsem to tady vysvětlil. Neštěstím je, když se jakákoli daňová sazba diskutuje samostatně. Vždycky se musí diskutovat v rámci celkové fiskální politiky. Máme daně přímé, nepřímé a majetkové. A naší fiskální politikou bylo ulevovat daňovému poplatníkovi zejména v přímých daních, a to jsme také prosadili, a ponechat, mírně zvyšovat to těžiště ve zdanění spotřeby i majetkových daní. Pokud budu snižovat přímé daně, nevadí mi, když ponecháme daň z převodu nemovitostí v této výši, do které jsem ji kdysi navrhl, ale oproti prudkému snížení přímých daní.

Vzpomeňte si, že jste mě kritizovali, že na můj návrh jsme takzvaně podsekli příjmy státního rozpočtu, protože Topolánkův batoh snížil přímé daně o 80 miliard. A další snížení přímých daní mělo nastat k 1. 1. 2015. V takovém případě by mě nenapadlo o bod snižovat tuto daň nebo ji zrušit. Ale v okamžiku, kdy vy daně zvyšujete oproti danému právnímu stavu a nemíníte je snížit na úroveň, kterou jsme navrhovali my, tak se holt nedá nic dělat. Někde se snažíme tomu daňovému poplatníkovi ulevit. V tom je ta logika myslím pochopitelná pro každého. Jenom vy ji nechcete slyšet.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan předseda rozpočtového výboru, pan poslanec Votava, tak dramaticky říká: Státní rozpočet přijde o deset miliard. To je pravda. Ale kde skončí těch deset miliard? Zůstane občanům a firmám. A ti to mohou investovat a kupovat za to služby, výrobky. A to je správná podpora ekonomického růstu, že lidem dáme peníze. Ne, vy je vyberete, a pak vymýšlíte jeden dotační titul za druhým a dáváte jenom vybraným. A je to pomoc taky mladým rodinám v okamžiku, kdy bude pořízení bytu o 4 % levnější, aby ta 4 % mohly investovat do nějakého vybavení, do něčeho, co oni považují za rozumné. Ale zase ty peníze skončí v české ekonomice.

Vy plánujete 1 300 miliard výdajů. Tisíc tři sta miliard! Deset miliard není ani jedno procento. A děláte z toho vědu, že si bez toho neporadíte. Ano, možná by vám nevyšlo na některé nesmyslné dotační tituly, kdy oceňujete jenom vybrané nebo šťastnější.

Nechme ty peníze lidem! Oni už je budou investovat. Ony z ekonomiky neodejdou a budou investovány lépe, než je investuje stát. My jsme přesvědčeni, že občané vědí mnohem lépe, co s těmi penězi, než to ví vláda. A navíc dojde k zjednodušení. A ten zbytečně složitý formulář a statisíce daňových přiznání prostě odpadnou a může se finanční správa soustředit na chytání velkých ryb, těch, kteří skutečně ty daně neplatí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se na další přihlášky do rozpravy. Žádnou nevidím. Rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, popřípadě pana zpravodaje, zda si přejí závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě se pan zpravodaj ujme slova a navrhne nám proceduru hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Holeček: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, rád bych vás seznámil s usnesením rozpočtového, v tomto případě i garančního výboru, který se při své 40. schůzi 27. dubna 2016 tímto tiskem číslo 639 zabýval a doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 639 v následujícím pořadí:

Za prvé hlasovat o C1, C2 jedním hlasováním - jde o na sebe vázaná zrušující ustanovení, budou-li přijata, nelze již hlasovat o žádných dalších pozměňovacích návrzích, pouze o zákonu jako o celku, tedy nehlasovatelné bude A, B a C3; za druhé o A1; za třetí o B1 variantě 1 - bude-li přijat, pak nehlasovatelné B1 varianta 2 a C3; za čtvrté o B1 varianta 2 - je hlasovatelná, pouze nebude-li přijat B1 varianta 1; za páté o B2 - B2 je hlasovatelný pouze, bude-li přijat B1 v jakékoli variantě, bude-li přijat, je nehlasovatelné A2; za šesté doporučujeme, aby se hlasovalo o A2, což je hlasovatelné, pouze nebude-li přijat B2; za sedmé hlasovat o C3 - C3 je hlasovatelný, pouze nebude-li přijat B1 v jakékoli variantě; a za osmé hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda je návrh na změnu procedury. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o navržené proceduře.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženou procedurou. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 238, přihlášeno je 175, pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Prosím, pane zpravodaji, první návrh.

 

Poslanec Jiří Holeček: Prvním návrhem bychom hlasovali jedním hlasováním o C1, C2. To je návrh pana poslance Zbyňka Stanjury, kterým bychom zrušili celý zákon. (Hlasy z pléna: Celou daň, ne zákon.) Ano, návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP