Stenografický zápis 39. schůze, 15. prosince 2004


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Robert Vokáč
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Radim Turek
Poslanec Jaromír Talíř


51. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Pátek
Poslanec Vladimír Čada
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.41 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.51 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Ostrý
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 14.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.34 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


54. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2005 /sněmovní tisk 785/

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec František Vnouček
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ladislav Býček
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Miroslav Kapoun
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kapoun


85. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005 /sněmovní tisk 757/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jan Vidím


34. Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - prvé čtení

Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tom Zajíček
Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil
Poslanec Petr Ibl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.42 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 648/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Janeček
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Janeček


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.186/2004 Sb. /sněmovní tisk 741/ - třetí čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jaromír Talíř


59. Vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 265/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Josef Hojdar


60. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 349/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Václav Nájemník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.50 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP