Stenografický zápis 39. schůze, 16. prosince 2004


(Jednání bylo zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


70. Zpráva o činnosti dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Oldřich Němec


71. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human

Poslankyně Hana Šedivá


17. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Oldřicha Němce, Jana Kasala, Mariana Bielesze, Tomáše Hasila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Oldřich Němec
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jiří Pospíšil


18. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Oldřicha Němce, Tomáše Hasila, Jitky Vojtilové, Zuzky Rujbrové, Mariana Bielesze a dalších na vydání zákona o evidenci psů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 674/ - prvé čtení

Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Bohuslav Záruba
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Oldřich Němec


12. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/ - prvé čtení

Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček


13. Návrh poslanců Karla Černého, Antonína Sedi a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech /sněmovní tisk 735/ - prvé čtení

Poslanec Karel Černý
Poslanec Radim Turek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Pleva


14. Návrh poslanců Ladislava Skopala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 737/ - prvé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Zbyněk Novotný


15. Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Taťány Fischerové, Evy Novákové, Anny Čurdové, Ladislava Skopala a Hany Šedivé na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 756/ - prvé čtení

Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Pavel Hojda


76. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


77. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Pavel Hojda


78. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.32 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


98. Ústní interpelace

Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Martin Říman
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec František Beneš
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Josef Bíža
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Krill
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Petr Krill
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec František Beneš
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec František Beneš
Poslanec Miroslav Krajíček
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Krajíček
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


99. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jaroslav Plachý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miroslav Beneš
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Beneš
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Martin Říman
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Martin Říman
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Pavel Hojda


76. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 17.54 hodin)
(Jednání pokračovalo v 18.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


72. Zpráva konfederace politických vězňů k 15. výročí jejího vzniku

Poslanec Miroslav Kalousek
Předsedkyně Konfederace politických vězňů dr. Naděžda Kavalírová
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP