(13.40 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Tedy myslím tím příjmově nejnižších skupin občanů a příjmově nízkých skupin občanů. V tom návrhu my jsme třeba podporovali onen návrh na zvýšení, a to podstatné zvýšení podpory vysokého školství. Bohužel podporu školství v rámci tohoto návrhu státního rozpočtu nepovažujeme za dostatečnou. Orientace na vědomostní společnost je pouze deklarována, ale nikoliv rozpočtově podepřená. A koneckonců, a v tom musím souhlasit s předřečníkem, se kterým jinak téměř nikdy nesouhlasím, tento rozpočet nadále zvyšuje zadlužení běžných řadových občanů. A to je pro nás nepřijatelné.

Opakuji, že poslanecký klub KSČM státní rozpočet na rok 2005 jednotně nepodpoří. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. O slovo se přihlásil v pořadí - se stanoviskem klubu KDU-ČSL Miroslav Kalousek, pak Vlastimil Ostrý se stanoviskem US-DEU, pak pan ministr financí Bohuslav Sobotka. Další přihlášky nemám.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom velmi stručné stanovisko spíše jako reakci na vystoupení předsedy klubu KSČM.

Pokud vidí východisko v tom, co tady slíbil ministr zemědělství, tak jsem přesvědčen, že musí zcela jasně zaznít, že pokud bude do puntíku splněno to, co ministr zemědělství slíbil, tak to bude znamenat, že zemědělci nedostanou ani korunu navíc. Jenom se z jedné kapsy Podpůrného garančního lesnického fondu a Pozemkového fondu 2,5 miliardy dají do druhé kapsy. Bude to sice znamenat posílení jedné položky, ale bude to znamenat oslabení položek jiných, zejména podpůrných programů z oněch fondů. V globále venkov a zemědělství nedostane o jednu jedinou korunu navíc, to znamená, netěšme se tím, že je to nějaké řešení. Myslím si, že to musí naprosto otevřeně zaznít. Nezbývá než zalitovat, že Sněmovna propásla možnost posílit podporu venkova ze zdrojů, které se nabízely tím, že se uvolnily nenaplněním služebního zákona.

Nicméně to neznamená, že by klub KDU-ČSL tento rozpočet nepodpořil. Jeho základní parametry - příjmy a výdaje - odpovídají konvergenčnímu programu, odpovídají koaličním dohodám, a proto v závěrečném hlasování KDU-ČSL podpoří tento rozpočet.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu Miroslavu Kalouskovi. Vlastimil Ostrý.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych i já přednesl stanovisko klubu Unie svobody - Demokratické unie k právě projednávanému bodu.

Klub Unie svobody - Demokratické unie je součástí vládní koalice, dodržuje koaliční dohody, a proto podpoří všemi hlasy vládní návrh zákona o rozpočtu na rok 2005. Unie svobody - DEU však bude požadovat po vládě a po svých koaličních partnerech, aby část těch prostředků, které budou ušetřeny v kapitole Ministerstva vnitra odložením účinnosti služebního zákona, byla využita na podporu kultury, vysokých škol, vědy a výzkumu a neziskových organizací.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Ostrému. Slovo má pan ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl za Ministerstvo financí poděkovat vám všem za vaši spolupráci při projednávání zákona o státním rozpočtu, které se v tuto chvíli blíží ke konci. Ten proces nebyl jednoduchý, ale myslím si, že jsme odvedli velký kus práce a ten rozpočet, který je připraven pro Českou republiku pro rok 2005, je rozpočet, který zajistí řádné fungování země. Zajistí dostatek prostředků pro kofinancování programů Evropské unie, zajistí dostatek prostředků na další růst kapacity českého vysokého školství, zajistí další růst prostředků pro rozvoj vědy a výzkumu. Ten rozpočet je orientován na budoucnost, protože šetří v neproduktivních výdajích a podporuje a posiluje ty výdaje, které vytvářejí lepší šanci pro budoucnost České republiky. Jedná se zejména o výdaje na vysoké školství, jedná se o výdaje na vědu a výzkum, které rostou skutečně vysokým a nebývalým tempem. Ten rozpočet je orientován na budoucnost také proto, že vytváří podmínky pro přijetí jednotné evropské měny v letech 2009 a 2010.

Snižujeme deficit. V roce 2003 byl schválen státní rozpočet s deficitem 111 miliard korun, výsledek hospodaření státního rozpočtu v roce 2003 byl 109 miliard korun. Státní rozpočet na rok 2004 byl schválen s deficitem 115 miliard korun a nyní nás čeká schválení rozpočtu, který bude znamenat deficit ve výši 83 miliardy korun. Znamená to, že deficit státního rozpočtu klesá. Není tedy pravda, že by rostlo tempo zadlužování, protože klesá deficit v nominální výši. Klesá i reálný podíl deficitu na hrubém domácím produktu.

Chtěl bych říci, že tento rozpočet umožňuje dodržet konvergenční program a umožňuje dodržet harmonogram, který má Česká republika dohodnut v rámci Evropské unie pro to, abychom se včas připravili na členství v jednotné evropské měně.

V roce 2003 byl deficit veřejných rozpočtů v České republice podle metodiky ESA 95 něco přes 12 % hrubého domácího produktu. V roce 2004 bude deficit veřejných rozpočtů již nižší než 5,3 (%) hrubého domácího produktu a v příštím roce poklesne deficit veřejných rozpočtů pod 4,7 (%) hrubého domácího produktu. Toto jsou jasná objektivní čísla. Tato čísla jsou definována, ověřena Českým statistickým úřadem, Eurostatem. Jsou to oficiální čísla, která Česká republika publikuje a bude publikovat o svém hospodaření, a žádná jiná tvrzení nejsou pravdivá, protože nemají žádnou reálnou oporu. Snižujeme deficit, snižujeme tempo zadlužování, snižujeme podíl deficitu na veřejných výdajích a snižujeme podíl deficitu na celkovém hrubém domácím produktu v České republice. Čili tento rozpočet je reformním rozpočtem a je rozpočtem orientovaným na budoucnost.

Chtěl bych také na závěr ještě poznamenat, že přirozeně bych byl nerad, kdyby jeden článek, který jsem publikoval včera na téma rovné daně, znemožnil ODS hlasovat pro návrh rozpočtu, jak to téměř vyplynulo z vystoupení předsedy poslaneckého klubu ODS. Pokud by to tak bylo, tak se skutečně velmi omlouvám. Možná jsem takovýto článek měl publikovat přece jenom o něco později a vyčkat na to, jak by se ODS postavila ke schválení tohoto návrhu zákona o státním rozpočtu.

Ale ten článek říká, jaká je realita. Ten článek vychází z toho, že ODS při argumentaci o rovné dani hovoří o slovenském modelu. Na Slovensku došlo k rozšíření základu daně, došlo k omezení odečitatelných položek. A vycházím z toho, že v tuto chvíli my pracujeme s efektivní mírou zdanění, to znamená s tím, co podnikatel a občan skutečně zaplatí. Nejenom pokud se bude dívat na sazbu daně, to je jenom jedna dílčí informace, ale také pokud se bude dívat na možnost odepisovat, snižovat základ daně, zrychlovat odpisy. A pokud se na to podíváme skutečně efektivní mírou zdanění, tak ta čísla, která jsem uvedl, jsou reálná. Za těmi si stojím. A my směřujeme k tomu, aby efektivní míra zdanění například firem v České republice v roce 2006 byla na úrovni, která bude plně srovnatelná a konkurenceschopná míře zdanění na sousedním Slovensku. Ale toto je dílčí věc.

Já věřím, že Poslanecká sněmovna schválí tento rozpočet, protože to bude dobrá zpráva pro Českou republiku, pro naše občany i pro další hospodářský růst. Děkuji. (Tleskají poslanci sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Bohuslavu Sobotkovi. Nyní prosím, aby se svých zpravodajských povinností opět ujal poslanec Miroslav Kalousek.

Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou přítomni, byť nás před chvilkou bylo 200, teď nás je 199.

Pan poslanec Vnouček má náhradní kartu číslo 14.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP