(13.50 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: Jen ještě, pane předsedající, mi dovolte splnit slib, který jsem učinil. Když se porovnává výše rozpočtu v časové řadě, tak porovnává-li se 115 loňských a 83 letošních, tak k těm 83 je potřeba vždycky dodat slova "a 19". Pak je to srovnatelná základna.

Jdeme do finále. Budeme hlasovat o AI: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2005, podle sněmovního tisku 774, ve znění schválených pozměňovacích návrhů… Pardon. Ano, ve znění schválených pozměňovacích návrhů podle přílohy I a II tohoto usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je zřetelné, o čem budeme hlasovat? Je.

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 315. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z 200 poslanců bylo pro 102, proti 97.

 

(Potlesk poslanců ČSSD. Zpravodaj posl. Kalousek: Někoho jsme přesvědčili.)

 

To je lepší výsledek, než se dalo čekat, takže počkáme, zda odpovídá realitě. (Poslanci kontrolují výsledky hlasování.) Pan poslanec Lubomír Suk se chce z něčeho tady vyznat.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jen pro stenozáznam bych chtěl oznámit, že jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, nezpochybňuje hlasování. Pro stenozáznam uvádí, že hlasoval proti této části usnesení.

Konstatuji v tuto chvíli, že tato část usnesení byla schválena.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: A2. Stanovisko souhlasné. (Námitky ze sálu.) Promiňte, říkal jsem arabská 2. Římská II - střednědobé výdajové rámce. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 316. Kdo souhlasí s AII, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Tak to nepůjde tak hladce. Hlasování skončilo, z 200 hlasujících bylo pro 100, proti 25.

 

Nejspíš nás čeká kontrola. Tolik vstřícnosti z lavic vládních poslanců směrem k opozici, aby jim vrátili ten hlas, který pan poslanec Suk jim před chvilkou propůjčil, zase být nemusí. - Takže pan poslanec Břetislav Petr, určitě pro stenozáznam.

 

Poslanec Břetislav Petr: Dámy a pánové, já se velice omlouvám, hlasoval jsem ano, a na sjetině mám, že jsem nehlasoval. Zpochybňuji proto hlasování a žádám… (Výkřiky ze sálu.) Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, stačí. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Břetislava Petra, zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 317) skončilo. Hlasovalo 200 poslanců, z nichž 149 dalo ano námitce pana poslance, 2 byli proti.

 

Budeme opakovat hlasování o AII na základě souhlasných stanovisek obou protagonistů.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 318. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Zkontrolujte si prosím světélka. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem: ze 200 bylo 101 pro, 28 proti. Tato část byla schválena.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tím jsme naplnili zákon. Všechny ostatní body mají charakter doprovodných usnesení. AIII - nesouhlas. (Ministr rovněž nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 319. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 200 poslanců bylo 46 pro, 78 proti. Tato část nebyla schválena.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: AIV - nesouhlas. (Ministr také nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 320. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. V tuto chvíli hlasovalo 200 poslanců, pro bylo 96, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: AV - souhlas. (Ministr také souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 321. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 200 poslanců bylo pro 183. Jediný proti, takže bylo přijato.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: A nyní pod bodem B, pan poslanec Pelc. A tady se omlouvám za překlep. Pochopitelně to není "za pomoci plánovaných týmů", ale "plánovaných příjmů". Takže s tímto upřesněním má zpravodaj zcela neutrální stanovisko. (Ministr rovněž neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 322. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 199 poslanců, 78 bylo pro, jediný proti. Takže toto schváleno nebylo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, blahopřeji vládě ke schválenému rozpočtu. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji, panu ministrovi. O slovo se přihlásil předseda vlády Stanislav Gross. Ještě se zeptám, dámy a pánové…

Tak ještě počkejte, prosím. Jsou tady námitky proti tomu, že jsem nedal hlasovat o usnesení jako o celku. Já se domnívám, že tomu je jinak, ale než bych tady vedl složitý procedurální spor s nejistým výsledkem, myslím, že jedno hlasování přežijeme. Všechny vás ještě zvu k hlasovacímu zařízení. Z doprovodných usnesení prošel, pokud se nemýlím, pouhý jediný bod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP