Stenografický zápis 39. schůze, 14. prosince 2004

(Schůze zahájena v 9.06 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Jaroslav Pešán
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Martin Říman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Josef Hojdar
Poslankyně Taťána Fischerová
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Pavel Hojda


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 641/4/ - vrácený Senátem

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř


2. Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Jana Mládka, Miroslava Kalouska, Tomáše Vrbíka, Jiřího Pospíšila, Michaely Šojdrové, Michala Krause, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - druhé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vlastimil Dlab
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Radim Chytka


3. Vládní návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) /sněmovní tisk 768/ - druhé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Petr Pleva
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.05 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec František Beneš
Poslanec Ivo Vykydal
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář


4. Vládní návrh zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Sehoř
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Petr Pleva
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Karel Sehoř


5. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006 /sněmovní tisk 782/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Martin Kocourek


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 806/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 821/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Robert Vokáč
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Zdeněk Maršíček
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Michaela Šojdrová


8. Návrh na odvolání likvidátora Fondu dětí a mládeže

Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Petr Bratský
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Bratský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 824/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Jozef Kochan
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jozef Kochan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Václav Votava
Poslanec Martin Říman
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Karel Černý
Poslanec František Vnouček
Poslanec David Šeich
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec David Šeich
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaromír Schling
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miloslav Kala


11. Vládní návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně souvisejících zákonů (zákon o finančních konglomerátech) /sněmovní tisk 835/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Martin Kocourek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


12. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Josef Janeček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP