Sněmovní tisk 768
V.n.z o elektronických komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 9. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr informatiky.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 12. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 4, dokument 4/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 19. 1. 2005 a přijal usnesení č. 20 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 1. 2005 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 4/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 26. 1. 2005 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 4/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 1. 2005 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 4/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 26. 1. 2005 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 4/4 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly dne 2005-01-26 rozdány jako tisk 4/5.

 • S

  Návrh projednán dne 27. 1. 2005 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 44).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2005 poslancům jako tisk 768/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 2. 2005 poslancům jako tisk 768/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 441, usnesení č. 1542).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 3. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 3. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 3. 2005.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 127/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém, Informovanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, informační systém, informatika a průmysl zpracování dat, komunikační systém, služba ve veřejném zájmu, telekomunikace, telematika, veřejná správa, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (43)ISP (příhlásit)