Stenografický zápis 35. schůze, 23. září 2004


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Eva Dundáčková


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 718/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vlastimil Tlustý


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 747/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Petr Braný
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.186/2004 Sb. /sněmovní tisk 741/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.08 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Petr Ibl
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 11.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb. /sněmovní tisk 749/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec David Šeich
Poslanec Vladimír Koníček


39. Vládní návrh zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití /sněmovní tisk 750/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal


40. Vládní návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) /sněmovní tisk 768/ - prvé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Karel Sehoř


69. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Poslanec Pavel Hojda


70. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


84. Ústní interpelace

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec David Šeich
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec David Šeich
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Krajíček
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Krajíček
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová


85. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.30 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Kučera
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 17.49 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP