Stenografický zápis 35. schůze, 22. září 2004


(Schůze zahájena v 9:04 hod.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Hojda


15. Vládní návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí /sněmovní tisk 639/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Miloš Patera
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Beneš
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Josef Řihák
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miloš Patera


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec David Šeich
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec David Šeich
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec David Šeich
Poslanec Ladislav Býček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Miroslav Kapoun
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Tomáš Dub
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 641/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec František Beneš
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Martin Říman
Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn


29. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování /sněmovní tisk 680/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Václavek


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - druhé čtení

Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Martin Říman
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Martin Říman
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miloslav Kala
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 646/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Petr Pleva
Poslanec František Pelc
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Rudolf Tomíček


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. /sněmovní tisk 647/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Miloš Kužvart


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - druhé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Petr Pleva


22. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Stanislav Křeček


23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus, která byla podepsána dne 17. dubna 2003 v Praze /sněmovní tisk 610/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Kateřina Konečná


24. Vládní návrh ústavního zákona o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo /sněmovní tisk 609/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Václav Exner
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 17.37 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.46 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Exner


54. Vládní návrh ústavního zákona o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo /sněmovní tisk 609/ - třetí čtení

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal


25. Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy /sněmovní tisk 626/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Petr Zgarba
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas


26. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice /sněmovní tisk 627/ - druhé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda


27. Návrh poslanců Taťány Fischerové a dalších na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 650/ - druhé čtení

Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Koudelka


28. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 658/ - druhé čtení

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslankyně Taťána Fischerová


30. Návrh poslanců Václava Votavy, Petra Ibla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 622/ - druhé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Radim Chytka


31. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 637/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Říman
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vladimír Čada
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Říman
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 19.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP