Stenografický zápis 35. schůze, 21. září 2004

(Schůze zahájena v 13:07 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Josef Hojdar
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec František Beneš
Poslanec Petr Braný
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Robert Vokáč


1. Návrh na zřízení výboru pro evropské záležitosti a stanovení počtu jeho členů

Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Pavel Hojda


2. Vládní návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 682/ - druhé čtení

Poslanec Jan Vidím
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jan Vidím


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 683/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Nečas
Ministr obrany ČR Karel Kühnl


2. Vládní návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 682/ - druhé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Radim Turek
Poslanec Jan Vidím
Ministr obrany ČR Karel Kühnl


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 683/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl


4. Vládní návrh zákona o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 684/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jan Kasal


5. Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům /sněmovní tisk 679/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Kratochvíle
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Stanislav Gross


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 615/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec David Šeich


7. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 349/ - druhé čtení

Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec David Šeich
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec David Šeich
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Vlasta Parkanová


8. Vládní návrh zákona o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie /sněmovní tisk 690/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Stanislav Křeček


9. Vládní návrh zákona o evropské společnosti a o zapojení zaměstnanců evropské společnosti (zákon o evropské společnosti) /sněmovní tisk 691/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti /sněmovní tisk 692/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Pospíšil


11. Vládní návrh zákona o správních poplatcích /sněmovní tisk 629/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 17.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.40 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Miloš Patera
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Svoboda


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích /sněmovní tisk 630/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Macháček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miloš Melčák
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Martin Kocourek
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Miloslav Kala


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb. /sněmovní tisk 645/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek


14. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003 /sněmovní tisk 678/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Martin Kocourek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


15. Vládní návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí /sněmovní tisk 639/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Miloš Patera
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 19.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP