(9.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pane ministře, já vás jenom požádám o čísla tisků, nestačila jsem si je poznamenat. (Ministr sděluje, že se jedná o tisky 682 a 683.)

Pan poslanec Vojíř má náhradní kartu č. 19.

O návrhu pana ministra obrany budeme hlasovat bez rozpravy. Pan ministr obrany navrhuje, aby tisky č. 682 a 683 ve třetím čtení byly zařazeny jako první body po již schválených pevně zařazených bodech na pátek 24. 9.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 159 poslanců pro návrh hlasovalo 137, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Ještě vidím pana poslance Josefa Janečka a poté pana poslance Jiřího Václavka.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážená paní předsedající, kolegové a kolegyně, já bych vás rád potěšil, protože bych chtěl navrhnout vyřazení bodu 21, neboť jeho projednání závisí na tom, zda bude, či nebude přijat školský zákon, a proto by nebylo možné to učinit již na této schůzi. Navrhuji tedy vyřazení z programu této schůze s tím, že by byl případně projednán na schůzi příští. Bod č. 21. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Já dám ještě slovo panu poslanci Jiřímu Václavkovi, který zřejmě vystoupí taktéž s procedurálním návrhem, a poté předsedovi volební komise.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já si dovolím požádat o změnu pořadu druhých čtení tak, aby tisk 680, který se týká opět 13. a 14. platů a podobně, byl dán jako první bod odpoledního jednání. Je to tisk 680, ale bohužel nevím, jaké je to pořadí v tom novém programu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, včera Poslanecká sněmovna přijala usnesení, že budeme konat volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Volební komise dnes projednala tento návrh na předsedu a doporučuje Poslanecké sněmovně volbu tajnou, která by se uskutečnila společně s tajnou volbou člena Nejvyššího kontrolního úřadu ve čtvrtek před polední přestávkou. Navrhuji to takto Poslanecké sněmovně a žádám ji o souhlas, aby tato volba se mohla uskutečnit společně jako volba tajná.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Byla jsem teď upozorněna, že již máme jako první bod dnešního odpoledního jednání zařazen jiný tisk. Obracím se na pana poslance Václavka - byla jsem upozorněna, že již máme pevně zařazený první bod našeho dnešního odpoledního jednání. Takže souhlasí s tím, aby to byl druhý pevně zařazený bod našeho dnešního odpoledního jednání? (Souhlas.) Děkuji.

Ptám se, zda má někdo ještě další procedurální návrhy. Paní poslankyně Jitka Vojtilová.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dobrý den. Vážení kolegové, já bych chtěla navrhnout pevné zařazení třetího čtení vládního návrhu zákona o zrušení civilní služby na pátek, hned po bodech 33 a 34.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Prosím o číslo tisku. (Číslo 684.) Takže tisk 684 hned po bodech 33 a 34, jestli tomu dobře rozumím. (Posl. Vojtilová sděluje, že je to po branných zákonech.) Děkuji. Nevidím nikoho dalšího. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Pan poslanec Janeček navrhl vyřazení bodu 21.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 41. Z přítomných 167 poslanců pro návrh hlasovalo 152, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Jiří Václavek navrhl, aby tisk 680, druhé čtení, byl zařazen pevně na dnešní odpoledne jako druhý bod našeho odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 42. Z přítomných 168 poslanců pro návrh hlasovalo 118, proti 15. I tento návrh byl přijat.

 

Předseda volební komise navrhl, aby ve čtvrtek před polední přestávkou se konala volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 43. Z přítomných 167 poslanců pro návrh hlasovalo 114, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Jiří Karas má důležité technické sdělení. Dám mu tedy slovo předtím, než budeme hlasovat o posledním návrhu.

 

Poslanec Jiří Karas: Dámy a pánové, já nevím, do jaké míry to sdělení je důležité, ale našel jsem jeden tisíc korun českých. Sněmovna - spojovací chodba směrem ke Smiřickému paláci. Takže tisícikoruna je u mě. (Veselost.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Čeká nás poslední hlasování technického, procedurálního rázu. Prosím o klid.

 

Paní poslankyně Jitka Vojtilová navrhuje pevné zařazení tisku 684 za body 33 a 34, třetí čtení, na pátek.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto hlasováním souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 44. Z přítomných 169 poslanců pro návrh hlasovalo 105, proti 26. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP