(10.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Jako další se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Miroslav Opálka. Předtím, než dojde k mikrofonu, oznamuji, že pan poslanec Martin Říman má náhradní kartu č. 34. Poté se hlásí pan poslanec Šulák.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, vypadá to, jak kdyby hlavní problém byl, v jaké formě zůstane nemocnice, ale hlavní problém je, proč došlo k zadlužení nemocnic. Nikdo tady nehovoří o tom, kolik jsme nalili betonu a cihel do nemocnic, jak jsme předimenzovali techniku, jak je využívána a jak jsou využívány i nespravedlnosti při jednotlivých platbách. Proč například rehabilitovaný chodící pacient je daleko výhodnější než vozíčkář, a proč tedy tyto instituce se znovu zavádějí.

Chtěl bych jenom poznamenat, abyste se vžili do situace, kdy by se mělo rozhodovat o koncepci, a přitom vlastně z převážné části platí zdravotnictví x zdravotních pojišťoven a zabezpečovatelé budou všichni privatizováni v akciových společnostech. Myslím si, že to je úkol už skoro nesplnitelný.

Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní má slovo pan poslanec Petr Šulák, který je posledním přihlášeným do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, budu velice stručný. Budu se vyjadřovat naprosto srozumitelně.

Chtěl bych zde říci, že z toho, co jsem zde slyšel, jednoznačně vyplývá, že kraje, kterým se dostalo důvěry z centrální vlády, tyto své pravomoci, které jim byly nezištně svěřeny, prokazatelně zneužívají. Privatizace nemocnic je dalším krokem v rozkrádání společenského majetku v České republice! Za tímto rozkrádáním je pravice, zejména ODS! Privatizace nemocnic - šli bychom cestou, kdy pro většinu lidí, pro většinu našich občanů by se stala i běžná lékařská péče nedostupná. ODS zde prostě kope za lidi, kteří s ní sympatizují, kteří už rozkradli předtím spoustu národního majetku, a státního majetku zejména, a kteří se chystají k rozkradení majetku i v oblasti zdravotnictví.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: O slovo se přihlásil zpravodaj pan poslanec Miloš Patera, ale s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Nečas. Poprosila bych pana zpravodaje, aby chvilinku posečkal. Pan poslanec Petr Nečas chce vystoupit s faktickou poznámkou. Má přednost.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, zopakuji tady jedno konkrétní číslo, které jsem tady uvedl, a řeknu ho pomalu, aby tomu rozuměl i pan poslanec Šulák. V roce 1998 bylo v této zemi 10 privátních nemocnic. V tuto chvíli je jich 52. To znamená, že za dobu vlády sociální demokracie došlo prakticky k pětinásobnému nárůstu těchto počtů privátních nemocnic. Vyjdeme-li z teze, že privatizace nemocnic znamená rozkrádání tohoto státu, tak musíme konstatovat, že největší rozkrádání podle pana poslance Šuláka je samozřejmě za vlády sociální demokracie. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní tedy pan poslanec Miloš Patera. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolil bych si vrátit celou diskusi trošičku k meritu věci a tím je zákon o snižování hluku.

Směrnicí 2002/49/ES jsme se zavázali, že tento zákon bude v České republice k 18. 7. 2004 schválen. Nyní se píše září a bohužel tento pozměňovací návrh, který ze zákona učinil prakticky zákon neschvalitelný, odkládá jinak skutečně technicky i věcně velice dobrý zákon naprosto do neurčita. Zkusil bych apelovat na předkladatele tohoto pozměňovacího návrhu, aby jej stáhl a snažil se jej uplatnit jako samostatný zákon, aby nebylo zabráněno tomu, že jinak dobrý zákon o snižování hluku bude odložen ad acta a ve finále to odneseme my všichni, které nás hluk obtěžuje. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Miloš Patera je posledním přihlášeným do podrobné rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím.

V rozpravě, pokud se nemýlím, přímo nepadl žádný návrh na vrácení výboru k novému projednání. Byl to pouze, jak jsem pochopila, námět pana poslance Janečka, ale jako návrh to neformuloval. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Miloš Patera: Možná vám to uniklo, ale já jsem hned na začátku, poněvadž byla otevřena podrobná rozprava, ze které se potom stala rozprava už víceméně obecná, navrhoval vrátit zákon do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který je gesčním výborem k tomuto zákonu, a současně požádat ústavněprávní výbor, aby provedl k tomuto analýzu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji vám za upozornění. Pokusím se přivolat všechny kolegy a kolegyně, kteří budou chtít hlasovat. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu pana zpravodaje, návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Všechny vás na žádost z pléna odhlásím. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami. Chvilku počkáme. Všichni jste zaregistrováni?

 

Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana zpravodaje na vrácení zákona výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 172 poslanců pro návrh hlasovalo 65, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Byl zde ještě jeden další návrh pana zpravodaje, který podle mého názoru lze hlasovat samostatně, a to tedy návrh, aby Poslanecká sněmovna požádala ústavněprávní výbor, aby se zabýval vzneseným pozměňovacím návrhem pana poslance Krákory. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Zahájím tedy hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 174 poslanců pro hlasovalo 63, proti 26. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Děkuji paní ministryni, panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP