(9.30 hodin)
(pokračuje Gongol)

Návrh na zrychlení odpisů považuji sice za užitečný, ale měl by být řešen vlastním zákonem.

Proto navrhuji zákon vrátit předkladateli k přepracování. Pokud tento návrh neprojde, pak navrhuji zákon zamítnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že mám k dispozici pouze jednu, a to vaši přihlášku do obecné rozpravy, tak se ptám, kdo se další hlásí do rozpravy. Pan ministr financí. Prosím.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, musím říci, že jsem nečekal od vystoupení pana poslance Gongola z klubu KSČM kritiku tím směrem, kterým byla zaměřena. Kdyby takto laděný projev přednesl některý zástupce z pravé části politického spektra a z pravé části Poslanecké sněmovny, pak bych tomu rozuměl, a asi by to mělo svoji logiku. Předpokládám, že v obdobném duchu zde budou vystupovat i poslanci z opoziční demokratické strany, ale nečekal jsem takové vystoupení od strany a od zástupce strany, která o sobě prohlašuje, že je levicovou stranou, a dokonce se snaží dělat si monopol na pozici skutečné, nebo takzvané skutečné levice v České republice.

Pokud se podíváme na důvodovou zprávu a na velmi podrobné tabulky, které doprovázejí důvodovou zprávu, tak přesně vidíme, jaké jsou dopady těchto opatření na jednotlivé příjmové skupiny. A pokud se podíváme na to, kdo ušetří peníze, nebo dostane peníze dokonce z našeho daňového systému navíc, pak zjistíme, že jsou to lidé, a zejména lidé, kteří berou průměrnou mzdu nebo kteří berou nižší než průměrnou mzdu. A všichni víme, že těch, kteří berou průměrnou nebo nižší než průměrnou mzdu, tak jsou v České republice dvě třetiny. Tento návrh je výhodný pro dvě třetiny obyvatel, kteří berou průměrnou mzdu nebo nižší než průměrnou mzdu, pro nízkopříjmové a středněpříjmové rodiny s dětmi. Nízkopříjmové a středněpříjmové rodiny s dětmi jsou tímto návrhem daňově zvýhodněny, jsou daňově zvýhodněny nejen tím, že se mění ta dosavadní nespravedlivá konstrukce odečitatelné položky na spravedlivější slevu na dani, ale jsou zvýhodněny také tím, že nově zavádíme prvek daňového bonusu.

A proč je důležité podporovat pracující rodiny s dětmi i tímto způsobem, tzn. nejenom tím, že mohou mít šanci získat přídavky na děti, ale také tím, že budou daňově zvýhodněny formou daňového bonusu? Toto je totiž opatření, které podporuje pracující rodiny, a kladu důraz na slovo pracující, protože toto opatření umožní zvýšit příjmy těch rodin, v nichž alespoň jeden z rodičů pracuje, nebo těch samoživitelek, které pracují, aby uživily svoje děti, a zvýší životní úroveň těchto rodin oproti těm rodinám, které jsou ve svých příjmech závislé pouze na systému státní sociální podpory nebo systému státní sociální péče. Tento nový prvek v našem daňovém systému výrazně posiluje motivaci pracovat a výrazně posiluje motivaci pracovat zejména v nízko- a středněpříjmových kategoriích. U lidí, kteří bohužel pobírají nízkou mzdu a jejichž životní úroveň se v důsledku tohoto příliš neliší od životní úrovně těch rodin, které jsou z různých důvodů závislé pouze na pobírání sociálních dávek. Proto tyto daňové změny pomohou pracujícím rodinám s dětmi, pomohou také samoživitelkám.

Já nesouhlasím s tím názorem, který zde zazněl. Pokud se podíváte do důvodové zprávy na to, jak se zlepší daňová situace samoživitelů nebo samoživitelek, kteří pobírají průměrnou nebo nižší než průměrnou mzdu, tak zjistíte, že je to několik tisíc korun ročně, které tento samoživitel nebo samoživitelka ušetří na daních, nebo které dokonce získá navíc ke svému příjmu. Daňový bonus se bude pohybovat mezi částkou sedmi až jedenácti tisíc korun ročně. To znamená, že v případě, že je zde samoživitel nebo samoživitelka, která má tři děti a má průměrnou nebo podprůměrnou mzdu, tak může získat daňový bonus v rozsahu až tisíce korun měsíčně a o to může zvýšit svůj rodinný rozpočet a snížit napětí ve svém rodinném rozpočtu. Ano, tyto daňové změny v oblasti slevy na dani a daňového bonusu zvýhodňují nízko- a středněpříjmové rodiny.

Pokud se to poslancům KSČM nelíbí, pak si myslím, že je to zcela v rozporu s logikou jiných prohlášení a jiných deklarací, které v této Poslanecké sněmovně činí.

Pokud jde o institut společného zdanění manželů, pak musím říci, že pokud první institut byl zaměřen na nízko- a středněpříjmové rodiny, pak tento institut může být výhodný i pro středně- a výšepříjmové rodiny, to znamená, společné zdanění manželů je efektivní tam, kde existuje velký rozdíl mezi příjmy obou manželů, kteří se starají alespoň o jedno dítě. Ale týká se to ve velkém rozsahu právě těch rodin, kde jeden z manželů zůstává doma, aby se staral o dítě, a druhý z manželů pracuje. Tam se nejčastěji vytvoří situace, kterou předpokládá tento zákon a které předpokládá tato možnost nového daňového zvýhodnění. Rodiny s dětmi, pokud tento zákon bude platit, ušetří v České republice šest miliard korun ročně buď na své daňové povinnosti, nebo část těchto šesti miliard korun dostanou navíc do svého rozpočtu.

Tento návrh představuje největší zvýhodnění rodin s dětmi od zavedení nové daňové soustavy v roce 1993, ať už z hlediska fiskálního dopadu, nebo z hlediska zavedení nového daňového bonusu. Domnívám se, že ten, kdo chce slyšet argumenty, tak ty argumenty slyší. Domnívám se, že ten, kdo chce studovat dopady jednotlivých opatření, tak jak jsou v důvodové zprávě, tak to může učinit. Já se domnívám, že je legitimní hovořit o tom, do jaké míry tento zákon mění, či nemění daňovou progresi, do jaké míry je výhodný, či nevýhodný pro jednotlivé příjmové skupiny, ale musím říci, že v každém slově důvodové zprávy, i v mém úvodním vystoupení, i v tomto mém projevu zřetelně deklarujeme - ano, tento návrh je výhodný pro více než dvě třetiny pracujících rodin v České republice. Pro jednu třetinu je buď rozpočtově neutrální, nebo pro ty nejvýše příjmové může být i částečně fiskálně negativní. Ale pro více než dvě třetiny domácností, pro více než dvě třetiny pracujících rodin tento zákon přináší daňové úlevy a tento zákon přináší lepší šanci, aby se tito lidé dokázali uživit vlastní prací.

Děkuji. (Tleskají poslanci sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. O slovo se hlásí pan kolega Gongol. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych říci, že moje poznámka - pane předsedající, prosím, abyste upozornil pana ministra financí, aby poslouchal - byla zcela oprávněná. Jeho vystoupení dokumentuje zcela jasně to, že neposlouchal. Já jsem v průběhu svého vystoupení ukázal několik grafů, a jestli pan ministr ví, co je to graf, tak je možné, aby si tyto grafy prostudoval.

Tyto grafy zcela jednoznačně říkají, že tento zákon je mimořádně výhodný pro lidi, kde ano, pracuje v rodině pouze jeden člen - ale který má nadprůměrný výdělek. A já se proto ohrazuji proti tomu, aby pan ministr zlehčoval naši politiku. My totiž jsme proti tomu, aby byly snižovány daně těm nejvyšším příjmovým skupinám a na úkor třeba i příjmu do státního rozpočtu. To je to, co sledujeme. My totiž nechceme, aby se stále zatěžovala jenom ta nízkopříjmová skupina a ti, kteří mají dnes již nadprůměrné výdělky, aby stále jenom přemýšleli o tom, jak připravit zákon, který by jim tyto daňové výše snižoval. To je to, co pan ministr nepochopil. A abych udělal gesto dobré vůle, já tyto grafy panu ministrovi dám bezúplatně, aby si je mohl on a jeho úředníci prostudovat.

Děkuji. (Předává grafy ministru financí.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP