(11.20 hodin)

Poslanec Pavel Kováčik: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych se chtěl Poslanecké sněmovně omluvit, že tak trochu využiji svého postavení funkcionáře, který má možnost promluvit kdykoliv, právě v této chvíli, uprostřed hlasování o pozměňovacích návrzích k zákonu o státním rozpočtu. Nicméně situace, která právě teď proběhla v opakovaném hlasování o pozměňovacím návrhu, kterým jsem měl na mysli zcela vážně - a věřte mi, myslel jsem to naprosto upřímně (oživení v sále) - se pokusit, aby Poslanecká sněmovna svým rozhodnutím pomohla zemědělcům a venkovu naplnit onen závazek dorovnání přímých plateb z národních zdrojů do výše 60 procent.

Musím vyslovit značné pochybnosti o dvou, minimálně dvou, poslaneckých klubech v této Poslanecké sněmovně. Rozumím postojům ODS, tam pochybnosti nemám. ODS říká, že zemědělcům dotace pokud možno nepatří. Nerozumím ovšem postoji poslaneckého klubu KDU-ČSL a předsedy KDU-ČSL pana kolegy Kalouska a jeho "zelené pro venkov", ale nerozumím především postoji poslaneckého klubu sociální demokracie, protože v prvním hlasování určitá podpora byla, ve druhém hlasování jsem viděl, že podpora velmi poklesla.

Chtěl bych v této chvíli nespokojenost vyjádřit otázkou: Vážená vládní koalice, jste schopni kdokoliv z vás, ať už ministr zemědělství, ať už předseda vlády nebo třeba i předseda rozpočtového výboru, tady a teď, z tohoto místa jasně a zřetelně říci, jak to tedy chcete udělat, aby ve prospěch zemědělců Česká republika, její vláda, Poslanecká sněmovna, všechny instituce, které mají co do činění a mohou tak učinit s touto situací, jak to chcete učinit, aby zemědělci měli možnost dosáhnout na přímé platby ve vyjednané výši, to je do 60 procent?

Prosil bych o chvíli času při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu a prosil bych skutečně, aby v této chvíli, kdyby bylo možné, pana předsedu vlády, pana ministra zemědělství, případně kohokoliv jiného, kdo si myslí, že k tomu má co říci, aby to tady řekl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, já vám děkuji, ale jsme v takové atypické situaci. Jsme uprostřed hlasování. Chápu vaši prioritní možnost vystoupit, tolerovala jsem to. Nevím, zda je vhodné tímto způsobem pokračovat. Prosím všechny, aby zvážili svá vystoupení. Já vám toto právo samozřejmě upřít nemohu a nechci, ale přece jenom zvažme, zda si nenecháte třeba pro závěrečná slova po hlasování vaše stanoviska. Je to pouze můj návrh.

O totéž prosím pana ministra zemědělství - ale chce vystoupit. Otevírá pan ministr rozpravu. Já jsem vám navrhovala, zda nechcete využít možnosti po hlasování ke sdělení svých stanovisek.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Dámy a pánové, byl jsem vyzván předsedou poslaneckého klubu KSČM, abych se k dané věci, k dané situaci vyjádřil.

Řeknu vám zcela otevřeně: Jenom idiot by nechtěl peníze, které se mu nabízejí do resortu. Nepokládal bych ale za korektní, abych přijal z rozpočtu peníze, když resort disponuje svými vlastními mimorozpočtovými zdroji.

Ministerstvo zemědělství ve svých fondech, ať už je to Pozemkový fond nebo Podpůrný garanční rolnický fond, má v této chvíli 2,5 miliardy volných finančních prostředků. Já zcela otevřeně říkám na adresu klubu KSČM, že jsem připraven tyto finanční zdroje společně s vámi, po dohodě s vámi, dát na přímé platby a posílení kapitoly Ministerstva zemědělství. Vnímám problém, který deklaruje klub KSČM, ale také poslanci sociální demokracie, že je potřebné v rozpočtovém období 2006 - 2007 posílit přímé platby, abychom mohli nárokovat na Evropské unii maximální možný finanční rámec. Toto vnímám, ale z druhé strany by nebylo korektní, a já jsem tak rovněž postupoval v období povodní, kdy jsme v prvé řadě čerpali finanční prostředky z našich vlastních zdrojů, a potom následně jsme žádali vládu o vládní rozpočtovou rezervu. Bylo by nekorektní, abychom natahovali ruku a přitom schovávali vlastní zdroje.

Teď mi dovolte jednu osobní poznámku. Návrh klubu KSČM, pana poslance Kováčika, pokládám za naprosto korektní návrh opozičního klubu. Nicméně návrh pana poslance Kalouska je v jiném světle, protože KDU-ČSL je koaliční stranou. Já tady nechci říkat to, že již v minulosti došlo k rozbití různých koalic, já si nepřeji, aby tato koalice utrpěla trhlinu takovýmito postupy. Já bych si přál, abychom se k sobě chovali jako koaliční partneři, protože my máme zodpovědnost vůči občanům. Apeloval bych na to, abychom se chovali k sobě skutečně jako koaliční partneři.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Nyní má slovo pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, nechtěl jsem vystupovat v rozpravě, ale pokud byla otevřena, cítím povinnost vysvětlit jednak smysl svého pozměňovacího návrhu a jednak lituji kauzy, která vznikla.

V této chvíli, dámy a pánové, máme na stole návrh rozpočtu, kde jsou rozpočtovány prostředky ve výši 8,2 miliardy na 27procentní navýšení platů bezpečnostních sborů plus odchodné a výsluhové příspěvky, tak jak předpokládá zákon 361 o služebním poměru, který oproti předpokladům nebude v příštím roce platit. Nicméně schválíme-li vládní návrh tak, jak je předložen, schvalujeme mzdové prostředky, jako kdyby platil. Schválíme v podstatě nepravdivý rozpočet, protože schvalujeme 8,2 miliardy na mandatorní povinnost, která nenastává a která nebude naplněna. Tyto mandatorní prostředky přestávají být rozhodnutím Sněmovny mandatorními a jsou tzv. volné. Samozřejmě by vláda měla navrhnout Sněmovně, jak s těmito prostředky naložit, ale vláda to už udělala. Vláda to navrhla. Vláda řekla, že chce, aby těchto 8,2 miliardy zůstalo na položkách mzdových prostředků bezpečnostních sborů. Tak zní zákon, tak ho schválíme, pokud nebude přijat žádný pozměňovací návrh.

Jsou dvě možnosti. Buď schválíme tento návrh s vědomím, že se nejedná o pravdivý rozpočet, protože tento zákon nebude naplněn a prostředky nejsou mandatorní, nebo prostředky budou na platy příslušníků bezpečnostních sborů vyplaceny exekutivním způsobem, nikoliv mandatorním, tak jak předpokládá návrh rozpočtu. V takovém případě by to byl pravdivý rozpočet, pokud by to bylo skutečně vyplaceno ve výši zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP