(16.50 hodin)
(pokračuje Zajíček)

Jsem přesvědčen, že § 10 jim k tomu dává dostatečný prostor. A existující vyhlášky, v nichž je i jisté určení provozní doby hostinských a jiných podobných zařízení, byly přezkoumány Ústavním soudem. Jeden z příkladů tady již byl uveden. Já mohu jako další příklad uvést obecně závaznou vyhlášku z 12. června 2002 obce Tlumačov, která existuje, byla přezkoumána Ústavním soudem a nebylo na ní shledáno žádných vad.

Z tohoto důvodu a ještě z důvodu toho, že § 10 je pojat tak, jak v zákoně 128 bylo určeno, byl pojat v obecné rovině tak, aby dával co největší šíři pro to, aby obce mohly v řadě věcí, které obtěžují jejich život, vydávat obecně závazné vyhlášky, jsem přesvědčen o tom, že narušit tuto obecnou formulaci jakýmkoliv konkrétním výčtem nebo alespoň uvedeným příkladem by mohlo vést k tomu, že by se ta možnost vydávat obecně závazné vyhlášky v celé řadě, v tom širokém spektru problémů, se kterými se obce potýkají, že by byla narušena a nebylo by ji možné použít.

Z tohoto a z těch důvodů, které jsem uvedl předtím, si dovolím předložit Sněmovně návrh na to, aby tento návrh, který je obsažen ve sněmovním tisku 793, byl vrácen předkladateli k dopracování. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme návrh na vrácení navrhovateli k dopracování. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy v prvním čtení. Pokud už se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli ještě někdo chce zmínit něco na závěr. Ptám se pana hejtmana, jestli ještě chce vystoupit nebo na něco reagovat. (Ano, chce.) V tom případě prosím, je nyní příležitost. Máte slovo.

 

Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil: Já jenom chci reagovat na vystoupení pana poslance Koudelky. My samozřejmě jeho názor známe, ale já si dovolím ctěnou Sněmovnu upozornit, že dozorovým orgánem na tyto vyhlášky kromě krajského úřadu jsou také detašovaná pracoviště Ministerstva vnitra a tato pracoviště Ministerstva vnitra, která dělají stejnou práci, jako dělají krajské úřady - to znamená, máme tady dvoje úřadníky na stejnou práci -, zastávají opačné stanovisko. Z toho vzniká ta právní nejistota a to je ten důvod, proč já jsem tady. Ne kvůli tomu, jestli má mít možnost město, nebo nemá mít možnost, ale kvůli tomu, že jsou tady dvě stanoviska dvou úřadů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se ještě zpravodaje, jestli chce vystoupit. Ne, už vše bylo řečeno. V tom případě možná jenom bych chtěl zrekapitulovat, o čem bychom měli hlasovat. Zaregistroval jsem, že zazněl návrh vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování. To je jediný návrh, který zazněl, o kterém bychom měli hlasovat. Tak jsem to slyšel správně. Já nyní požádám poslance, kteří chtějí hlasovat, aby se vrátili do jednací síně, protože se budeme muset vypořádat s tímto bodem v závěru hlasováním.

Prosím všechny, kteří mají zájem se ho účastnit, aby se vrátili do Sněmovny. Já si vás dovolím všechny odhlásit. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Prosím, kdo chce hlasovat, ať se přihlásí. (Probíhá přihlašování.) Doufám, že jsou všichni už na svých místech a že můžeme hlasovat.

Prosím vás, máme před sebou návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon o obcích, a v rozpravě, která proběhla, zazněl návrh vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování. O tomto návrhu nyní hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vrátit tento návrh k dopracování, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 334. Z přítomných 164 poslanců pro hlasovalo 148, proti 6 a návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s tímto návrhem. Děkuji zpravodaji i navrhovateli. O slovo se hlásí předseda klubu sociální demokracie Petr Ibl. Prosím.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já bych chtěl požádat v tuto chvíli Poslaneckou Sněmovnu o to, aby nám umožnila pauzu na jednání poslaneckého klubu v délce 45 minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: 45 minut. To by znamenalo, že Sněmovna by pokračovala v 17.40. Přerušuji jednání Sněmovny a Sněmovna bude pokračovat v 17.40 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP