(Jednání pokračovalo v 17.42 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, vážení členové vlády, já ještě neznám stanovisko klubu sociální demokracie, protože pan předseda klubu se ještě nedostavil, abych mohl pokračovat, takže ještě chvilinku počkáme, abychom se mohli věnovat návrhům zákonů ve třetím čtení. - Teď mám signál, že už zasedání klubu sociální demokracie skončilo, takže budeme moci pokračovat.

 

Tak jak jsme si schválili dnešní pořad schůze, budeme pokračovat rozhodnutím ve třetích čteních. Prvním takovým bodem tohoto jednání po přestávce je bod číslo

 

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 648/ - třetí čtení

 

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 648/3. Konstatuji, že byl přednesen také návrh na zamítnutí.

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujala místo ministryně zdravotnictví Milada Emmerová a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslanec Josef Janeček. Zároveň, jakmile se usadíte, otevřu rozpravu ve třetím čtení, a konstatuji, že do rozpravy ve třetím čtení nemám žádnou písemnou přihlášku.

Ve třetím čtení podle § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, případně podat návrh na opakování druhého čtení. Jak jsem již konstatoval, pokud přistoupíme k hlasování, tak před hlasováním o pozměňovacích návrzích budeme muset hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl přednesen.

Pan zpravodaj se hlásí, prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Janeček: Já samozřejmě, pane předsedající, naprosto souhlasím, jenom bych chtěl říci své stanovisko, že s tímto návrhem na zamítnutí nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně pravděpodobně také nesouhlasí s návrhem na zamítnutí. Dobře. Kdo se dál hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Nikdo. A proto rozpravu končím.

Já vás ještě všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili aktuální stav ve Sněmovně, protože první věc, o které budeme hlasovat ještě předtím, než bychom oznámili postup při hlasování o pozměňovacích návrzích, je onen procedurální návrh na zamítnutí tisku 648. Všichni jste se již přihlásili?

 

Takže zahájím hlasování 335, ve kterém rozhodneme o návrhu na zamítnutí. Ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti návrhu na zamítnutí? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 335. Z přítomných 159 pro 79, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Vyčkám, jestli je zájem o kontrolu výsledků hlasování na elektronickém zápisu. Hlásí se pan kolega Exner. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, přicházel jsem sice uprostřed hlasování, ale včas na to, abych se zaregistroval, ale to se mi bohužel nepodařilo a nedaří se mi to ani teď. Proto zpochybňuji výsledek hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Na návrh kolegy Exnera rozhodneme, zda Sněmovna má v úmyslu opakovat hlasování číslo 335.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 336 a ptám se, kdo je pro přijetí námitky proti výsledku hlasování. Kdo je proti námitce? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 336. Z přítomných 170 pro 150, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu rozhodovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona, a to v hlasování pořadové číslo 337. Ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 337. Z přítomných 172 pro 84, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Nikdo nemá zájem kontrolovat hlasování. Budeme pokračovat. Prosím tedy zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko, včetně stanoviska paní ministryně, kterou o to vždy požádám. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Janeček: Budeme hlasovat o návrzích tak, jak byly předloženy, čili o návrzích B až F s tím, že o návrhu A, což byl návrh výboru na zamítnutí, jsme nyní právě už hlasovali. Čili hlasujeme o návrhu B. Zpravodaj souhlasí. (ministryně souhlasí)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dvakrát souhlas o návrhu pod písmenem B.

 

Zahájil jsme hlasování pořadové číslo 338 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 338. Z přítomných 172 pro 125, proti 38. Návrh byl přijat. Nyní další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP