(17.50 hodin)

Poslanec Josef Janeček: Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu uvedeném jako komplexní návrh pod písmenem C. Stanovisko záporné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Kladné.) Dobře, čili rozporná stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 339 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 339 - z přítomných 172 pro 62, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem D. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně?

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Já se omlouvám, já to takto značené nemám v textu, takže prosím kolegu, aby přímo citoval ty návrhy. (Projevy nesouhlasu v sále.)

 

Poslanec Josef Janeček: Je to tedy návrh kolegyně Talmanové pod písmenem D v tisku 648/3.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Takže souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlas, paní ministryně? (Ano, souhlas.) Dobře.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 340 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 340. Z přítomných 172 pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Janeček: Pak je zde návrh kolegy Kubinyiho, který - pokud se mnou souhlasí - je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.) Ano. Slyšeli jste stanoviska.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 341 a ptám se, kdo je pro návrh. (Hluk a hlasy z pléna: Návrh je nehlasovatelný.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Prohlásil jsem hlasování 341 za zmatečné. Nechám ho doběhnout a budeme opakovat. Pravděpodobně kolegové z ODS neslyšeli jednotlivá stanoviska.

 

Poslanec Josef Janeček: Jestli k tomu mohu říci - jedná se o to, že kolega Kubinyi zařazuje nebo konstatuje, že v § 41a se doplňuje odstavec 6. Problém je, že § 41a zde není uveden, čili nemůže být doplněn odstavec 6. Proto jsem řekl, že je to návrh nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Paní ministryně?

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Já se omlouvám, já tady mám jiný údaj z pozice ministerstva, ale protože to má být součástí další novely, tak je možné tedy nesouhlas nebo nehlasovatelný. (Hlasitá reakce z lavic.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nemohu připustit rozpravu uprostřed hlasování. Pokud pozměňovací návrh je podán k jinému tisku nebo je označen tak, že ho nelze hlasovat, a ve třetím čtení nebyl pozměněn, a já jsem dal velký prostor na to, abychom ve třetím čtení opravili případně číslo paragrafu - já věřím, že kolega Kubinyi měl nejlepší úmysly to napravit, neučinil tak - nemohu jinak než souhlasit se zpravodajem, že tento pozměňovací návrh pod písmenem E je nehlasovatelný.

Pokud máte námitku proti postupu předsedajícího, tak ji řekněte.

Pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si v tomto případě nedovolil mít námitku vůči předsedajícímu, ale spíš mám námitku tady vůči panu zpravodaji. Čili pravda je taková, že zákon, který novelizujeme, to je zákon 48 o veřejném zdravotním pojištění, obsahuje § 41a. To znamená, jestli novelizuje tento zákon, tak samozřejmě lze novelizovat i tento paragraf, který v zákoně existuje. Takže nevidím vůbec žádný důvod, že by to bylo nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak teď prosím zpravodaje, aby mi řekl...

Paní kolegyně (k poslankyni Talmanové), nemohu to připustit, protože jestli je námitka proti postupu předsedajícího, což učinil - (Výkřiky z lavic.)

Dobře, tak paní kolegyně se dohodne s panem zpravodajem. To bude nejrozumnější. Nechám čas pro zpravodaje a pro navrhovatele jednotlivých návrhů... Prosím, seďte v klidu a dohodne se zpravodaj s předkladateli jednotlivých návrhů, abychom měli jasno o hlasování. Souhlasíte se mnou?

Pane zpravodaji, máte vyjasněno s paní kolegyní Talmanovou, s panem kolegou Kubinyim?

 

Poslanec Josef Janeček: Já, vážený pane řídící, vyjasněno mám. Jde o to, že byl schválen komplexní pozměňující návrh kolegyně Talmanové, čili nebyl schválen původní text vládního návrhu. To znamená, že ono centrum zde neexistuje a § 41a není v současné době.

Moje stanovisko odpovídá stanovisku legislativy, čili není to můj názor, je to zároveň stanovisko legislativy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já tomu rozumím, ale bohužel jste, pane zpravodaji, neřekl, že v případě schválení komplexního pozměňovacího návrhu kolegyně Talmanové bude některý pozměňovací návrh nehlasovatelný. Tak potom já jsem v těžké situaci jako předsedající, protože já se nemohu plést do práce zpravodaje.

Teď tedy se ptám, jestli kolega Kubinyi souhlasí s tím, že jeho návrh je po přijetí návrhu kolegyně Talmanové nehlasovatelný. (Nesouhlasím.) Nesouhlasí s tím.

Takže vyjasněte si se zpravodajem svoji pozici. Máte na to do osmnáct nula nula.

(Nastalo hlasité dohadování.)

 

(Po dvouminutovém přerušení.)

Paní kolegyně, páni kolegové, můžeme pokračovat. Zatím došlo k vyjasnění stanovisek předkladatelů jednotlivých návrhů a postupu zpravodaje. Věřím, že všichni ti, kteří mají zájem hlasovat, jsou na to připraveni.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP