(16.30 hodin)
(pokračuje Vidím)

Čili Poslanecká sněmovna o tomto postupu, podle kterého nyní budeme rozhodovat, již rozhodla na své předchozí schůzi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím tomu tak, že snad pan poslanec Exner aspoň trochu přijímá tento výklad. Dobře.

Prosím vás, pane poslanče, jestli byste nám nyní sdělil, jak budeme o čem hlasovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, paní a pánové, prvním hlasováním rozhodneme o následujícím usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje vyslání sil a prostředků Armády České republiky do operace Evropské unie na Balkáně v celkovém počtu do 90 osob v době od 1. prosince 2004 do 31. prosince 2005."

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Možná by mohla zaznít stanoviska. (Stanovisko zpravodaje je neutrální. Ministr souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 327. Z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 102, proti 40. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím vyčkejme chvíli. (Kontrola výsledků hlasování.) Prosím, pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dovolte mi, abych zpochybnil hlasování. Hlasoval jsem proti, a mám na sjetině pro. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme zpochybnění, takže o něm musíme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto námitku pana poslance Gongola, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 328. Přítomno bylo 195, pro hlasovalo 148, proti 6. Námitka byla přijata.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu, který nám předkládá pan ministr. Možná to zkuste ještě jednou přečíst.

 

Poslanec Jan Vidím: Poslanecká sněmovna schvaluje vyslání sil a prostředků AČR do operace Evropské unie na Balkáně v celkovém počtu do 90 osob v době od 1. prosince 2004 do 31. prosince 2005.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 329. Přítomno 196 poslanců, pro 102, proti 41. Tento návrh byl přijat.

 

Myslím, že můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje prodloužení působení sil a prostředků Armády České republiky v mnohonárodních silách v Irácké republice v celkovém počtu do 10 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2005."

(Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 330. Přítomno při něm bylo 195 poslanců, pro hlasovalo 149, proti 23. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní tedy budeme hlasovat o třetím usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje, vyslovuje souhlas s pobytem příslušníků iráckých ozbrojených sil v počtu do 100 osob na území České republiky na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2005 za účelem jejich výcviku."

(Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 331. Přítomno bylo 194 poslanců, pro hlasovalo 151, proti 6. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: "Poslanecká sněmovna schvaluje, vyslovuje souhlas s prodloužením působení sil a prostředků Armády České republiky v rámci mise ISAF (International Security Assistance Force) v Afghánistánu v celkovém počtu do 90 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2005."

(Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 332. Přítomno 194 poslanců, pro hlasovalo 149, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: A konečně poslední usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje, vyslovuje souhlas s působením sil a prostředků Armády České republiky v operacích sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force/NRF) mimo území České republiky v celkovém počtu do 35 osob v době od 1. července 2005 do 15. ledna 2006 s tím, že o vyslání do konkrétní operace NRF rozhodne vláda, která o každém takovém rozhodnutí neprodleně informuje obě komory Parlamentu České republiky."

(Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 333. Přítomno při něm bylo 194 poslanců, pro hlasovalo 146, proti 42. I tento návrh byl přijat.

 

To je vše, co můžeme hlasovat. Děkuji zpravodaji i panu ministrovi. Myslím, že můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Třetím bodem odpoledne je

 

34.
Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 793/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 793/1. Vítám mezi námi hejtmana kraje Vysočina Miloše Vystrčila. Rovnou vás asi poprosím, pane hejtmane, jestli byste se hned z kraje ujal slova. Prosím o klid!

Máte slovo, pane hejtmane.

 

Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci především poděkovat za to, že tady před vámi můžu vystoupit s problémem, který trápí mnohé obce.

Problém se nazývá právní nejistota, která vznikla tím, že vy jste 1. října 2003 zrušili § 96 zákona č. 250/2000 Sb., o ochraně zdraví lidu. V rámci zrušení tohoto paragrafu došlo i k tomu, že obce přestaly mít možnost mít vliv na redukci hluku a hladiny hluku v obci, případně jeho některých částí. Bylo to uděláno na základě toho, že v důvodové zprávě ke zrušení tohoto paragrafu bylo uvedeno, že tento paragraf je nadbytečný, neboť je plně nahrazen paragrafem 10 zákona o obcích, což je zákon č. 128/2000.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP