(18.20 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Pane místopředsedo, s hlubokou úctou k vám chápu, že jste vzal v potaz obecnou část jednacího řádu, ale my máme zvláštní část, která se týká projednávání zákonů, a já vám přečtu ještě jiný odstavec, který vás snad přesvědčí. V § 94, který se týká druhého čtení zákona, se v odst. 4 říká jasně: "Pokud zazněl ve druhém čtení návrh na zamítnutí návrhu zákona, Sněmovna o něm hlasuje ve třetím čtení po ukončení rozpravy." To nepřipouští žádný jiný výklad.

(Potlesk zprava. Bušení do lavic.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já samozřejmě chápu, že nemusím mít vždy pravdu. Výklad právní normy je samozřejmě věcí toho, kdo právní normu aplikuje. Protože byla námitka proti postupu předsedajícího, požádám Sněmovnu, aby rozhodla, abych se tady já nepřel s panem kolegou Vymětalem.

 

Kdo souhlasí, že postup předsedajícího byl špatný, že jsem měl nejdříve nechat hlasovat o návrhu na zamítnutí, a souhlasí-li s kolegou Vymětalem, nechť o tom rozhodne v hlasování pořadové číslo 350, které jsem právě zahájil. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 350 z přítomných 169 pro návrh kolegy Vymětala 62 poslanců, proti 48. Návrh nebyl přijat a Sněmovna schválila můj postup.

 

Hlásí se předseda klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, i když je nade vši pochybnost, že pan kolega Vymětal má, pokud se týká jednacího řádu a jeho výkladu, vždy pravdu (smích v sále), rád bych, aby pod nánosem procedurálního sporu nezanikla jedna skutečnost, které bych docela rád popřál ještě chvilku vašeho sluchu.

KDU-ČSL vždy tlačila protidrogovou problematiku do popředí pozornosti, v uplynulém pololetí na tiskových konferencích, a koneckonců před několika málo dny tato problematika právě ze strany KDU-ČSL zněla dosti hlasitě i v médiích. Já bych chtěl jen upozornit, že návrh kolegy Kalouska, který byl úspěšně odhlasován, je v podstatě o tom, že v zájmu maloobchodního obratu v některých firmách se vlastně boj proti zneužívání návykových látek dostal až na druhou kolej.

Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Kalousek má slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já samozřejmě respektuji právo na jistou míru politické demagogie a toleranci k tomuto právu výrazně posouvám ještě u kolegů z klubu KSČM. To je sice v pořádku, ale co má probůh společného snaha o řádné projednání tohoto zákona, a to i v jiném výboru než ve výboru, který to projednal, s mírou boje s návykovými a škodlivými látkami? Já jsem nechtěl nic jiného, než aby byl tento zákon řádně projednán, protože mám vážné pochybnosti o některých jeho ustanoveních a přitom si nepřeji, aby spadl úplně pod stůl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní se přihlásila paní zpravodajka, které dám podle jednacího řádu slovo kdykoliv. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, jsem daleka toho, abych se ztotožnila s protidrogovou politikou KDU-ČSL, ale ztotožňuji se zcela s postupem, jak ho navrhl zde pan poslanec Kalousek. Jeho obavy, které ho vedou k tomu, aby tento návrh zákona byl projednán i v hospodářském výboru, jsem vyjádřila i já jako zpravodajka, resp. nezneužívajíc svého slova zpravodaje v obecné rozpravě, několikrát jsem na to upozornila, a opět si vás dovolím upozornit, že dopady tohoto zákona nebudou pociťovat ani alkoholici, ani závislí kuřáci a uživatelé tabáku, ale podnikatelé, stovky podnikatelů v pohostinství a v maloobchodě, takže tato obava je zcela na místě.

Současně si dovoluji upozornit, že tento zákon zde projednáváme bezmála dva roky, očividně si s ním nevíme rady, a ideálním postupem, jak se s tímto zákonem vypořádat, by bylo odsouhlasit návrh na zamítnutí. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Po této procedurální přestřelce bych rád ukončil, protože je rozhodnuto a my jsme mezi body a já jsem na vysvětlenou nechal vystoupit všechny ty, kteří si mysleli, že je třeba k tomu něco dodat, protože skutečně jsme se nedostali do meritorního projednávání věci.

Mezi body ještě pan kolega Janeček, protože dnes jsem tolerance sama, neboť jsem neustále obviňován z porušování jednacího řádu. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Josef Janeček: Chci odmítnout komentář paní zpravodajky, protože my jako Sněmovna se musíme rozhodnout - upozorňuji na všechny statistiky, které zde máme k dispozici - zdali budeme podporovat spotřebu alkoholu či tabáku a budeme na světových příčkách v této spotřebě, nebo ne. Já si dokáži představit opětovné projednání tohoto zákona, najití nějakého konsensu, to považuji za správné, ale rozhodně bych považoval za demagogii s obdobným účelem a s obdobným zdůvodněním tento návrh zamítnout. Děláme strašně málo pro to, abychom tyto návykové látky vytlačili z prostředí našich dětí, a je ostudou tohoto parlamentu, že jsme s tím nedokázali nic udělat. Vůbec mě netěší, když jsme ve světě chápáni jako národ, který je znám hlavně tím, že už pije nikoliv jako Dán, ale jako Čech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych vás rád přivedl k pořádku, ale nemohu samozřejmě odmítnout ty, kteří mají právo přednostního slova. Hlásí se předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, a protože jsem dal slovo i dalším, poté pan kolega Hojdar.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, chtěl by v této chvíli říci pouze to, že pokud taková neplodná debata bude ještě jediným příspěvkem pokračovat, dovolím si požádat o přestávku na poradu klubu KSČM do konce dnešního jednacího dne. Pakliže bude ještě jeden příspěvek takového charakteru, požádám o tuto přestávku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zatím mám jediného přihlášeného a tím je kolega Hojdar, který chce obhájit to, že chce projednat v hospodářském výboru tento návrh.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že tady padl návrh, abychom to projednali v hospodářském výboru, což není proti ničemu, potřeboval bych od Sněmovny pouze jedno rozhodnutí - jestli za základ projednávání se bude brát to, co šlo původně z ministerstva, nebo základem bude to, co bylo projednáno a schváleno ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, protože k tomu jsme se bohužel ještě nedostali. Jestliže máme něco projednávat, musíme vědět, co máme projednávat, takže bych chtěl požádat Sněmovnu, aby jedním hlasováním rozhodla, jestli to máme projednávat v tom, či v něčem jiném.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: (K mikrofonu přichází poslanec Kováčik.) Pane předsedo, já vám ještě nedám slovo, protože na to budu reagovat a ukončím tím debatu o sněmovním tisku 265 a bodu 59.

Jediný návrh, který jsme prohlasovali, je opakování druhého čtení. Jestli chce někdo něco projednat, tak zítra ráno musí někdo navrhnout do programu této schůze druhé čtení tisku 265 jako dalšího bodu jednání. O tom dnes nemůže být podle novely jednacího řádu rozhodnuto. Teprve při novém opakování druhého čtení můžeme navrhnout to, co říkal kolega Kalousek předběžně, to znamená vrácení výboru k novému projednání, to bude další procedurální návrh, a teprve když rozhodneme, že se to vrací výborům k novému projednání, a formální rozhodnutí bude platné, budeme se bavit o tom, co bude předmětem jednání v konkrétním výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP