(18.30 hodin)
(pokračuje Filip)

V tuto chvíli, protože skutečně nemáme žádné další rozhodnutí a nejsme v jiném bodě, končím třetí čtení bodu č. 59, tisku 265, s tím, že Sněmovna rozhodla o opakování druhého čtení. Děkuji vám za soustředěnost při projednávání tohoto bodu. Děkuji zároveň paní ministryni zdravotnictví Miladě Emmerové a paní zpravodajce Lucii Talmanové. Končím bod 59.

 

Dalším bodem jednání je bod

 

60.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 349/ - třetí čtení

 

Vládní návrh ústavního zákona jste dostali jako tisk 349/5. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr spravedlnosti, ten tu není, takže pan ministr Jaroslav Bureš a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Zdeněk Koudelka. Jak jsem konstatoval, pozměňovací návrhy máte uvedené ve sněmovním tisku 349/5.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená Sněmovno, uplatňuji pouze legislativně technickou, a to k bodu č. 10, článku 66, kde se v odst. 1 písm. b) navrhuje, aby se nově místo čárky mezi písmena h) a i) vložila spojka "a", s tím, že písmeno j) se vypouští. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Další přihláška do rozpravy? Nemám, rozpravu ve třetím čtení končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, máte zájem o závěrečné slovo? Nemá. Pan zpravodaj také nemá zájem o závěrečné slovo? - Vyčkám tedy porady pana zpravodaje s místopředsedkyní Sněmovny a předsedkyní naší dočasné komise pro Ústavu České republiky a předsedkyní ústavněprávního výboru.

Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Prosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanoviska.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, navrhuji, abychom postupovali v hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích tak, že budeme hlasovat o písmenu A jako celku a potom o písmenu B, tak jak je to uvedeno v tisku 349/5.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Paní poslankyně Taťána Fischerová.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, navrhuji k proceduře, abychom bod 1 a 2 pod písmenem A hlasovali zvlášť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O bodu 1 a 2, dobře. Pan kolega Václav Exner se ještě hlásí k proceduře.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, já bych prosil, jestli by zpravodaj za prvé mohl sdělit, kdy budeme hlasovat o legislativně technické změně, a za druhé, jestli by laskavě vysvětlil, v čem je její podstata, protože v rámci pozměňovacích návrhů to úplně přesně nechápu.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Podstata legislativně technické vychází z toho, že v článku 66 je řešeno zastupování prezidenta v době, kdy nemůže svůj úřad vykonávat, přičemž tam zůstalo písmeno j), které ovšem z hlediska pravomoci bylo vypuštěno v článku 62, původně obsahovalo referendum o vstupu do Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má ještě někdo nějaký návrh k proceduře hlasování? Není tomu tak. Pane zpravodaji, prosím, můžeme začít s pozměňovacími návrhy.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nejprve bych, jak správně pan poslanec Exner připomněl, začal tedy legislativně technickou, a potom pozměňovací návrhy, tak jak byly podány, s tím, že o bodu 1 a 2 písmena A hlasujeme zvlášť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je první pozměňovací návrh. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 351, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 351 z přítomných 171 pro 124, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Dále tedy hlasujeme o písmenu A bod 1 a 2. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 352. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 352 ze 171 přítomných pro 140, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní hlasujeme o zbytku písmene A společně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O celém zbytku A. Stanovisko? (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 353. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 353 z přítomných 171 pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní hlasujeme o písmenu B. Stanovisko nesouhlasné. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 354. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 354 z přítomných 172 pro 49, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Protože se jedná o zákon ústavní, je k jeho přijetí zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců. Prosím tedy nastavit potřebný počet hlasů na 120.

Prosím, ještě před hlasováním předseda klubu Unie svobody.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych si vzal přestávku na poradu klubu Unie svobody v délce 30 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Moment. Pane předsedo, pokud jde o 30 minut, dostaneme se přes devatenáctou hodinu, a musím se tedy Sněmovny zeptat, jestli je v úmyslu Sněmovny hlasovat po devatenácté hodině, protože jinak bychom museli hlasování o tomto ústavním zákonu přeložit na jiný den. Respektuji. Je to první přestávka na klub, kterou žádá Unie svobody. Jde o ústavní zákon, je to zcela legitimní. Jestli mám skončit dnešní jednání bez hlasování o ústavním zákonu, je potřeba, aby rozhodla Sněmovna, nikoliv já osobně.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Omlouvám se. Pro klub Unie svobody by stačilo 20 minut, abychom mohli ještě jednat. (Veselost v sále.) 15 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Přerušuji jednání do 18.50 hodin.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, omlouvám se, jenom chci oznámit, že při hlasování o rozpočtu jsem zjistil, že v zápisu jsem uveden, jako že jsem se zdržel hlasování. Já jsem chtěl hlasovat proti, nevím, jak se stalo. Můj názor je proti. Nezpochybňuji hlasování. Jenom pro zápis uvádím, že jsem byl proti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo pro stenozáznam.

 

(Jednání přerušeno v 18.39 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP